Učebnica ezoteriky. 6 neurónových oblastí. Silva sexus a Silva asexus. Poškodenie neurónových oblastí slaboprúdom. Sugerácia poškodenia neurónových oblastí slaboprúdom. Poškodenie nervových oblastí elektromagnetmi. Psychoterapia. Liečba fyzická. Samoliečba. Duchovná cesta cez Silva stavy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Na začiatku meditácie sa usilujem o krátku prednášku, ktorej základom je teoretická ezoterika. Ide o to, aby sme na duchovnej ceste dokázali tomu, čo meditujeme, aj porozumieť. Tak isto teória ezoteriky a zvlášť Silva techník umožňuje lepšie sa zorientovať a viesť meditácie k určenému cieľu.

V prvom rade si treba uvedomiť, že ide o moderné meditácie, ktoré otvorilo použitie elektrotechniky a slaboprúdu, ktorý prechádza cez elektrospotrebiče. Do tiel opravárov elektrických zariadení sa mnohokrát opakovane dostáva slaboprúd. Ten môže spôsobiť, že dôjde k stavu poškodenia psychických pochodov v oblasti výskytu neurónov. Ide o už mnohokrát opakovaných 6 neurónových oblastí. Vedomie z týchto oblastí je vyhodené na povrch neurónov a celá psychika sa môže pozmeniť. Takto poškodená psychika sa už nikdy nevráti do pôvodného stavu. A osoba s takýmto poškodením sa musí naučiť myslieť úplne inak ako doteraz. Postupne sa psychoterapiami vráti do nového stavu mysle, ktorá môže pôsobiť na psychiku iných ľudí a dávať ju do poriadku.

Potom je tu možnosť ďalšieho druhu poškodenia psychiky, ktoré bolo už skorej známe, ale sa nedávalo do takýchto súvislostí. Ľuďom intenzívne pracujúcim v magnetickom prostredí sa môžu tak isto zmeniť neurónové oblasti. Neurónové oblasti ako keby sa presunuli do nervovej sústavy. Človek má pocit takéhoto stavu. Tento stav dovoľuje pôsobiť liečivo na seba aj iných. Niečo podobné sa stalo magnetoterapeutovi Mesmerovi.

Keď začnete praktizovať Silva stav alebo Mesmer stav, tak je potrebné sa sústrediť sa do oblasti spomienok a dôsledne potlačiť všetky spomienky na prírodu, umenie a všetko ľudské, zato vo svojich spomienkach naaktivizujete všetky technické spomienky a iba s nimi pracujete v spomienkach. Zároveň si predstavíte, ako ste sa predtým koncentrovali do niektorej zo 6. neurónových oblastí. Teda vybavujete si postupne technické spomienky a zároveň spomienky na anatomické predstavy neurónov. K tomu pridáte predstavu, že nad neurónovými oblasťami sa vytvorila určitá sklovitá hmota a v nej chcete psychicky pracovať. Všetko spomínanie presuniete do tejto sklovitej hmoty. Tu si začnete opakovať všetky písmená a číslice. Tu začnete premýšľať. Jednoducho máte pocit, že musíte premýšľať a konať nad veľkým mozgom. Takto podobne postupujete nad stredným mozgom, mozočkom, miechou v chrbtici, nad brušným mozgom a gangliami pri orgánoch tela.

Môžete si pomôcť aj vešteckým napojením sa na diaľku na osobu, ktorá si slaboprúdom poškodila niektorú zo 6 neurónových oblastí. Naladíte sa na jeho stav. A potom sa odpojíte, ale naďalej sa usilujete udržať pocit stavu z dotyčnej osoby. Po základnom cvičení začnete z oblasti nad neurónmi pôsobiť na svoje neštandardné správanie a zlé psychické pochody. Použijete všetky druhy už cvičených techník, aby ste stabilizovali svoje neštandardné psychické správanie.

Potom nasleduje vytvorenie stavu Mesmer a usilujete sa na diaľku napojiť na ľudí, ktorí si oblasť neurónov poškodili. Tak isto v mysli roztvárate plastickú fantáziu s magnetmi. Zároveň máte pocit, že sa neuróny a vaše vedomie presúva do celého nervstva tela. Tento stav v každej zo 6.neurónových oblastí aktivizujete, udržujete a zároveň sa preliečujete.

Teda na začiatku použijete vytvorené stavy na psychoterapie a liečivé procedúry. Takto prenikáte do Silva a Mesmer techník intenzívnejšie ako doteraz.

Pridaj komentár