Pokračujeme v sérii zasvätení reiki a hľadaní jedinečných objektov po duchovných osobách, ktoré zomreli. Hľadáme hlavne jedincov, ktorí svoje duchovné, ale aj liečiteľské aktivity spájali s meteoritmi.

Našli sme japonského autistu, ktorý sa výhradne venoval meteoritom a ničomu inému. Celé dni sa ich dotýkal, meditoval a myslel na meteority. A potom takýto jedinec v Japonsku zasväcoval duchovné osoby ako je napríklad Mikao Usui a určite aj iných Japoncov. Saša Pueblo je veštec a senzibil, ktorý dokáže vyhľadať hrobné miesta takto zasvätených jedincov a skopírovať si tento znak do svojho systému. A tak isto dokáže skopírovať tento znak aj pre inú osobu. V tomto prípade hovoríme o reiki zasvätení, kde daná zasväcovaná osoba dostáva v podstate objekt, ktorý nemá dostatočnú aktivitu. Pri klasickom reiki zasvätení prekopíruje svoj reiki objekt ako zasväcovateľ na zasväcovanú osobu aj s aktuálnou dynamikou.

Teda kópia objektu Mikao Usuiho nad jeho hrobným miestom nemá aktuálnu dynamiku, ale môže ju dodatočne získať tým, že samotná zasvätená osoba bude aktívne so znakom pracovať. Teda dotýkanie sa meteoritov, veštenie, liečenie a budovanie mimoriadnych schopností. Samozrejme, že zasvätená osoba by musela pracovať za pomoci meteoritov nekonečné množstvo hodín. Bolo by to možné, ale je to náročné a málokto to dokáže zvládnuť. A tak bude asi rozumnejšie, že keď zasvätená osoba dostane od Sašu Puebla kópiu objektu reiki od Mikao Usuiho, potom dodatočne dostane k tomuto objektu aj aktívnu zložku.

Ako sa to prevedie? Osoba, ktorá dostala objekt Mikao Usuiho, sa na diaľku napojí na aktívneho reikistu, ktorý je napríklad pripravený dávať zasvätenie úplne bezplatne a nezištne, a teda je tu možnosť skopírovať k sebe reiki objekt aktívne činného reikistu. A v tomto momente reiki znak Mikao Usuiho skopírovaný z hrobného miesta nadobudne aktívnu zložku, ktorá doslova oživí kópiu objektu Mikao Usuiho. Je vhodnejšie dať na začiatok zasväcovanej osobe kópiu objektu Mikao Usuiho, ktorý vykazuje malú aktivitu a nemôže poškodzovať zasvätenú osobu. Často sa stane, že osobe, ktorej skopíroval svoj reiki objekt aktívny zasväcovateľ, objekt „nesadol“ a nerobil v psychike zasvätenej osoby dobré aktivity. A tak som bol mnohokrát požiadaný, aby som zlikvidoval reiki zasvätenie.

Preskúmali sme možnosti reiki spojené s meteoritmi v Japonsku a dostali sme sa k objektom, ktoré vytvoril Mikao Usui, Chujiro Hayashi a Hawayo Takata. Znovu sme objavili objekty samurajov a tak isto objekt toho, čo bol na začiatku a to bol pravdepodobne autistický mních. Tak isto je tu tých asi 10 – 12 objektov reiki u vojenských lekárov. A potom množstvo objektov, ktoré vynikli pri liečbe vojakov japonského námorníctva počas prvej svetovej vojny. A tak isto je tu asi 20 objektov zasvätených prvých jedincov samotnou Hawayo Takata.

Objekt Mikao Usui preniká do všetkých prehistorických štruktúr v ľudskom mozgu a snaží sa ich aktivizovať. Objekt Hayashi preniká do všetkých orgánov a častí tela. Objekt Hawayo Takata preniká do oblasti pupku a pupočníka a odtiaľ do všetkých štruktúr mitochondrií v bunkách.

Zavítali sme aj do Číny a tu našli hrobné miesto veštca feng shui, ktorý používal špecifický kompas luopan. Tento bol vyrobený s pridaním meteoritického železa, prípadne sa do stredu luopanu pridával nie kompas, ale meteorit. Saša Pueblo si skopíroval objekt tohto jedinca a skopíroval ho aj ďalším osobám, ktoré sa venujú ezoterike. Tento objekt sa stane základom uplatnenia vešteckých techník v reiki systéme. A k tomu sa bude otvárať prehistorická štruktúra asi v strede mozgu, ktorá je skôr známa ako tretie oko.

Potom sme smerovali na Filipíny. Asi tušíte, že záujem padol na filipínskych liečiteľov. Saša Pueblo vyhľadal hrobné miesto prvého filipínskeho liečiteľa. Bohužiaľ, nenašiel nad hrobom tejto osoby jej objekt. V tomto prípade ho niekto psychiky odobral a vložil si ho do svojho systému. Ale nebol problém vystopovať, ktorý živý Filipínec momentálne robí s týmto objektom. Prvý Filipínec meditoval a liečil pomocou veľkého kovového meteoritu. Dnešní filipínski liečitelia tak už asi nerobia. Ale to nie je podstatné. Saša Pueblo skopíroval objekt reiki filipínes zo živej osoby pre seba aj pre iné zasväcované osoby. V tomto prípade je tento objekt mimoriadne aktívny aj preto, že má svojho živého zástupcu. Objekt sa u zasväcovanej osoby aktivizuje častejšie. Preniká do kostí a snaží sa aktivizovať prehistorické kosti, ktoré sú často aktívne iba v podobe prehistorických kmeňových buniek v kostných výrastkoch po samotných kostiach. V kostiach silne aktivizuje mitochondrie DNK a mitochondrie fabrika na výrobu látok a aj mitochondrie elektráreň. Pod mitochondriou tu rozumieme mikroorgániky v každej bunke. Ale v kostnej špongii sú výnimočné mitochondrie s výnimočnou produkciou látok, ktoré často ani medicína nemá preskúmané.

