Máme tu problematiku reiki a skúmanie jej histórie. Zastavíme sa pri tomto výskume pri zakladateľoch reiki a hlavne budeme smerovať k osudom vojenského lekára a učiteľa reiki Chujiro Hayashi.

Reiki sú bioenergie ľudského tela a aby ste vnímali reiki energie, je treba sa stať senzibilom, začať počúvať energie ušnými bubienkami ako napätie v ľudskom tele. Zájdite si do elektrickej trafostanice a vnímajte hučanie elektrickej energie a energetické polia priamo na pokožke tela. Keď pošlem cez ušné bubienky frekvenciu a také napätie ako transformátor dovnútra tela, zisťujem, ako sa to v tele zmení. Pošlem hučanie do pľúc a zisťujem, že mi odobralo z toho hučania značnú časť, takže pľúca sú asi podenergetizované a treba ich dobiť energiou. Takže musel som rozvinúť senzibilitu, aby som mohol bioenergie počúvať, testovať, preverovať na sebe, ale aj na diaľku na iných ľuďoch.

Postupoval som systematicky a zistil som, že bioenergie vznikajú v ľudskom tele v mitochondriách, premieňajú energiu pomocou železa na bioenergiu. Mitochondrie sú mini orgániky vo vnútri buniek a premieňajú energiu na supravodivú a na paramagnetickú. Niekto sa dá na začiatku reiki cesty zasvätiť, ja som chcel ísť cestou bádania, skúmania, postupného vývoja a overovania. Takže som sa nedal na začiatku zasvätiť do reiki. Takmer 20 rokov som overoval energetické liečiteľstvo a snažil som sa postupne prechádzať všetky typy a druhy liečby s bioenergiami ľudského tela a s ľudským magnetizmom. Pracoval som s nahrievaním dlaní, šúchaním o seba, masírovaním stredu dlane, kmitaním prstov, fúkaním vzduchu medzi ruky a podobnými technikami. Teda množstvo opakovaní, testovaní, liečob a postup v energetickom liečiteľstve klasickou prácnou cestou. Sem patrili aj magmatické energie magmatického jadra planéty Zem, psychowalkman, liečba slaboprúdom, prístroj na skenovanie vĺn mozgu.

Po týchto 20. rokoch som dospel k záveru, že už je čas začať s praxou reiki. V súčasnosti mám 1,5 ročnú prax do systému reiki a tiež do systému raného štádia klinickej smrti, pretože tam sa objavujú špeciálne objekty. Voláme ich špiritistické objekty a vznikajú po mnohonásobnom prežití klinickej smrti a návratu z nej. Dajú sa získať aj cvičeniami vedúcimi k počiatočným stavom klinickej smrti alebo si ich môžete stiahnuť od živých špiritistov. Cieľom Sašu Puebla je cvičiť a skúmať reiki históriu, reiki energetické objekty a premosťovať ich s objektmi špiritizmu – klinickej smrti. Vlastne reiki objektmi sa lieči a zasväcuje a spirit objekty dávajú reiki objektom intelekt. Niečo ako program a riadenie fungovania reiki objektov.

Saša Pueblo sa bude snažiť o hlbší pohľad na reiki I.
Reiki zasväcovateľ Chujiro Hayashi bol aktívny spolupracovník Mikao Usui, ktorý pred 2. svetovou vojnou bol na cisárskom dvore a mal na starosti zdravotníctvo, liečby a terapie a bol iniciátorom zasvätení. Reiki je vlastne štandardná prax tradičného a historického japonského šintoizmu. Japoncov historicky fascinuje kozmos a všetko okolo neho. Tak isto aj tradícia ikebany je prezentácia kozmu, slnka a zeme a vlastne premostenie do kozmického priestoru. Tak isto bonsai je inšpirované kozmom. Vlastné celá japonská kultúra je pod týmto vplyvom. Padnuté meteority boli zdrojom uctievania, obradov a rituálov. V jednom japonskom kláštore majú vystavený meteorit, do ktorého sú vytesané japonské znaky.

V Japonsku je tradícia meteoritov prekvapujúco skrytá do mečov. Do samurajských mečov sa dávali roztavené meteority, ktoré obsahovali kovové prvky. Samuraj drží v ruke meč, ktorého súčasťou sú meteority a robí s ním obrady a rituály, trénuje s ním, zabíja, žije s ním a jeho psychika sa zvláštnym spôsobom upraví.

