Budeme sa venovať reiki znakom o kostiach. Základ reiki je v Japonsku. Aby ste spoznali japonskú kultúru, nemusíte chodiť do Japonska. Môžete pozerať videá a spoznať japonskú kultúru takýmto spôsobom. Treba si prejsť videá o ikebane, bonsaj, samurajoch, o japonských kláštoroch, pamiatkach, cintorínoch, náboženských zvyklostiach, ktoré vyplývajú zo šintoizmu, počúvať bubny, japonskú hudbu výborne spracovanú meditačne aj duchovne. Môžete sa venovať meteoritom, napojiť sa na diaľku na meteorit, ako keby ste mali prírodné vedomie, nerozlišujete medzi sebou a meteoritom, ste ako siamské dvojčatá, máte stotožnenú myseľ s meteoritom alebo japonskými systémami reiki. Cítite sa ako jednovaječné dvojčatá, to je sugerácia a klamstvo, zatlačíte na mozog a môžete si meditovať.

Saša Pueblo sa skoro 20 rokov venuje Japonsku a skúma jeho ezoterické a duchovné potenciály. Nie je jednoduché preniknúť do šintoizmu a o čom to je. Bolo treba napozerať veľa videí o japonských kláštoroch a japonských tradíciách. Pri prezeraní videí sa Saša Pueblo vždy energeticky a duchovne napájal na dané miesta v Japonsku. Ako seansový špiritista zobúdzal energiou kostí spomienky na duchovné osobnosti a viedol s nimi seansové rozhovory, aby sa dozvedel o japonských duchovných tajomstvách. A tak spomienky Mikao Usuiho prehovorili v rámci špiritistickej seansy, kde prítomní dávali energie z vlastných kostí.

Venujeme sa tu reiki systému, ktorý považujeme nie za ezoterický systém, ktorý by patril nejakému náboženstvu alebo nejakému druhu liečenia. Ide o platformu vytvorenú meditáciami nad rozjímaním a určitým druhom práce s meteoritmi. To, že táto tradícia bola tak silne rozvinutá práve v Japonsku, je iba zhoda náhod. Základom reiki je premostenie neurónov a psychiky človeka na rôzne druhy meteoritov. A tak kto robí alebo robil v histórii s meteoritmi, tak dokázal lepšie ovládať svoje neuróny, ale aj neuróny inej osoby. A o toto tu ide, reiki meteorit je o určitom type prenosu určitých schopností z jednej osoby na inú osobu. Nie je to prenos múdrosti a poznatkov o meteoritoch. Ide o prenos vlastne pohybu s danými meteoritmi, ktoré daná osoba počas svojho života spravila.

A môže ísť o prenos spomienok o pohybe meteoritov z teraz žijúcich osôb, ale už aj zomretých osôb. Živé osoby, ktoré niekto zasvätil do reiki, majú v aure nad sebou znak priezračného kotúčika s drobnými kotúčikmi. Takýto znak majú v aure aj živí zasväcovatelia reiki. Tento znak je aj nad hrobom Mikao Usui a aj Chujiro Hayashi a tak isto ďalších, ktorých Chujiro Hayashi zasvätil. Snahou Sašu Puebla je skopírovať každému záujemcovi zasväcovací znak reiki rovno z hrobu týchto prvých zasväcovateľov a nie priamo od Sašu Puebla, ktorý si skopíroval znak z hrobných miest Mikao Usui a aj Chujiro Hayashi. A to je zásadný rozdiel medzi klasickým zasvätením od majstra reiki a od Sašu Puebla.

Reiki meteorit je o tom, ako do aury zasväcovanej osoby dostať reiki znak a to priamo kópiu z hrobu Mikao Usuiho. A je to možné zrealizovať aj na diaľku. Prečo by ste mali mať tento reiki znak? Pretože tento znak vám dovolí omnoho intenzívnejšie prenikať do vlastných neurónov a lepšie ich ovládať. Tento druh reiki znaku dovoľuje, aby ste intenzívne pôsobili do neurónov prítomnej alebo vzdialenej osoby a napríklad preniesli reiki znak z vás na inú osobu alebo inak povedané do jej aury a to je už niečo. Ďalej ovládnutie reiki meteorit je aj o tom, ako prevziať niekoho prax s meteoritom v zmysle koľkokrát s ním za života pohol. A toľko pohybov s meteoritom by sme nestihli za života zvládnuť. Aj Mikao Usui dostal reiki znak (priezračný kotúčik) do aury od inej osoby, ktorá celý život robila s meteoritmi.

