Budeme sa venovať reikistke Hawayo Takata, ktorá nadväzuje na tradíciu Mikao Usui a Chujiro Hayashi. Opíšem, ako by malo vyzerať originálne zasvätenie od Hawayo Takata, ako funguje objekt, ktorý dostanete pri zasvätení, aké to dáva rôzne liečivé a meditačné možnosti.

Objekty Hawayo Takata majú meniteľné vnútro podľa stavu pupočníka za pupkom. Reiki znaky Mikao Usui a jeho objekt nad hrobným miestom sa nedá ľubovoľne meniť, a tak isto objekt nad hrobným miestom Chujiro Hayashi sa nedá voľne meniť. Voľne sa nedajú meniť ani objekty samurajov nad hrobným miestom. Ezoterik si skopíruje objekt nad hrobným miestom Hawayo Takata a môže prevziať obsah tohto objektu alebo si ho pozmení vhodne na seba. Keď kopírujete hrobný znak Mikao Usui do svojej aury nad hlavou, tak je jeho kópia identická a obsah sa nemôže meniť, ale je možné k tomuto znaku pridať ďalšie meditácie na meteority.

Objekt Hawayo Takata nad hrobným miestom silne korešponduje s oblasťou pupku. Za pupkom si nájdete zbytky pupočníka, ktorý bol počas tehotenstva premostený pupočníkovou šnúrou na placentu okolo dieťaťa a odtiaľ do systémov matky. Po narodení sa pupočníková šnúra oddelí od tela a aj placenty a placenta sa oddelí aj od matky. Teda na tele dieťaťa vzniká pupok a za pupkom veľkosti kávového tanierika je pupočník. Znak Hawayo Takata je premostený do tejto oblasti a usiluje sa ju aktivizovať.

Objekt nad hrobným miestom Hawayo Takata sa skopíruje pri zasvätení. Možno si položíte otázku: Čo to je za objekt? Kde ho zaradiť a ako vzniká? Takéto objekty vznikajú jednak za prítomnosti meteoritov, ale aj nejakého rádioaktívneho materiálu ako je smolinec, urán a podobne. Tak isto sa tvoria takéto objekty aj po ožiarení ľudí napríklad v Černobyle. A nad hrobným miestom sa nachádzajú podobné objekty ako v prípade Hawayo Takata, Chujiro Hayashi a aj Mikao Usui. Tak isto nad hrobným miestom japonských samurajov. Skúmali sme aj vedeckých pracovníkov, ktorí pracujú so vzorkami odobratými z kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko a aj vzorkami z kométy Wild. Tak isto sme testovali jedincov, čo dlhodobo pracovali so vzorkami z Mesiaca a u všetkých sa nad ich hlavami tvorili slabšie objekty ako u Mikao Usuiho alebo Hawayo Takaty. Aj ľudia pracujúci s rádioaktívnym materiálom majú nad sebou v aure takéto špecifické objekty, ktoré vynikajú v interakcii s ľudskou psychikou. A tak isto prvý filipínsky liečiteľ liečil tak, že sa neustále dotýkal rukami zvláštneho meteoritického skla.

Jednoducho pri práci s materiálom s určitými prvkami radiácie vznikajú v aure nad hlavou osoby takéto objekty. Aj osoby, ktoré sa zaoberali asteoridmi a kométami ako astronómovia bez priameho kontaktu, vykazujú veľmi jemné objekty na hrobnom mieste. Nemajú dostatočnú hustotu. Výhodou je, že tieto objekty po smrti danej osoby nezanikajú a zostávajú. A je vynikajúce, že sa dajú kopírovať alebo doslova odobrať z hrobného miesta.

