Reiki meteorit je platforma ne ezoterickú, duchovnú alebo náboženskú prax. Jej základom je venovať sa meteoritom, stať sa niečím ako jednostranným autistom posadnutým výhradne meteoritmi všetkého druhu.

Reiki meteorit sa preberá z japonskej tradície, ktorú prezentuje Mikao Usui, Chujiro Hayashi a Hawayo Takata. Základom je to, čo zostalo po Mikao Usui a to je znak reiki, ktorý je nad jeho hrobným miestom. Ezoterici sú schopní vnímať tento objekt, kopírovať ho a prevziať pre seba a iných reikistov. Zasvätenie priamo z hrobného miesta je jedinečný počin.

Vo svete sa kopíruje znak, ktorý nechala nad svojím hrobným miestom japonská reikistka Hawayo Takata. Takata zasvätila 22 reikistov a tí zasväcovali ďalších. Reikisti si pri zasvätení kopírujú prevzatý znak, ktorý mohol byť už pozmenený a aj oni sami ho pozmeňujú. A tak by mali reikisti vždy kopírovať znak Hawayo Takata nad jej hrobným miestom, ktorý má v sebe hlavne obrazy a znaky liečiteľstva a liečivých procedúr, čo však nerobia.

V konečnom dôsledku sa nám obsah znaku reiki od Takata nepozdáva a sami ho pozmeníme. Chceme do objektu obrazy pupku, placenty, pupočníka, obrazy tehotnej matky, obrazy 70 000 energetických štruktúr, ktoré idú z pupka, prehistorické zakrnuté štruktúry mriežkovej sústavy v koži, trilobita, nervové dráhy v koži, tukové bunky a samotnú kožu. Toto všetko obsahuje vstup do pupku, odkiaľ začína ľudský život. Ešte tam doplníme orientáciu človeka na dlhovekosť, na vysoký intelekt, na šťastný osud, rozumovosť a záujem o to, čo bude po smrti.

Znaky nad hrobom Mikao Usui a Chujiro Hayashi sa voľne meniť nedajú, ich obsah je nemenný a to je aj výhoda. V zásade znaky reiki týchto dvoch jedincov sa vytvorili zasvätením od autistického mnícha posadnutého meteoritmi a ničím iným. Mikao Usui mal v sebe ešte jedinečnú vec a to zakrnuté štruktúry svojho brata a tieto štruktúry boli živé ako samotný Mikao Usui. Boli v jeho tele zarastené. Samozrejme, netreba zabudnúť na meteoritické znaky nad hrobmi samurajov. Vnímateľné sú pre osoby, ktoré odcvičili rané štádiá klinickej smrti, teda niečo ako špiritistickí senzibili schopní preniknúť k hrobu samuraja a skopírovať objekt nad jeho hrobom.

Narazili sme tu na jedinečnosť a to sú zakrnuté prehistorické orgány v ľudskom tele alebo ich základ v podobe kmeňových buniek, ktoré sú spiace a je ich možno zobudiť meditáciou. Toto je ten jedinečný potenciál, ktorý treba v bežnom človeku koncentračnou meditáciou zobudiť a rozvinúť. Môžete mať niektorý druh zasvätenia reiki, či už nad hlavu, alebo do oblasti pupku, ale pokiaľ nezačnete meditáciou otvárať prehistorické štruktúry (anglicky vestigiality), tak to bude iba hranie sa na mimoriadne schopnosti. Otvorením týchto štruktúr sa otvára brána k mimoriadnym schopnostiam a reiki magnet je mimoriadne výkonná pomôcka na toto otváranie. A mimochodom, vedeli ste, že osoby, ktoré sú prirodzene dlhoveké, dosahujú túto dlhovekosť práve otvorením všetkých prehistorických štruktúr vo svojom tele, ktoré nahradia bežné ľudské orgány? A tak máte tu dve silné motivácie otvoriť tieto štruktúry – stať sa dlhovekými a zároveň si otvoriť mimoriadne schopnosti, ktoré smerujú k silnému magnetizmu (udržať objekty na svojom tele, schopnosti levitovať predmety). Veľmi dobrá dvojkombinácia pre reikistu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiality
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_vestigiality
http://en.wikipedia.org/wiki/Noncoding_DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Atavism

Pokračujeme v reiki meteorit a teraz sa zameriame na meteority, ktoré sa správajú ako magnety schopné pritiahnuť na svoj povrch kovové predmety. Teda niektoré meteority majú jednoznačne v sebe magnetizmus. Vybrali sme pre vás dva druhy osobností a to také, ktoré dokážu na svojom tele udržať kovové predmety a také, ktoré dokážu doslova produkovať niečo ako ultrazvuk a levitovať drobné predmety. Možno si poviete, ako je to možné, že sú schopní takýchto výkonov? Medicínske a vedecké skúmanie v zásade neprišlo na podstatu týchto mimoriadnych schopností. Tak sme začali tieto osoby vyšetrovať veštecky na diaľku. A začali sme vnímať v ich tele vestigiality a v nich potom mimoriadne abnormálne množstvá drobných bioelektrární – mitochondrií. Sú to v zásade mikroorgániky, ktoré chemické látky menia na niečo ako jednosmerný prúd. A čím viacej mitochondrií v bunkách tela, tým silnejší slaboprúd. A tu je celé to tajomstvo, prečo niekto v sebe vyrobí abnormálne množstvo bioprúdu a niekto málo. Samozrejme, aj osoba, ktorá má v bunkách normálne množstvo týchto orgánikov, môže meditáciou a koncentráciou dosiahnuť ich spustenie. A poprípade si pomocou reiki postupne otvára zakrnuté štruktúry – vestigiality, ktoré zvyčajne obsahujú mimoriadne množstvá mitochondrií. A kto vyrobí dostatok bioenergie, tak s tým vyrobí aj magnetizmus, ale aj iné fenomény ako paramagnetizmus a podobne. Niekto dokonca vo svojich prvkoch otvorí magnetizmus na atómovej úrovni a tento magnetizmus je ešte výkonnejší ako bežný magnetizmus.

