Zasvätenie do pyramíd. Egyptskí kňazi obratníci. Aztécki kňazi. Keltskí kňazi. Tibetskí kňazi. Liečitelia cez pyramídy. Liečiteľ z Barmy. Liečiteľ z Kórei. Liečiteľ z Pobaltska. Pyramídy z drevených špajdlí. Pyramídy zo špagátov. Pyramídy z kovu. Pyramídy z prírodného dreva. Priamo na zasvätení boli realizované fotografie, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení.

Pokračujeme ďalej v zasväcovacích rituáloch a tentoraz do tajomstiev pyramíd. Ako zvyčajne sa zrealizoval prieskum informačných polí mŕtvych zasväcovateľov, ktorí mali niečo dočinenia s pyramídami všetkého druhu. Nebolo to jednoduché veštecké hľadanie. Jednalo sa prevažne o egyptské pyramídy a tu platila zásada mumifikácie a špeciálnej úpravy informačných polí, ktoré sa nachádzali v ľudských pozostatkoch. Egyptskí kňazi dokázali po balzamovaní upraviť informačné polia mŕtveho tak špeciálne, že vlastne zostali nečitateľné vešteckými technikami. No, ako vždy, tak aj tu sa v rámci histórie našlo pár jedincov, ktorí neboli mumifikovaní a ich posmrtný záznam nebol špeciálne upravovaný. Buď zomreli mimo Egypta v zajatí, alebo pri nešťastných udalostiach ako je úraz a vojenský konflikt. Tak sa nám podarilo nájsť 4 Egypťanov, ktorí sa venovali náboženským obradom. Traja z nich mali počas života poškodenú nervovú sústavu, a teda vytvárali vo svojom aurickom obale okolo tela energetické objekty, do ktorých sa poukladali všetky skúsenosti o egyptských rituáloch náboženského charakteru. Teda je tu možnosť tieto objekty odkopírovať a preniesť do aury zasväcovaných osôb. Potom sme objavili jedného, ktorý robil náboženské obrady v zádušnom chráme pred pyramídami v Egypte.

Ďalších historických zasväcovateľov sme našli v oblasti, ktorá už nie je, bola medzi Anglickom a Grónskom. Tu budovali pyramídy z kostí zvierat. Potom historického zasväcovateľa z aztéckej kultúry, ďalšieho z keltskej kultúry, iného z Tibetu. V oblasti liečby pyramídami sme našli zasväcovateľov liečiteľov v Barme, Kórei a v Pobaltsku.

Na začiatku zasvätenia sme v miestnosti zo špagátu vytvorili 3 veľké pyramídy vysoké 1a pol metra. Potom sme vytvorili pre každého tri malé pyramídy, jednu o výške 30 cm. Potom 3 drevené pyramídy vysoké 60 cm, potom 3 kovové pyramídy o výške asi 50 cm.

Pod pyramídy sme vkladali drievka, minerály, lepili sme dookola papieriky s ľudskými telami. Do pyramídy sme dávali čerstvé mäso a alobal, žiletky, škatuľky s orgánmi človeka a zvieraťa. Pod pyramídy sme dávali prsty omotané drôtikom. S pyramídami sme sa hypnotizovali a otvárali sme pod špeciálnym stavom náboženské božstvá Egyptu rovno z neurónov. Na hypnotizovanie sme používali malú pyramídu na špagátiku. Pod pyramídu sme vkladali sviečku.

Pri zasvätení bolo treba spraviť taký magický a čiastočne aj hypnotický pohyb rukou, aby sa vnútro zasväcovanej osoby zmenilo na taký stav, aký je priamo v pyramíde. Teda vnútro pyramíd je vhodnejšie na duchovnú činnosť. Okolie pyramídy je vhodnejšie na liečbu. Zasväcovateľ Saša Pueblo zvyčajne v ruke držal určitý predmet ako minerál, žiletku, hliníkovú fóliu, prípadne malú pyramídku. Alebo iba prsty, ktorými robil geometrické tvary alebo tlaky na telo zasväcovanej osoby. Keď sa mu podarilo preniesť stav pod pyramídou do tela, tak potom skopíroval objekty historických zasväcovateľov rovno do aury zasväcovanej osoby. Pri egyptských alebo aj ostatných zasväcovateľoch sa dbalo o to, aby sa rešpektovalo náboženské vyznanie a aby sa iba prenieslo do stavu, ktorý sa nachádza vo vnútri pyramídy. Teda keď má niekto v sebe prírodné Božstvá, tak sa to rešpektovalo a šamanské Božstvo sa voviedlo do stavu v pyramíde. Saša Pueblo robil pri zasvätených osobách magické rituály.

Pri zasväcovateľoch, ktorí chodili do klinickej smrti, robil Saša Pueblo hypnotické rituály a iba prenášal stav z historického zasväcovateľa na zasväcovanú osobu. Je to trochu iný druh zasvätenia ako pri tých, ktorí vytvárali objekty v aure vďaka tomu, že mali poškodenú nervovú sústavu a nechodili to stavov blízkym klinickej smrti. To treba prísne odlišovať. U týchto zasväcovateľov sme preberali aj ich Božstvá a to tým, že zasväcovaná osoba bola zhypnotizovaná a neurónové schémy v tele sa uviedli do zvláštneho stavu, kde bolo možné vnímať určité druhy Božstiev dotyčného národa.

Pri zasvätení do liečenia s pyramídami sme vytvorili kovovú pyramídu a zasväcované osoby dali ruky okolo pyramídy. Domnievame sa, že najliečivejšie sily nie sú v pyramíde, ale okolo pyramídy. Jednoducho bolo cítiť, že je to úplne niečo iné ako sily, ktoré sú vo vnútri pyramídy.

Nesporne to boli zvláštne stavy a jedinečná atmosféra. V týchto zasväteniach budeme pokračovať a postúpime hlbšie do tajomstiev pyramidálnej ezoteriky a duchovna pod pyramídou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.