Keď dostanete zasvätenie do reiki meteorit, tak je potrebné na jeho aktivizáciu zablokovať myslenie a aktivovať mikropohyb vo svaloch. Alebo robíte aspoň rukami drobné pohyby. Môžete aj s celým telom. Vtedy sa reiki znak v aure tohto druhu silne aktivizuje. Pokiaľ chcete o ňom premýšľať, vytvárať obrazy, ako bude liečiť, ako bude prenikať do človeka, tak jeho liečivé účinky oslabnú a skôr budete prenikať do pamäte človeka ako ho liečiť. Toto je dôležité upozornenie. Takéto upozornenia dávame všetkým, čo potom chcú reiki meteorit a potom zasväcovať, ale aj liečiť seba a iných. Teda reiki meteorit spojený so zasvätením je vynikajúci základ ezoterickej, ale aj liečiteľskej praxe. A odporúčam meditovať na hrob Mikao Usui alebo Chujiro Hayashi a tam opakovane na ich reiki znak.

K takémuto premosteniu odporúčam toto naladenie: nalaďte sa do svojho vnútra a zablokujte všetku pamäť a rozumovosť. Ste schopní iba pohybu. Nerozlišujete medzi sebou a stromom, meteoritom alebo znakom reiki nad hrobným miestom. Musíte prinútiť svoj mozog, aby nevidel a nerobil rozdiely medzi vami a napríklad meteoritom a znakom reiki. Reiki znak a napríklad aj meteorit je niečo živé a ste ako dvojčatá alebo siamské dvojčatá. Niet žiadneho rozdielu a v takomto stave sa napojíte na znak reiki nad danými hrobmi.

Zaujímavá môže byť aj informácia o reiki meteorit, ktorý sa praktizuje v Tibete a tu je známe, že z meteoritov sa vyrábajú sochy Budhu a takéto reiki už má v sebe určitý jasný obsah duchovného štýlu. A je na vás, či tento reiki duchovný štýl naplnený tibetským budhizmom prijmete. To je iba poznámka na okraj výskumu, ktorý sme realizovali aj týmto smerom.

A dovolím si upozorniť, že pokiaľ budete reiki používať aj s tým, že o ňom budete neustále premýšľať a vytvárať predstavy vo svojej hlave, tak sa môže stať, že vo vašich neurónoch sa začnú produkovať určité energetické objekty plné predstáv a to môže byť dosť nepríjemná vec. A preto sa neodporúča pri praktizovaní reiki premosťovať reiki znak v energetickom obale okolo tela a spájať ho s nejakým premýšľaním. Môže sa stať, že to môže ublížiť. A niektoré línie zasvätení prenesených z Ameriky do Európy môžu byť takto poškodené a znehodnotené. Poznáme takéto prípady a to hlavne u príliš premýšľavých ľudí, ako reiki znak prepojili na svoje predstavy a poškodili si svoju psychiku. Najčastejšie sa reiki meteorit znak dostáva do oblasti ľudského pupku. Mal by aktívne pracovať v energetickej aure nad hlavou človeka. Reiki takto praktizované funguje na spôsob migrény alebo na spôsob mierneho epileptického záchvatu. Ale keď prestanete myslieť a myslenie zablokujete, tak reiki znaky preniknú hlboko do vnútra buniek a to môže byť zaujímavý proces liečby a rôznych zásahov do organizmu. Veľmi dobre si rozmyslite, od koho zasvätenie reiki prijmete. Iba upozorňujem na túto líniu reiki.

Samozrejme, chceme sa venovať aj ďalším znakom reiki. Ešte stále sa pohybujeme v základných stavoch reiki, ale tentokrát vymeníme meteority za kosti a to všetky druhy kostí ako sú živé kosti ľudské a zvieracie, tak isto mŕtve kosti ľudské a zvieracie, ale aj prehistorické ako dinosaurie, a tak isto skameneliny napríklad stromatolitov, ale aj schránky trilobitov a podobných prehistorických štruktúr. A mimoriadne nás budú zaujímať aj živé ľudské kosti napadnuté tuberkulózou. Viem, že je to minimálne zvláštne, ale možno by bolo zaujímavé preskúmať kosti filipínskych liečiteľov a asi by bolo veľa prekvapenia o ich chorobnom stave. Samozrejme nie u všetkých. V zásade v liečiteľstve platí, že určitý druh ľudskej choroby môže výborne liečiť iné chorobné stavy človeka. Choroby kostí sú ideálna patológia na liečenie iných chorobných stavov. A to platí aj o uložených rádioaktívnych látkach v kostiach.

Na prvom mieste ide o to, aby celý systém reiki prijal ďalšie objekty, ktoré už nie sú o sile zasvätenia, ale o sile liečivých efektov. A teda pôjde nám tu o špecifické liečivé objekty spojené s rôznym druhom kostí, ktoré majú významní liečitelia na Filipínach, v Brazílii a napríklad v Rusku. Tieto objekty vyzerajú ako malé slnečnice, ako rotujúci žeravý kotúčik. A zase tu príde k ich skopírovaniu a uvedeniu do aktivity vo vlastnej aure.

