Máme za sebou prvé reiki zasvätenie a to priamo z hrobného miesta Mikao Usui. Nad jeho hrobným miestom nájde senzibil a veštec reiki znak. Ide o špecifický objekt vnímateľný iba veštecky cvičeným mozgom. Na tento znak sa dá napojiť na diaľku, pokiaľ sa dokážete vhodne naladiť. Naladenie som dostatočne opísal v predošlých článkoch. Prípadne vás osobne premostím aj na diaľku bez toho, aby ste museli byť prítomný fyzicky so mnou v jednej miestnosti. Reiki objekt nad hrobom Mikao Usui sa rovná reiki I.

Reiki znak nedostávate od Sašu Puebla, ale jedinečne z hrobného miesta Mikao Usui a to je jedinečný postup. Nie je potrebná línia reiki zasväcovateľov, ale ide sa priamo na zdroj bez toho, aby do skopírovaného znaku nad hrobom Mikao Usui došlo k nežiaducim zmenám, ktoré sprevádza odovzdávanie znaku z jednej osoby na inú a ďalšiu osobu. Niekto neznámy odovzdal znak reiki Mikao Usui. Ten ho zasvätením dal Chujiro Hayashimu a ten znak reiki dal Hawayo Takata, ktorá ho dala iným reikistom a tí zase ďalej a ďalej.

A práve pri Hawayo Takata prišlo k tomu, že reiki znak pri vešteckom skúmaní jej hrobného miesta vykazoval presun do oblasti pupka a to nie je to isté ako pri hrobe Mikao Usuiho alebo hrobe Chujiro Hayashi. Tento posun je vlastne niečo iné ako pôvodne reiki. A tak
Hawayo Takata určite nechtiac pozmenila pôvodné reiki na iný druh reiki. Dôvodom môže byť nejaká zdedená choroba mozgu a príliš silný brušný mozog, ktorý u nej obsahoval pravdepodobne mnohonásobne viacej neurónov ako u bežných štandardných jedincov. A tak je tu silné podozrenie, že americká línia reiki nie je to pravé, čo nám zanechal Mikao Usui.

Mám osobne v úcte Hawayo Takata, ale jej spôsob praktizovania reiki nebudeme zdieľať, lebo je to odklon od pôvodnej tradície. Navyše reiki znak, ktorý tu opisujem v oblasti pupku a teda aj brušného mozgu v tenkých a hrubých črevách, robí niektorým značné problémy. Devastuje neuróny a znižuje liečivé efekty. Skôr by sme povedali, že je to spôsob, ako relaxovať s reiki.

Ale naše bádanie reiki posúvame ďalej a to na základe poznatkov o prehistorickej metalurgii a potenciálu dávať železité meteority do samurajských mečov. Tieto metalurgické techniky sa uchovali dodnes a aj dnes sa niektoré meče a niektoré bodné zbrane vyrábajú za použitia metalurgického železa. A aj iné národy používali meteoritické železo na zbrane a obradné objekty. Ale jedine v Japonsku sa silne praktizovala tradícia samurajov a ich meteorických mečov. A nielen to. Samuraji boli často špeciálne cvičení a vzdelávaní. A vlastne japonská historická ezoterika je viac-menej v rukách samurajov. Napríklad samurajský bojový oblek alebo skôr brnenie je vlastne zachovaná šamanská prax šamanských kosticových alebo drevených odevov. Zachovala sa hlboko takmer do prvej svetovej vojny. Ale to iba na okraj problematiky.

Teda je tu tradícia samurajov a ich mečov, vyrobených aj z meteoritického železa. Je to štandardný postup pre prehistorickú metalurgiu a rýchly a možno jediný prístup k železitej rude. V japonskej tradícii všetko z kozmu a o kozme je zrejmé a samozrejmé. Samuraj počas svojho života neustále cvičí, bojuje a nosí pri sebe niečo z meteoritov a to jeho meč. Hlboké psychické prepojenie na meteoritický meč. Trvalá dynamická aktivita s meteoritickým mečom. A to už je niečo, čo potrebujeme. Síce znak reiki od Mikao Usui alebo aj od Chujiro Hayashi je kvalitná vec, ale znaky samurajov nad ich hrobnými miestami sú mnohonásobne silnejšie ako u zakladateľov reiki. A tak pozornosť Sašu Puebla a jeho výskumu pôvodných zdrojov zakotvila pri samurajských hroboch, ktoré sú mimochodom dodnes v Japonsku v hlbokej úcte. Skôr hľadajte hroby menej bohatších a menej veľavážených samurajov. Rozhodujúce kritérium je, ako dynamicky a ako často používal samuraj svoj meteoritický meč.

Saša Pueblo premostil na diaľku svoje vedomie na samurajský hrob a prvýkrát skopíroval do svojho systému reiki znak, ktorý objavil na samurajských hroboch. A bolo to milé prekvapenie. Samurajský znak reiki sa podobal reiki znakom od Mikao Usui. Teda išlo o objekt veľkosti čajového tanierika a okolo drobné priezračné guľovité útvary. Ale ich dynamika vykazuje aspoň 200-násobnú intenzitu. A Saša Pueblo vyskúšal nový skopírovaný znak priamo v liečebných postupoch. Celkovo sa zvýšila razantnosť zásahov neurónov a aj množstvo reiki ošetrení sa zvýšilo aj 2 násobne počas jedného dňa. Platí zásada, že Saša Pueblo nekopíruje prevzatý reiki znak na iných jedincov, ale premosťuje psychiku zasväcovanej osoby na hrobné miesto samurajského majstra s najsilnejším reiki znakom. Odteraz voláme tento reiki znak samurajské reiki.

Hlboká úcta k samurajskej tradícii, ktorá nám zanechala takéto jedinečné reiki znaky japonských samurajov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.