Pokračujeme v pravidelnom nácviku Reiki systému. Neustále preverujeme jednotlivé klasické možnosti. Ku klasickým možnostiam pridávame ďalšie možnosti dynamizácie a zvyšovanie účinnosti. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku. Vyhľadaj MP3.

Na začiatku sme Reiki systém prevzali v takej podobe ako fungoval. Niektorí meditujúci, ktorí okolo mňa cvičia Reiki, prešli klasickým zasvätením u rôznych Reiki zasväcovateľov a boli zasvätení do rôznych úrovní. Ja osobne som si zámerne vybral cestu nezasväcovania a nacvičenie otvorenia Reiki bez zasvätenia. Viacerí nastúpili cestu ovládnutia tohoto systému bez zasvätenia so mnou. Nebol v tom žiadny ješitný zámer, ale záujem spoznať Reiki systém pekne od úplného začiatku. A od tohoto začiatku všetko zapisovať a zverejňovať. Reiki systém sa stal objektom nácviku a aj dôsledného skúmania. Takýto spôsob práce dovoľuje vlastne Reiki systému rozumieť a potom ho aj rozvíjať. Teda stretli sa na jednej pôde zasvätení a nezasvätení do systému Reiki a spoločne sa vydali na prieskum a nácvik Reiki systému. Nadšenci Reiki systému sa stretajú v dvoch samostatných skupinách asi 6 krát do mesiaca. Na spoločných stretnutiach precvičujeme Reiki vždy od základov s neustálou snahou všetko vylepšovať a zdokonaľovať.

Po určitých základných skúsenostiach a preverovaniach Reiki systému sme stanovili prvú zásadu a to, že Reiki energiou sa musíme každý liečiť sám a nie druhé osoby. Veľké hranie na liečiteľov iných sme vymenili za samoliečivý mechanizmus. Každý účastník musel zmeniť prístup a naučiť sa najprv liečiť sám seba a nie druhé osoby. Pre niektorých to nebolo jednoduché a museli svoj doterajší systém prerobiť. Ďakujem im, že to zvládli a pochopili, že aj v Reiki systéme musí zaviať zástava pragmatického rozumu.

V ďalšom kroku sme anatomicky definovali, kde sa v ľudskom tele fyzicky Reiki centrá nachádzajú a to tie najzákladnejšie. Ide v prvom rade o brušný mozog, ktorý je uložený v stene tenkého a hrubého čreva. Sú tu neuróny vo veľkosti malých šošovičiek, ktoré sú pospájané množstvom drobných pavučín. Tomuto miestu hovoríme aj vedomie cicavcov. Pretože cicavce tu majú aktívny nervový vzruch a keďže nepremýšľajú, tak sú riadené práve z tohto centra. Vypnete premýšľanie vo veľkom mozgu a prenesiete koncentráciu do čriev. Zároveň sledujte, ako vás brušný mozog riadi. Bioenergiu a to vlastnú produkujeme pomocou koncentrácie do tejto oblasti a zároveň tu vizualizujeme obrázky zvieracích častí ako je oko, ucho, packa, koža a podobne. Tak isto sme tu začali používať drobné čierne fľaky a k nim na zosávanie bioenergie drobné čierne paličky. Pri nácviku toho Reiki cicavcov sme objavili dve bioenergetické centrá a to jedno v ústnej dutine a druhé v pohlavných orgánoch. Znaky sme vytvorili na základe diaľkového prieskumu cicavcov, ktorým sa v tejto oblasti brušného mozgu tvorilo značné množstvo bioenergie. Tak isto sme na diaľku preverili cicavce, ktoré intenzívne zosávajú bioenergiu zo živých zdrojov okolo seba. Všetko precvičujeme v rámci Šamanskej sekcie.

