Znovu som svoje vnútro vyzval k spoločnej meditácii. Usadil som sa do meditačného kresla a nadviazal na predchádzajúce meditácie so svojím vnútrom.
Po chvíli čakania sa začali ku mne približovať rôzne druhy Reiki znakov. Postupne sa ku mne približovali a potom sa rýchlo vzďaľovali. Niektoré som pociťoval iba ako sekundový záblesk svetla, ktoré sa odrazilo od plochy zrkadla. Niektoré Reiki znaky vo vnútri vyžarovali ostré slnečné svetlo. Pôsobilo to na mňa ako svetelné lúče, ktoré prenikajú cez štrbinu v dreve. Niektoré Reiki znaky vo svojom vnútri doslova horeli, ako keď sa pozriete do kotla na plyn. Postupne tieto znaky vystriedal znak oka a skôr predstava skutočného oka tak, ako je kreslené v anatomických knižkách. Oko sa ku mne približovalo a vzďaľovalo. V momente priblíženia sa oko otvorilo, zo zreničky sa zjavil svetelný lúč a na oblohe začal kresliť rôzne Reiki znaky. Svetelným lúčom nakreslené znaky začali okolo oka krúžiť a tak isto vyžarovali silnú bioenergiu.
Po chvíli ustáva krúženie svetelných znakov Reiki okolo oka a oko preniká do môjho tela. Usadzuje sa v geometrickom strede môjho tela. Mám pocit, že sa mi snaží predstaviť rôzne varianty Reiki znakov. Mám pocit, že pred každým znakom Reiki sa treba ukloniť. Skladám symbolickú prísahu spojenectva s Reiki znakmi. Postupne sa všetko stráca a začína sa zjavovať mních, ktorý mi odovzdáva knižku plnú Reiki znakov. O každom znaku mi niečo povie a upozorňuje ma na to, že niektoré znaky Reiki majú magickým spôsobom vytvorené silové miesta, ktoré vytvorili naši predkovia. Predvádzané znaky sú vstupným kľúčom do rôznych druhov silových polí. Vysvetľuje mi, že každé miesto bolo špeciálne vytvorené a upravené podľa určitých zásad. Mních sa vzďaľuje a ja som sa poďakoval za získané meditačné skúsenosti.

Pridaj komentár