Vzťah meteoritu a ľudskej mysle je zaujímavý a je základom reiki ako takého. Keď si zoženiete meteorit a budete naň meditovať, tak budete schopní lepšie prenikať do svojich neurónov a začnú vám tiecť energie vo vašom tele zvláštnym spôsobom. Pokiaľ sa meteorit vhodne upraví, zbrúsi napríklad do šperku, tak jeho účinnosť narastá. Keď meditujete na bežný meteorit, tak to nemá taký účinok, ako keď si ho upravíte do inej podoby, napríklad socha Budhu, znak reiki, prívesok, meč alebo dýka. Takže reiki a meteority sú neoddeliteľnou súčasťou. Aj japonská metalurgia železa a meteoritov je hlbokou súčasťou reiki. Vďaka šintoizmu a hlbokej úcte a meditácii voči meteoritom vlastne máme reiki systém, ktorý dokážu zasvätené osoby preniesť na iných. A to iné meditačné a náboženské systémy nemajú. A tak reiki založené tradične na meteoritoch a kozme môže na iných prenášať aj iné liečiteľské a špiritistické objekty a to je jedinečná schopnosť.

Mikao Usui bol zakladateľom reiki, ale rozšíril ho Chujiro Hayashi tým, že odišiel z Japonska na Haiti, kde liečil aj amerických občanov. Pri liečbach preniesol vďaka meditácii a zasväteniam do meteoritov svoj liečiteľský stav na liečené osoby a zasvätil ich aj do japonského šintoizmu, čo je v zásade v poriadku. Šintoizmus má hlboké korene cez meteority ku kozmu a nejaká ideológia v tom určite nie je.

Na meteorit môžete meditovať v stave, že medzi vami a meteoritom nie je žiadny rozdiel, že ste s meteoritom bratia, že ste jednovaječné dvojčatá. Takéto naladenie je ideálne a vedie k silnej aktivite meteoritov voči vašim neurónom v mozgu. Takýto prístup je základom celého reiki. Pokiaľ meteorit nevlastníte, môžete sa naň napájať na diaľku. Napríklad sa môžete napájať na miesto pádu meteoritu, napr. na tunguzský meteorit a danú oblasť, kde pád asteroidu, ktorý sa zmenil na mikro roztratené meteority, pozmenil horniny v tejto oblasti. Napríklad v daných oblastiach pádu gigantických meteoritov vzniká meteorické sklo.

Vieme, kde je hrob Mikao Usui, napojili sme sa senzibilne na toto miesto. Nad jeho hrobom sú dva záznamy, jeden je akoby ste cezeň hodili priesvitnú plachtu alebo v hmle videli človeka a vo vnútri záznamu je malý biely sklenený tanier, na ktorom sú poukladané sklenené guľôčky. Samozrejme, každý veštecky cvičený senzibil môže tieto objekty vnímať trochu inak. Ale to je v poriadku. Tieto energetické útvary sú na úrovni elektrónov, fotónov a im podobných častíc. Takýto znak sme zistili aj pri Chujiro Hayashi a každý reikista, ktorý je zasvätený, má takéto reiki energetické znaky.

A platí, že každá zomretá osoba, ktorá bola zasvätená do reiki, má tento znak nad svojím hrobom a je jedno, či bola spopolnená alebo pochovaná klasicky – do hrobu. Tieto znaky sa vytvoria v aure každého človeka, ktorý sa venuje dostatočne aktívne a dlho meteoritom. Aj Saša Pueblo celé to obdobie 20 rokov meditoval intenzívne na meteority. Teda v energetickej aure Sašu Puebla sa znak reiki vytvoril prirodzene, ale nemal takú silu ako pri zasvätení do reiki od niektorého zasväcovateľa.