Objekt, ktorý zanechala Hawayo Takata, má ešte jednu výnimočnosť a to, že je premostený s pupkom zasvätenej osoby a s pupočníkom v danej osobe vytvára zvláštnu vzájomnú väzbu. Chujiro Hayashi liečil Hawayo Takato o otvoril jej oblasť pupočníka a takto vznikol jej objekt v oblasti pupku. Hľadali sme aj iné liečiteľské osoby, ktoré robili meditáciu na oblasť pupku, nikdy neprišli do styku s meteoritickým materiálom a napriek tomu vytvorili objekt nad hrobným miestom veľmi podobným u Hawayo Takata. Ako to je možné? Je tu snáď jediná možnosť, že pupočník obsahuje niečo, čo nie je z tejto planéty a to môžu byť prapôvodné nukleové kyseliny a to rovno z kozmu. Materiál z pupočníka sa správa ako kozmický materiál podobný meteoritom. Chujiro Hayashi mal objekt reiki meteorit nad hlavou a keď liečil, svojím znakom aktivoval nukleové kyseliny organizované v mitochondriálnej Eve. Mitochondriálna Eva sa nachádza v ženských vajíčkach a stane sa súčasťou pupočníka v dieťati. Rozmnoží sa a potom riadi mitochondrie v celom organizme. Veštecká kontrola hrobných miest pacientov, ktorých liečil Chujiro Hayashi zistila, že majú nad hrobným miestom reiki znaky, ako ich nájdeme nad hrobom Hawayo Takata.

Mikao Usui tak isto zasväcoval vojenských lekárov a vložil im do aury nad hlavou kópiu svojho znaku. Títo vojenskí lekári liečili vojakov a neodovzdávali im objekt nad svojimi hlavami, ale otvárali im oblasť pupočníka a tu sa vytváral jedinečný objekt podobný ako u Hawayo Takato. Aj nad hrobmi vojakov z prvej svetovej vojny nájdeme už slabšie reiki objekty, ale sú tam. Snažíme sa tu hlbšie pochopiť, čo sú to za objekty nad hrobmi reikistov alebo reikistami ošetrených jedincov.

Teda spravili sme si kópiu znaku Hawayo Takata nad jej hrobom a uložili nie do oblasti pupka, ale do aury nad hlavou. Tu už máme niekoľko reikistických objektov nad hlavou v aure a k nim sa pribudol tento reiki objekt od Hawayo Takata. Okamžite, ako sme ho skopírovali a nainšalovali, sa v tomto objekte objavujú spomienky, informácie a všeličo možné o oblasti pupočníka za pupkom. A reiki objekt sa zaktivizuje a preniká po nervstve kože na hlave a odtiaľ postupuje nervstvom kože a to rovno do pupočníka a začína ho prečisťovať. Pupočník za pupkom sa upratuje a aktivizuje, aby začal dobre fungovať a liečiť danú osobu z pupočníka do vnútra nervových a neurónových oblastí a začína fenomén liečby. Takto nejako funguje kópia reiki objektu od Hawayo Takata. A vždy, keď sa oblasť pupočníka snaží na človeka pôsobiť negatívne a deštruktívne, tak objekt od Hawayo Takata sa zaktivizuje, zasiahne a prinúti pupočník, aby pracoval v prospech zasväteného reikistu.

Pupočník za pupkom je vlastne pozostatok systému dieťa pupok, pupočníková šnúra, placenta okolo dieťaťa v matke a napojenie samotnej matky na dieťa. Centrálna je placenta a stará sa o matku aj dieťa zároveň. Po narodení dieťaťa sa pupočník odstrihne a oddelí sa placenta od dieťaťa, ale aj matky. Ale za pupkom dieťaťa zostáva pozostatok pupočníka v podobe neurónov a nervstva veľkosti malého tanierika pod šálkou kávy. A pupočník má aj plochý tvar ako malý kávový tanierik. Tento pupočník obsahuje pozostatky základného vývoja – spojenia vajíčka a spermie, potom štruktúry morula, zygota, blastula a plod. V týchto štruktúrach sa nachádzajú dcéry mitochondrie Eva, ktorá sa nachádzala vo vajíčku. Spermia ich neobsahuje. A tieto dcéry potom budujú ďalšie mitochondrie vo vnútri buniek ako druhé bunkové jadro, a tak isto mitochondrie fabrika na výrobu jedinečnej chémie a mitochondrie elektráreň. Najviac mitochondrií je v pečeni a v kostiach. Mitochondrie dcéry však v sebe nosia aj príkaz k autodeštrukcii organizmu a tento chromozómový, génový a nukleový autodeštruktívny systém sa volá staroba. Jeho rozhodujúce sídlo je v pupočníku a zásah reiki objektu Hawayo Takata je výnimočná vec. Vešteckým výskumom dlhovekých jedincov sme zistili, že mitochondrie dcéry z pupočníka pracujú v prospech organizmu a systém autodeštrukcie organizmu dávajú neskoršie a pomalšie. Aby človek dosiahol aktívnu dlhovekosť, je potrebné spomaľovať autodeštruktívny program mitochondrií ako sa len dá. A na to je reiki objekt Hawayo Takata priam stvorený.