Skopírovanie budeme mať jednoduchšie, pretože už máme zasvätenie reiki meteorit a tak ho prenesieme na danú osobu. Doslova takúto osobu alebo hrobné miesto zasvätíte a tak isto pozostatky mŕtveho liečiteľa a potom nie je problém tieto znaky liečivého reiki dostať do svojej aury. Nie zobrať, ale iba skopírovať, to úplne stačí. A môžete liečiť skoro ako filipínsky liečiteľ, ale iba trochu. Treba sa naučiť, ako Filipínci robia svoje špecifické pohyby, keď liečia a to sú ich pohybové rituály, ktoré prudko aktivizujú ich znaky reiki kosti, keď liečia chorú osobu. Teda zasahujú hlavne do kostnej špongie a do mitochondrií v nich. Ide o orgániky vo vnútri kostných buniek a tvoria v tisíckach niečo ako výkonné fabriky. V starnúcom ľudskom tele bývajú často zablokované, a teda ich stačí spustiť a liečba sa môže rozbehnúť. A tak nepodceňujte pohybové aktivity filipínskych liečiteľov a tendenciu vám predvádzať operáciu do vnútri tela.

Filipínski liečitelia nemajú nad hrobom kotúčik, pretože ho odovzdajú inému liečiteľovi, takže sa to dá skopírovať iba od živých filipínskych liečiteľov. Nad hrobom filipínskeho liečiteľa možno veštecky vnímať, že niekto znak odobral a zostala tam po tomto zásahu takzvaná negatívna stopa. Veštec to pociťuje ako prázdny priestor, kde pred tým niečo bolo a je to niekde inde. Stopa vedie k živému filipínskemu liečiteľovi. Je možný aj takýto postup, ale zobrať znak z hrobného miesta má mimoriadne neblahé následky na psychiku človeka a vedie k určitému typu šialenstva, neschopnosti dobre kontrolovať vlastnú psychiku. A tak takéto postupy neodporúčam. Zaujímavý postup je skopírovať liečiaci znak z osoby, ktorú preliečil filipínsky liečiteľ. Veštecky vyhľadáte takúto osobu a v silnom prírodnom vedomí, ktoré som už popísal vyššie, sa na preliečenú osobu napojíte a dáte jej meteoritické reiki zasvätenie a potom liečivý objekt slnečnice prechádzajúci jeho telom skopírujete. Spravíte si niečo ako kópiu, odtlačok a prenesiete do svojej aury.

Samozrejme, že tento druh znakov, ktoré sa podobajú na malú kryštalickú slnečnicu, nájdete aj u iných žijúcich liečiteľov a aj nad hrobnými miestami a to hlavne v Číne, kde je a bola dobre rozvinutá ritualistika so živými kosťami. A ak treba, môžete senzibilne a veštecky a s prírodným vedomím vyhľadať hrobné miesta, kde znak reiki slnečnice skopírujete do svojej aury cez reiki meteorit. Aj mŕtve zvieracie kosti vykazujú dobré liečivé potencie. Tak isto prehistorické kosti a skamenené fosílne pozostatky. V histórii boli aj liečitelia, ktorí liečili prehistorickými kosťami, kosťami veľkých zvierat alebo skamenelinami.

Špecifický prípad sú mŕtve ľudské kosti, s ktorými pracoval daný terapeut alebo liečiteľ. Vtedy sa jedná o znak kotúčika s takým niečím ako kúsky dlhých bielych pásikov. Jedná sa zase o objekt stvorený z pohybu s mŕtvymi kosťami. Nie je to vytvorené z myšlienok a predstáv o kostiach. Pozor na tento zásadný rozdiel. Kopíruje sa cez znak reiki meteorit. Aktivizácia takéhoto znaku vyžaduje pohyby rúk, v ktorých máte ľudské kosti. Prípadne sa na diaľku napojíte na kosti a vo svaloch robíte patričný pohyb, ako keby ste hýbali kosťami naozaj.

Tieto reiki znaky z manipulácie s kosťami nie sú vhodné na priamu liečbu, ale blokovanie chorobných stavov, alebo nevhodných psychických prejavov. Aj to môže byť vítaná pomoc pri chronických stavoch a poškodeniach, kde liečba už nie je možná, ale spomalenie chorobného stavu je možné. Prípadne sa dá použiť pri onkologických prípadoch. Znak reiki z mŕtvych ľudských kostí sa využije na tvorbu určitých geometrických tvarov a štruktúr podobných písmenám a čísliciam. Ale skôr je to taká organizovaná pavučina, ktorá bude pôsobiť ako blokácia fungovania niektorých neurónových spojov v rámci neurónovej siete. Návodom vám môže byť automatická kresba a automatické písmo. Vyhľadajte si problematiku rôznych znakov, značiek a svetových písiem. Ale vhodné je pozorovať, ako pracujú s automatickou kresbou niektorí terapeuti tohto druhu. Znovu je dobré automatickú kresbu prevádzať kyvadielkom, čo je kus špagátu so zaveseným závažím, čo môže byť napríklad kúsok ľudskej kosti a k tomu miniatúrny kúsok kovového meteoritu.

Zvuková nahrávka prednášky:
https://www.youtube.com/watch?v=qU9thEkvQuM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.