Veštecky som pozeral ďalších, ktorých zasvätil Chujiro Hayashi a tí prekvapujúco nad hrobom nemali postavu, bol tam iba znak reiki – zjednodušene priesvitný tanier so sklenenými guľôčkami. Začali sme pátrať, prečo? Reiki zakladatelia ako Mikao Usui a Chujiro Hayashi boli ožiarení a vlastne dostali ďalšie zasvätenie. Mali zasiahnuté kosti, ale tým vykazovali jedinečné účinky. Značné množstvo filipínskych liečiteľov má tuberkulózu kostí a veľa špičkových liečiteľov reiki má vždy nejaké kostné choroby. Vieme, že veľmi dobre sa lieči kosťami zvierat. A toto bol aj prípad Chujiro Hayashiho, ktorý okrem zasvätenia od Mikao Usui mal aj pozmenené kosti a to znásobilo jeho liečiteľský potenciál. Je známa skutočnosť, že po zasiahnutí radiáciou sa organizmus bráni tým, že rádioaktívne látky sťahuje a ukladá do kostí zasiahnutej osoby. Na jednej strane tu je vplyv meteoritov na schopnosť reiki zasvätení, ale liečivý účinok sa dostavuje cez prax kostí a ich chorobných stavov, živých alebo mŕtvych kostí, skamenených kostí, ožiarených kostí, ľudských kostí, zvieracích kostí alebo korytnačieho panciera.

Ako to spraviť, aby sme mali podobné schopnosti bez zasvätenia a ožiarenia? Jedna možnosť je napojiť sa na diaľku na osoby, ktoré prežili radiáciu a zbierať od nich energiu, ktorú potom použijete na liečbu, takže si nezničíte vlastné kosti. Treba sa na tieto miesta napájať a kopírovať ich do svojej aury a to mnohokrát.

Nad hrobom samuraja sa nachádzajú svietiace guľôčky a sú dynamicky nabité viac ako nad hrobom Mikao Usui. Sú budované na úrovni fotónov, nie elektrónov. Je to práve kvôli rituálom s mečom, ktorý obsahuje meteority. Treba sa na tieto miesta napájať a kopírovať ich do svojej aury a to mnohokrát.

Teraz skúmam aj čínske reiki a je nebezpečné napríklad v tom, že jednostranne meditovali na magnety a mali zvláštne efekty, ale v podstate sa tým devastovali. Veľa záležitostí z čínskeho reiki sa nedá použiť, pretože poškodzuje zdravie.

Chujiro Hayashi zomiera, ale zasvätil pár ľudí, ktorí sa vrátili do USA. Samozrejme, kvalita ich zasvätenia pomaly klesá. Keď prezriem japonskú líniu reikistov z celého sveta, nachádzam stále tú istú úroveň objektov, málokedy sa to odlišuje. Teda je to akoby tanier so sklenenými guľôčkami alebo fluidný lotosový kvet alebo postavička s krídlami. Niektorí si prezieravo spravili 5 a viac kotúčikov základného znaku, čiže dali sa 5 krát a viac zasvätiť a tým rastie sila potenciálu reiki. Nad zomretými reikistami dnes nenájdete fluidné telo, ale iba reiki klasický znak taniera alebo to môže vyzerať ako energetický lotos alebo čakra.

U nikoho som nenašiel tak žiariace objekty reiki ako to mali japonskí samuraji, pretože prax vyžaduje prácu s meteoritmi, ktoré sú spracované do iných materiálov. A japonský samuraj žil, pracoval, cvičil a bojoval so samurajským mečom počas celého života. Intenzívnejšia meditácia nie je ani možná. Aby som tieto žiariace objekty mohol skopírovať do svojej aury, napájam sa na hrobné miesta zomretých samurajov s tým, že chcem pokračovať v ich tradíciách a potom to tieto zomreté osoby povolia na skopírovanie. A takto sa dajú posilniť dnešné znaky reiki zasvätenia.

Považujem za správne spraviť si niekoľko základných zasvätení reiki, používať viac takýchto kotúčikov reiki. Našiel som reikistov, ktorí prešli aj 10 zasväteniami, majú 10 objektov a môžu s každým pracovať samostatne. Plánujem mať v aure aj tisíc základných znakov reiki – teda priezračné kotúčiky. Inšpirácia na tisícplátkový lotos – reiki kotúčiky. A tak isto reiki objekty vo vlastnej aure posilnené o kópie znakov, ktoré niekto dnes tvorí alebo v minulosti vytvoril.

Zaujíma ma aj filipínske reiki a quigong reiki v súvislosti s kosťami, ale o tom v ďalšom článku. Ide skorej o reiki inspirované kosťami a z nich vytvárané liečivé objekty.