Objekt reiki skopírovaný z hrobného miesta Hawayo Takata sa umiestni nad hlavu zasvätenej osoby. Klasickí reiki majstri zasväcovatelia dávajú svoj objekt od iného zasväcovateľa a nie priamo z hrobného miesta. Skopírovaný objekt nie je žiadny špiritizmus. Objekt, ktorý sa skopíruje nad hlavu osoby, vznikol ako spoločné pôsobenie slabej radiácie meteoritov a ľudského pohybu s meteoritmi. Objekt Hawayo Takata vznikol pomocou liečby Hayashiho, ktorý dostal kópiu od Mikao Usuiho a ten dostal tento objekt od autistického mnícha, ktorý celý život v rukách hmatal meteority a nerobil nič iné. Mikao Usui takto skopíroval svoj objekt a umiestnil ich nad hlavy lekárov. Hayashi je jednoznačný dôkaz, že takéto zasvätenie bolo možné. Ale lekári prvej svetovej vojny s ním liečili a nezasväcovali, teda nemali potenciál ho komusi dať a to z dôvodu, že nemali v sebe to, čo mal Mikao Usui a to živé dvojča v štádiu vývoja plodu a s prehistorickými štruktúrami vývoja. Saša Pueblo má meditáciou už mierne pootvorené prehistorické štruktúry popísané v evolučnej medicíne (týchto štruktúr je asi 200), a tak nemá problém skopírovať objekty Mikao Usuiho a ani Hayashiho alebo Hawayo Takaty. Hawayo Takata nebola schopná zasvätiť ako Mikao Usui, ale iba otvoriť pupok zasvätenej osoby a otvoriť za pupkom pupočník, ktorý obsahuje u každého z nás nukleové kyseliny z kozmu. Sú súčasťou mitochondrií v oblasti pupočníka v podobe mitochondrií Eva. Respektíve sa jedná o dcérske bunky mitochondrie Eva, ktoré sa ako základ nachádzajú vo vajíčku a po oplodnení spermiou sa vytvoria mitochondrie dcéry z mitochondrie Eva. A tieto dcérske mitochondrie vytvoria základ mitochondrií druhého jadra v bunke – mitochondrií fabrika a mitochondrii elektráreň.