Švajčiarsky lekár, praotec hypnózy Franz Anton Mesmer mal počas života obrovské množstvo mitochondrií a zakrnutých štruktúr – vestigiality, venoval sa liečbe bežnými magnetmi, dostal sa aj k špeciálnym indickým magnetom vyrobeným z meteoritov a magnetovca, nekonečným mlátením kladivami do takýchto meteoritov sa prirodzene zvyšoval ich magnetizmus. A tak prepojenie magnetov a mitochondrií toho magnetického muža spravili svoje. A netreba zabudnúť, že k tomu pridal aj hypnózu vlastným magnetizmom. Sú známe magnetické ťahy po tele osoby a jej uvedenie do hlbokej hypnózy pomocou magnetizmu. Zasvätenie je o tom, aby sme skopírovali objekty takýchto jedincov nad ich hrobným miestom a takéto kópie uložíme do aury nad hlavou. Následne ich reikista používa na pôsobenie na svoje mitochondrie, ktoré sa navzájom bioenergeticky premostia a začnú pracovať naraz a spoločne a hneď je tu bioenergia a silnejší magnetizmus. A to je začiatok tvorby mimoriadnych schopností.

Mitochondrie v bunkách a ich spoločná koordinácia, bioslaboprúd, množstvo mitochondrii (mikroelektráreň a koľko ich je?), mitochondria ako chemická fabrika na výrobu kdečoho aj jedinečných látok, Kirlianova fotografia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion

Hypnosis – Magnetic man Franz Anton Mesmer
Švajčiarsky lekár, praotec hypnózy, živočíšny magnetizmus, mitochondrie v bunkách, evolučná medicína a vestigiality, prehistorické štruktúry v ľudskom tele, v tele embrya ľudského alebo zvieracieho. Mimoriadne paranormálne a psychokinetické schopnosti viazané na vestigiality (prehistorické orgány a štruktúry v dnešnom človeku)
http://apoort.net/esoterika/reiki-mesmer/
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Mesmer

Magnetic man – Eduard Levko
Magnetizmus alebo lepkavá koža? Bývalý kuchár udrží na tele kladivo. Z hľadiska vedy sú títo ľudia výnimoční iba tým, že majú o čosi elastickejšiu a priľnavejšiu kožu…
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/magnetizmus-alebo-lepk…

Magnetic man – Karol Ostertag
Magnetický muž Ostertag mal trup, čelo aj ruky s vlastnosťami magnetu, dokázal si na seba “prilepiť” kovovú pílu, lyžičku, keramickú dlaždicu, školskú kriedu, uhlie, banán, mydlo, párok, hrebeň, zubnú kefku…
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/208297-magnetickeho-m…

Magnetic man – Liew Thow lin
Liew Thow Lin z Malajzie je známy ako Magnet Man, pretože má schopnosť držať kovové predmety na tele hmotnosti 2 kg, celkovo až do 36 kg, ale nie v dôsledku akéhokoľvek zdroja magnetizmu. Vedci z Malajzie University of Technology zistili, že jeho pleť vykazuje veľmi vysokú úroveň trenia – sací efekt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Liew_Thow_Lin
http://abilityindex.blogspot.sk/2015/05/magnet-man.html
http://www.yoyoshare.com/amazing/liew-thow-lin-the-magnet-ma…
https://www.youtube.com/watch?v=x3iXepqp3IY

Magnetic man – Miroslav Magola
Miroslaw Magola – magnetic Man dokáže zdvihnúť predmety z rôznych materiálov vertikálne zo zeme a presunúť ich vodorovne, zvislo alebo v kruhoch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Miroslaw_Magola
http://www.magola.com/en/index.php
http://www.magneticman.com/
http://www.magneticman.org/
https://www.youtube.com/user/mmagola
https://www.youtube.com/watch?v=8VbkGVuVX5Y

Magnetic man – Cabral Agnet man
Uvedomil si, že má talent na telový magnetizmus, keď si položil na svoje telo lyžičky a vidličky. Cabral sa vyjadril, že za chladného počasia nesmie chytať kovové kľučky.
https://www.youtube.com/watch?v=RZPLMXH9kFg&index=4&#03…

Psychokinesis man – Muž z Bangkoku – ultrazvuk
Pozrite sa, ako zmrzačený muž z Bangkoku využíva svoje telekinetické pohyby predmetmi z jeho tela a mysli.
https://www.youtube.com/watch?v=HSAHnQ07NCg&list=PLb_3p…

Psychokinesis woman – Nina Kulagina – ultrazvuk
Nina Kulagina – pohybujúce sa malé predmety ako je kúsok cukru alebo škatuľka zápaliek, otáčanie šípky v kompase, dotyk ruky na rameno inej osoby môže spôsobiť vážne popáleniny, zmena kyslosti (pH) z vody
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулагина,_Нинель…
Ultrazvuk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrazvuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound

Pridaj komentár