Filipínske reiki má iné znaky ako japonské reiki, sú v tvare fotónovej húseničky. O tomto jednoznačne liečivom reiki budem písať v budúcich článkoch.

Ako nadviazať na tradície japonského reiki, ako ho dynamizovať, ako neliečiť vlastnými energiami, ako dokázať energetické zdroje koncentrovať a neničiť si svoje, pretože veľa liečiteľov obetuje samých seba a na to chuť nemám. Čokoľvek robíte na úkor svojho zdravia, tak to skončí zle a nie je to správna cesta. Veľa reiki liečiteľov lieči svojimi vlastnými energiami a to ich rýchlo oslabuje a často ukončia svoj život predčasne.

Meteoritické magnety
Meteoritické magnety tak ľahko nenájdete, ale môžete sa na ne napojiť, prípadne si od výrobcov a liečiteľov hlavne v Indii môžete prevziať kópie toho, čo je nad ich hrobmi. Tieto objekty sa nedajú vidieť bežnými zmyslami, musíte byť senzibilní. Nad hrobmi tých, čo robili magnety a pridávali do železitých meteoritov aj magnetovec aj železo, potom mnoho mesiacov do takejto zliatiny mlátili kladivami a vyrobili špecifický magnet, sa nachádza biomagnetický kotúčik. A nezabudnite, že to, čo sa v Indii volá duchovné lotosy, sú vlastne reiki objekty vytvárané pri aktivite s meteoritmi.

Asteroidy v kozme
Tí, ktorí majú vycvičené kozmické vedomie (to znamená, že sú schopní psychicky reálne preniknúť atmosférou na báze častíc a nie iba do predstáv o atmosfére), môžu ísť až k asteroidom alebo meteoritom, ktoré sú v našej slnečnej sústave. Zaujímavé je vytvárať z meteoritov reiki znaky alebo priestorové obrazce. Uvedomte si, aké kozmické prvky obsahuje meteorit. Meditácia na jednotlivé prvky v meteorite môže dynamizovať celé reiki, pretože od dynamizácie bude závisieť účinnosť zasvätenia a liečby.

Je dobré sa japonskou kultúrou inšpirovať, pozrieť si množstvo videí – aj to je meditácia. Treba si postupne vytvoriť vzťah k Japonsku a japonskej kultúre, pretože keď si chcem skopírovať znaky Mikao Usui alebo Chujiro Hayashi, tak to získam oveľa lepšie, keď sa hlásim ako vyznávač japonskej kultúry, šintoizmu, zenu alebo zazenu.

Keď máte zasvätenie reiki a máte ten guľovitý útvar s malými guľôčkami vo vnútri, tak to vám dovoľuje vytvárať naň ďalšie reiki objekty napr. meditáciou na skameneliny, zvieracie kosti, alebo reiki môže slúžiť na to, keď bude niekto čítať Bibliu alebo inú duchovnú knižku napr. Abdurushina, tak sa na reiki znaku objaví schéma Abdurushin a keď budete zasväcovať, tak s reiki odovzdáte aj Abdurushina.

Chcem s reiki odovzdať kompletnú ezoteriku a liečiteľstvo, tak isto systém dlhovekosti skúmaný vešteckými postupmi u dlhovekých jedincov. Osoba, ktorá chodí často do klinickej smrti v noci a ani o tom nevie vytvára objekty, ktoré voláme spirit bublinky a tie môžu vykonať určitú činnosť, napr. skopírovať zdravotný stav človeka. Spirit objekty sú cesta, ako dať reiki objektom inteligenciu.

Nagasaki, Hirošima, atómová bomba
Hľadali sme záznamy ľudí, ktorí zomreli v Hirošime, ktorí boli hneď fyzicky vymazaní a ich záznamy sú jedinečné, dovolia prenikať hlboko do kozmu. Vieme, že aj Mikao Usui a Chujiro Hayashi boli ožiarení a majú dve zasvätenia. Jedno je meteoritické s kozmickými prvkami a druhé dôsledkom ožiarenia, ktoré tiež vyvoláva stav zvláštnych prvkov, vyvolá kostnú rakovinu a táto je zvláštny liečivý prostriedok voči iným ľuďom. V kostiach sú tzv. mitochondriálne fabriky a títo liečitelia vedia pri liečení iných do týchto oblastí zasiahnuť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.