Definovali sme ďalšiu oblasť uplatnenia Reiki systému vlastného preliečovania a to sú rohy predného mozgu, rohy spánkového mozgu a rohy mozočku, ktorý sa nachádza v zadnej časti mozgu. Ide vlastne o drobné oblasti, ktoré sú v ľudskom tele vývojovo najstaršie a v sebe obsahujú bioenergetické centrá, ktoré je možné rôznym spôsobom aktivizovať. Aj klasické zasvätenie Reiki otvára tieto centrá v mozgu. Robíme na diaľku prieskum adeptov, ktorí boli čerstvo zasvätení. Tak isto sme na zasvätenia poslali niektorých záujemcov a potom sme sa v priebehu mesiaca neustále stretali a sledovali, ako sa to u dotyčnej osoby zasvätenej klasickým Reiki vyvíja a aký to má priebeh.
V rámci výskumu niektorí začali posilňovať v posilňovniach a tak isto sme sledovali a vyhodnocovali, aký má vplyv cvičenie na celý systém Reiki. Tohto experimentu som sa aj ja osobe zúčastňoval asi 12 mesiacov. Zistili sme a mnohokrát overili, že zdvíhanie ťažkých činiek vedie k prirodzenému otvoreniu týchto centier. Tak sme začali pri cvičení Reiki používať sugeráciu pocitu ťažko vykonávanej práce. To je základná sugerácia pre otvorenie Reiki systému.

Začali sme sa venovať aj prieskumu Reiki symbolov a zozbierali sme všetky možné znaky z knižiek, výdatným zdrojom sa stal aj samotný internet. Všetky znaky sme zverejnili v Reiki galérii a možno budú pre vás zaujímavou inšpiráciou. Reiki znaky sme rozmnožili a dostali ich na prieskum asi 10. Reikisti. Postupne sme zbierali skúsenosti a názory na jednotlivé znaky. Niektoré znaky slúžili na zosávanie bioenergie, niektoré na jej blokovanie. Reiki znaky sa objavili v centrách Reiki a blokovali ich. U niektorých znakov Reiki bolo cítiť, že vytvárajú bioenergiu vo vnútri ľudského organizmu.
Nasledovalo obdobie skúmania nových možností. Vytvárali sme znaky a nechali ich precvičovať Reiki nadšencom. Zistili sme, že keď ku klasickým Reiki znakom pridáme uzatvorené krúžky, tak bioenergiu zosajeme, ale zároveň si ju aj v organizme udržíme. Pri ďalšom výskume sme zistili, že keď vytvoríme točené znaky, ktoré sa nedotýkajú a nemajú v sebe žiadne ostré uhly, tak výlučne tvoria bioenergiu vo vlastnom tele Reiki cvičenca. Dnes pokračujeme v ďalšom skúmaní ako účinnejšie zosať bioenergiu zo živých zdrojov okolo nás. Tento výskum môžete sledovať s nami. Postupne ho budeme zverejňovať.

Ďalej sme začali pracovať aj na prieskume prepojenia Reiki systému na magnetické vplyvy magmatického jadra Zeme. Výskum vedieme cez geopatogénne rušiče a ovplyvňovače podložia. Tak isto preverujeme možnosti prepojenia Reiki systému so sexuálnou energiou. Momentálne riešime bezpečnosť pri dynamizácii sexuálneho Reiki. Rozbehnuté sú ďalšie skúmania a testovania.

Poteší tá skutočnosť, že v rámci ezoterického Reiki sveta začíname určovať jeho budúci tvar a umožníme Reiki systému jeho rozvoj. Radi sa s vami podelíme o tieto skúsenosti v záujme rozvoja Reiki technológie.
Špeciálne overujeme uplatnenia Reiki systému v šedej kôre veľkého mozgu. Toto Reiki je prístupné iba tým. ktorí precvičili sekciu K Bohu na mojich internetových stránkach a klasický systém Reiki spájajú s náboženstvom, hoci budhistickým. Prinesieme podrobnejšie skúsenosti.

Na záver už iba toľko, dnes sme precvičovali zosávanie bioenergie špeciálne zo stromov. K tomuto účelu sme vytvorili špeciálne znaky Reiki, ktoré energiu zo stromov zosávajú, ale plne uchovávajú v tele Reikistu.

Pridaj komentár