Pokiaľ si zasvätená osoba uvedomí, že má nad hlavou bioenergetický objekt od Hawayo Takata, tak ten sa aktivizuje, prijme obraz pupočníka, postupne prechádza prednou časťou kože priamo cez jej klasické nervstvo a končí v pupku, za ktorým je pupočník. Potom začne otvárať, čistiť a aktivizovať pupočník, aby danú osobu mohol liečiť. Často sa stáva, že pupočník je nefunkčný alebo dokonca pôsobí na organizmus devastačne a ozdravenie pupočníka sa potom odzrkadlí v lepšom zdravotnom stave. Stav je možné posilniť tým, že si predstavíte Hawayo Takata v mozočku, prípadne predstavu Hawayo Takata roztiahnete do celého tela a napustíte ju bioenergiou z kostí. Takúto špeciálnu bioenergiu tvoria osoby schopné robiť špiritistické seanse a viesť rozhovory so svojimi predstavami, ako keby boli živé.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu, že chcete byť zdravý, dlhoveký, uchovať si intelekt a cvičiť a bojovať o to, aby ste sa po smrti uchovali vo svete mŕtvych. V pupku a pupočníku je možné potom meniť osudy ľudí.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu prehistorickej mriežkovej štruktúry, ktorú je možné otvoriť v celej koži a v nej potom otvoriť originál indický čakrový systém so svojimi jedinečnosťami. Samozrejme, je potrebné pred takouto aktivitou mať už otvorený prehistorický nervový systém v koži. Zase je to všetko vnímateľné iba senzibilom a veštecky nadaným ľuďom.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu tuku a tukových buniek a v nich nervového systému. Tak isto je možné pridať predstavu kože ako nového orgánu pre výživu človeka. Cez reiki objekt Hawayo Takata je možné začať premosťovať pupočník a tuk človeka a jeho kožu ako novú placentu. Ide o ďalšiu možnosť výživy buniek z dôvodu stareckého zlyhávania trávenia a neschopnosti uživiť správne a kvalitne bunky tela.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu brušného mozgu v črevách. Tento brušný mozog sa nachádza v stene tenkého a hrubého čreva a žalúdka. Je prepojený na túlavý nerv, ktorý ide zo stredu mozgu, prechádza krkom a pokračuje do pľúc, srdca a cez žalúdok a tenké a hrubé črevá ide do maternice alebo prostaty. Je tu snaha ovládnuť dianie v tomto nervovom systéme, ktoré riadi celé trávenie.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu prehistorického trilobitu. A objekt nad hlavou zasvätenej osoby bude pracovať na tom, aby v oblasti pupku otvoril jedinečnú prehistorickú štruktúru trilobitu. V tejto oblasti pupku je v podobe kmeňových buniek, ktoré sú zatiaľ nefunkčné, ale je ich možné postupne zobúdzať a aktivovať pre rozvoj jedinečných schopností.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu aury okolo tela. Čo je to aura? Vo vnútri buniek sú mitochondrie mikroelektrárne, ktoré produkujú bioelektrický prúd, ktorý nateká do tela a buniek a potom sa zhromažďuje na povrchu a tu okolo tela tvorí niečo ako energetický obal. Tento obal voláme aura a v tomto obale okolo celého tela môže pracovať objekt Hawayo Takata.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu ľudského a zvieracieho vedomia. V oblasti pupku a pupočníka sa nachádza v energetickom stave zvieracie vedomie a je budované už približne 4 miliardy rokov. Začalo to nukleovými kyselinami a pokračovalo do buniek cez rôzne historické obdobia až k dnešnému človeku. V každom človeku prebýva zvieracie, ale aj ľudské vedomie. Pokiaľ ste mimoriadne ambiciózny, tak ľudské vedomie a odpojí od oblasti pupka a vytiahne svoju základňu do mozgu.

Aktivitu objektu Hawayo Takata je možné podporiť nasledovnými aktivitami, ktoré ho silne aktivizujú: do mozočku v zadnej časti mozgu sa vkladá predstava, ako keby ste sa stali osobou Hawayo Takata. Ďalej je možnosť roztiahnuť predstavu osoby Hawayo Takata do celého tela a k tomu bioenergiu z vlastných kostí ako na seanse pri vyvolávaní komunikácie so zomretými osobami. Je tu možnosť vložiť do objektu reiki Hawayo Takata aj rotujúci hypnotický kotúč a znásobiť liečivé sily objektu Hawayo Takata. Tak isto je možné premostiť aktivitu v brušnom mozgu na vlastné ruky, ktoré potom vyžarujú energiu a môžete liečiť svoje časti tela. Môžete sa prepojiť na pupok a za ním pupočník s tým, že túto oblasť aktivuje objekt Hawayo Takata a jednu aj druhú ruku použijete na spôsob osoby, ktorá má dva prútiky v ruke a hľadá zdroj vody v podzemí a takto preliečuje sám seba. Mimoriadne náročná technika je premostenie tehotnej matky na vlastný pupočník a na chvíľočku premostiť energie z teľnej samice – zvieracej do vlastnej oblasti pupočníka. Z pupočníka za silnej pomoci reiki objektu Hawayo Takata môžete aktivizovať asi 70 000 energetických dráh v celom tele. Pupočník za pupkom je možné použiť ako základný vstup do erotogénnych oblastí po celom tele.

Do objektu Hawayo Takata je možné vložiť predstavu astrálneho putovania. Pod astrálnym putovaním tu rozumieme stav organizmu, kedy upadá do niečoho ako bdelá kóma a odtiaľ sa organizmus posúva do štádia klinickej smrti. A celkové utišovanie a umŕtvovanie vedie k tomu, že v oblasti hlavy alebo pupka sa vedomie človeka uvoľní do priestoru, ako keby sa vedomie človeka zmenilo na guľôčku, ktorá je niečo ako imaginárne oko, ktoré môže putovať do priestoru okolo človeka, prípadne do inej osoby alebo toho, čo voláme svet mŕtvych.

Pridaj komentár