Pokračujeme v bádaní a výskume reiki systému a pragmaticky overujeme, čo do reiki patrí a čo nie.

Je tu jedinečný predstaviteľ reiki a to je Mikao Usui, ktorý dostal zasvätenie do reiki od mnícha, ktorý bol autista a žil výlučne iba s meteoritmi a iné nič ho nezaujímalo. Skoro celý svoj život prežil iba s meteoritmi a jeho psychika s nimi dokonale splynula. Ale skorej to môžeme považovať za autistické šialenstvo. Dokážem veštecky nájsť hrobné miesto, to nie je problém. Nad hrobom je znak reiki meteorit. Môžete si ho predstaviť ako guľovitý útvar veľkosti menšieho tanierika a okolo plno svetelných efektov. Kľudne sa dá skopírovať do aury každej živej osoby. Ale pozor, tento znak fungoval nad jeho hlavou a nie v oblasti pupku, ako to vnímať pri hrobnom mieste Hawayo Takata, ktorá bola žiačkou Chujiro Hayashi. A vlastne dnešné reiki je so znakom v oblasti pupka a je jedno, odkiaľ je, či z Tibetu, z Číny alebo z Ameriky.

Zoskupenie reikistov za účasti Sašu Puebla nemá záujem pestovať reiki v oblasti pupku od reikistky Hawayo Takata. Toto reiki považuje za niečo, čo je viac pre relax a priateľské preliečenie a vážne liečivé efekty s ním nemožno dosiahnuť. Je tu jednoznačne návrat k pôvodnej tradícii Mikao Usui a to znak pestovať nad hlavou a nie v oblasti pupku. Tak isto nepraktizujeme tibetské reiki, ktorého základom sú napríklad aj sochy Budhov. Máme Tibet a ich duchovno v hlbokej úcte, ale ide nám o budovanie extrémne účinného reiki systému, ktorý nie je ani nikdy nebude na hranie, relax a spoločné vytešenie.

Reiki meteorit ako základný popis platformy pre praktickú realizáciu v liečiteľskej a duchovnej oblasti. Reiki meteorit ako základňa k praktizovaniu všetkých duchovných a liečivých systémov. A to tu píšem aj o praxi, ktorá sa zaujíma aj o to, čo sa deje po smrti človeka. Reiki meteorit nadväzuje na systém Mikao Usui, ktorý mal znak reiki meteorit a ktorý si reikista japonského typu neustále kopíruje nad hrobným miestom Mikao Usuiho.
Nekopíruje ho do oblasti pupku, ale do oblasti nad hlavou do aury okolo hlavy.

Samozrejme, Mikao Usui má ešte niekoľko tajomstiev, ktoré sme veštecky odhaľovali. V prvom rade mal v sebe svoje dvojča, ktoré zakrnulo vo vývoji na embryonálnej úrovni a to je jedinečná úroveň, kde v ňom fungovali prehistorické doby v rozsahu 4 miliardy rokov do minulosti. Jeho dvojča bolo približne v hrudnej partii a bol to zdroj jeho jedinečného použitia reiki meteorit.

Pokiaľ tu chcem písať a praktizovať paranormálne schopnosti, tak potrebujem reiki meteorit zasvätenie a toto obohatiť kopírovaním ešte silnejších znakov reiki samuraj. Tieto omnoho silnejšie reiki znaky sa znovu kopírujú z hrobných miest samurajov. Iba pripomínam, že celý život cvičili s mečmi, do ktorých sa jednoznačne dávali aj roztavené meteority. A tak je tu samuraj a neustále fanatická rotácia samurajskými mečmi. A je logicky každému jasné, akú to dosiahlo dynamiku. A tak sa používajú tieto reiki samuraj znaky.

Potom tu máme reiki kosti. Ide vlastne o filipínskych liečiteľov, ktorí produkujú liečivé znaky v podobe zase guľovitého tvaru krásne priesvitného a okolo plno červenkastých lúčov. Tu nemáme premostenie na meteority, ale na špecifické kosti samotného filipínskeho liečiteľa, ktoré sú často napadnuté tuberkulózou. A aby sa tieto kosti nerozpadli, ale zachovali, tak sa v samotných kostiach filipínskych liečiteľov otvárajú a rastú postupne prehistorické kosti a nahradia kosti pôvodné. A tu je ten fenomén, ktorý vytvára liečivý znak. Tieto znaky nefungujú v oblasti pupku, ale nad hlavami filipínskych liečiteľov. A pokiaľ niektorý filipínsky liečiteľ zomrie, tak jeho znak si privlastní nový liečiteľ. Nad hrobným miestom vnímať veštecky, že tam niečo chýba a veštecky vás to privedie, kde sa nachádza tento znak. Samozrejme, že u živého filipínskeho liečiteľa.