Tentokrát Saša Pueblo zameral svoju pozornosť na tibetských lámov, ktorí používajú pri svojich obradoch pomôcky, ktoré sú často zliatinou obsahujúcou meteoritické železo. Nie všetci lámovia – duchovní majú obradné predmety z meteoritického železa. Iba upozorňujem na túto skutočnosť. V Tibete sú dokonca aj tibetské misy zo zliatiny obsahujúcej meteoritické železo, ale iba vzácne a jedinečne. Jedinečné a neprístupné sú sochy Budhov zo zliatiny meteoritického železa. Budeme sa tomu venovať špeciálne. Nad hrobnými miestami lámov nenájdete reiki objekty z používania predmetov z meteoritického železa. Nachádzajú sa nad hlavami lámov a nie nad hrobným miestom. Typická prax pre Tibet a duchovné obrady po smrti niektorého lámu. Láma Tulku má v sebe spomienky predchádzajúcich lámov a aj ich znaky nad hlavou. Ale nie je žiadny problém si tieto objekty skopírovať. A je možné láskavo o ich kopírovanie požiadať. Je samozrejme vhodné sa seriózne venovať Tibetskej knihe mŕtvych a je vhodné poznať aj históriu Tibetu, jeho prírodu a hlavne kláštory. Potom s kopírovaním objektov od lámov nie je žiadny problém.

Objekt nad hlavou niektorého lámu, ktorý k tomu dal súhlas, sa skopíruje na jedinca, ktorý bude zasväcovaný prostredníctvom Sašu Puebla. Kópiu tohto objektu budeme volať reiki kobra alebo reiki shamballa. Objekt je aktívne nabitý činnosťou lámu, a teda má silné pôsobenie a svoj vplyv uplatní rovno do predĺženej miechy v hlave a odtiaľ do miechy a chrbtice. Potom tu nastupuje určitá organizovaná prax.

Jeden prístup usiluje o blokáciu činnosti chrbtice ako po zranení alebo čiastočnom alebo úplnom ochrnutí. Sugeratívne blokovanie činnosti chrbtice vedie k jedinečnému stavu vysokej racionality vnímania kozmických objektov a ich popis pomocou matematických veličín. Niečo podobné, ako má v mozgu vedec Hawking.

Ďalší prístup usiluje o koncentráciu do vlastných svalov a vytvorenie sugerácie, že máte všetky svaly tela znetvorené, zdeformované, prípadne niektoré svaly chýbajú. V tomto prípade sa ľudské vedomie pomocou reiki objektu kobra bude usilovať o to, aby ste vedomím prenikli 100 000 kilometrov atmosféry a preboxovali svoju psychiku do kozmu. Pozor, nie do predstáv o kozme. A môžete začať putovať do reálneho vesmíru. Využite techniku psychicky sa prepojiť na diaľku na osobu, ktorá má skutočné poškodenie svalov a znetvorenie tela.

Okolo celej miechy a chrbtice sa nachádzajú prehistorické kmeňové štruktúry, ktoré sú buď aktívne ako bunky, alebo čakajú na svoju aktivitu. Hovoríme tu o zakrnených orgánoch z obdobia, keď človek na začiatku obdobia dinosaurov bol v podobe hada s nohami. A tieto štruktúry je možné aktivovať a praktizovať reiki kobra jedinečným spôsobom. Ako? Uvidíte, keď si budete tieto štruktúry postupne otvárať.

Potom je tu možnosť nasugerovať alebo na diaľku sa napojiť na osobu, ktorej amputovali končatiny alebo napríklad ochrnuli ruky aj nohy. A osoba, ktorá má reiki kobra objekt nad hlavou, začne cítiť okolo miechy v chrbtici niečo ako rotujúce energetické objekty. Volajú ich čakra a často obsahujú množstvo reiki znakov. A teraz dobrý pozor. Postupujeme ku kostrči a na konci kostrče bolo niekedy niečo ako chvost, ale už odumrel. Ale neuróny schopné mierne hýbať zbytkom chvosta v kostrči zostali. A tak sa dajú použiť na kreslenie znakov reiki alebo kreslenie automatickej kresby. Predstavíte si reiki objekt kobra a predstavy o tomto objekte premeníte na adekvátny znak – piktogram. Piktogram nie je písmo, ale niečo ako obrázok, ktorý sa poriadne zjednodušil. A tu sa neustále tvoria znaky reiki. Veľmi zaujímavá ezoterická skutočnosť a poriadne hlboko utajovaná. Hovoríme o niečom ako tretia ľudská ruka.

Potom je tu možnosť v mieche cvičiť takzvané dervišské tance a energiu z miechy roztočiť v tele alebo okolo tela. Ale to už chce trvalú prax nácviku dervišských tancov. Vhodné použiť na liečbu alebo v bojových umeniach.

Je tu ešte jedna možnosť a to prepojenie sexuálnych centier po povrchu mozgu, kde sa nachádzajú sklony k rôznym sexuálnym aktivitám a potom sa sexuálna fantázia ako praktická činnosť spúšťa do miechy a zbieha do oblasti pohlavných orgánov. Osoba sa vzdá ejakulácie a aj orgazmu. Existuje ženský, ale aj mužský orgazmus. A namiesto sexuálneho vyvrcholenia je tu liečba alebo dokonca duchovná činnosť.

To by boli asi tie najdôležitejšie potenciály tejto oblasti.

Pridaj komentár