Ako som popisoval vyššie, v Mikao Usui je embryo so štruktúrami z prehistorického vývoja. Filipínsky liečiteľ má modifikované prehistorické kosti. Potom sú tu indigové deti, ktoré majú v sebe otvorené prehistorické štruktúry. Tieto štruktúry popisuje aj evolučná medicína. Potom sú embryá v matkách, ktoré prvé mesiace prechádzajú prehistorickým vývojom, ktorý trval až 4 miliardy rokov. A aj embryá zvierat prechádzajú týmto vývojom. A tak isto sa nájdu aj vhodné skameneliny. V staršom veku sa niektorým dlhovekým osobám otvoria prehistorické zakrnené kmeňové bunky a z nich môžu vyrásť prehistorické orgány a prerásť tie pôvodné. V indickej kultúre je veľa jedincov, ktorí majú už zamladi zakrnené orgány z prehistorického vývoja a nesú v sebe možnosť rozvoja paranormálnych schopností a to hlavne produkcia silného jednosmerného prúdu a iné podobné aktivity.

Evolučná medicína hovorí asi o 200 zakrslých štruktúrach v ľudskom tele a všetky je možné meditovať a nútiť ich, aby sa aktivizovali z dôvodu dlhovekosti, ale aj z dôvodu pestovania mimoriadnych paranormálnych schopností. A preto reiki tohto druhu bude smerovať práve k zakrneným štruktúram vo vlastnom tele z dôvodu dlhovekosti a z dôvodu získania a budovania paranormálnych schopností.

Ale ako dostať do reiki systému dôsledne podľa Mikao Usui veštecké výkony? Reiki systém pracuje s bioenergiou dolovanou v mitochondriálnych minielektrárňach vo vnútri buniek. A tak isto vyrába jedinečné biočastice pre tvorbu bioatómov, bioprvkov a biozlučenín. A z nich sú potom bunkové orgániky a samotná bunka. Reiki je systém schopný presúvať biočastice zo živých organizmov na iné živé organizmy a tak upraviť napríklad činnosť niektorých neurónov v ľudskom tele.

Ale systém reiki potrebuje aj diagnostikovať a vnímať, čo sa pri zásahoch reiki deje a na to potrebuje reiki platforma získať určitý základ pre veštecké výkony voči živým aj neživým objektom. A tak sme veštecky hľadali a nakoniec našli niečo ako Luopan kompas vytvorený práve z meteoritického železa. Jeden sa nachádza v hrobke čínskeho panovníka. Treba si to vyhľadať. A potom treba nájsť jedinca, ktorý s ním aktívne pracoval a žil. Dnes je mŕtvy, ale nad jeho hrobom sa nájde špecifický znak ako klasický priesvitný tanier popísaný priezračnými skratkami pre systém feng shui. Hľadali sme tento znak nad takzvanými korytnačími hrobmi, kde si osoba vybudovala svoju pohrebnú kryptu v tvare korytnačieho panciera. Veštecky na diaľku sme sa napojili na takéto korytnačie hroby a kopírovali sme si znak do aury. A tak sme sa dostali k základu využívania vešteckých techník v reiki. Reiki kompas považujeme za zbierku vešteckých a astrologických techník na princípe meteoritického Luopanu a jeho veštecky nadaného majiteľa. Samozrejme, že základom pre reiki kompas – tak ho budeme odteraz volať, je rozvoj tretieho oka v mozgu s tým, že tu zobudíme zakrslé prehistorické orgány z prehistorických kmeňových buniek.

Podarilo sa nám takto získať prístup k reiki kompasu, ktorý budeme ďalej rozvíjať v rámci aplikácie klasických vešteckých techník, ale aj senzibilných v zmysle trvalého napätia na bubienkoch okolitými svalmi. Sem patria aj prútkarské schopnosti.

Pridaj komentár