Pokračujeme v nácviku vedomia cicavcov. Neustále všetko skúmame, výcvik a otvorenie zdokonaľujeme. Brušný mozog v črevách. Riadenie človeka brušným mozgom. Šamanské vedomie. Tranz. Schopnosť liečiť sa cez brušné Reiki. Tento príspevok má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Nájdete ju medzi nahrávkami.

V ezoterike sú rôzne typy vedomia. Jedno z nich je aj vedomie cicavcov, ktoré v sebe máme, ale ľudskou výchovou je potlačené a môže sa prejavovať iba vo výnimočných situáciách. V zásade jeho činnosť je zablokovaná ľudským premýšľaním. Na to, aby sme mohli praktizovať šamanizmus nielen ako zábavu alebo folklórnu spomienku, je potrebné naučiť sa vypnúť premýšľanie a preniesť celkovú pozornosť do stien hrubého a tenkého čreva. V stene čriev sa nachádzajú neuróny, ktoré musíte prebrať k životu na mentálnej úrovni. Teda určité úseky brušného mozgu budú reagovať na vaše predstavy a nie na vonkajšie podnety. Nebolo by dobré, aby tieto cvičenia prerástli do stavu, kedy by reagovali na vonkajšie podnety. Teda zobudenie brušného mozgu je potrebné realizovať na základe podnetov vášho vedomia a nie zmyslov, ktoré sú zamerané na objekty vonkajšieho sveta. Pri budovaní ľudského programu správania človeka a jeho schopnosti myslieť sa podľa mojej skúsenosti potlačilo toto vedomie cicavcov až príliš. Domnievam sa, že toto vedomie a všetky ostatné by mali reagovať na vnútorné spomienky v ľudskej mysli. Prípadne vedomie cicavcov by bolo vhodné použiť v extrémnych situáciách a tiež v podmienkach divočiny.

Od otvorenia tohto druhu vedomia očakávame hlavne fenomény liečby a terapie.
Na začiatku cvičenia sa naladíte na spomienky o prírode a zabudnete na spomienky o civilizácii. Nezabudnite, že príroda je drsná záležitosť, v ktorej ide každý moment o život. V prírode je všetko zjednodušené a ide o to, aby ste prežili, zožrali čo sa dá a párili sa ako často sa dá. Vypínate premýšľanie a nechávate sa viesť brušným mozgom, do ktorého ste sa najlepšie skoncentrovali pomocou predstavy šamanského pohybu a určitých zvukov a obrazov prírody, ktoré použijete za účelom bioenergetického usadenia sa v hrubých a tenkých črevách. Keď sa vám to podarí, tak sa postupne koncentrujete na určité úseky a vyciťujete, ako by vás neuróny v tejto oblasti riadili, keby ste nepremýšľali a vypli mozog. Takto preskúmate tenké a aj hrubé črevá. Všetko sa deje na mentálnej úrovni a neprechádza do fyzickej aktivity. Pri nácviku sa musíte naučiť, že brušný mozog bude reagovať na podnety z vašej mysle. Ide o spomienky a nie živé obrazy. Tak isto môže reagovať na stav vašich orgánov a častí tela. Vo výcviku pokračujte dovtedy, kým brušný mozog nezačne vhodne reagovať na vaše podnety. Treba nájsť správnu mieru medzi ľudským vedomím a vedomím cicavcov. Podotýkam, že v ľudskom tele máme 8 druhov vedomia a možno aj viac. Bližšie vyhľadávač alebo Psyché škola.

Pokračujeme v koncentrácii v brušnom mozgu a snažíme sa o bioenergetickú aktivizáciu posielaním signálov do mozgu o chorobnom stave jednotlivých orgánov a častí tela. Na tieto signály reaguje vždy určitá časť brušného mozgu. V tejto oblasti precvičujete celý systém Reiki. Znaky oko, ucho, nos, ruka, chodidlo a podobne. Plné farebné body a čiarky, ktoré vznikli deformáciou čiernych kruhovitých fľakov. Bližšie pozri Reiki škola alebo vyhľadávač.

V mysli postupne vytvárame spomienky na rôzne minerály, meteority, fosílie, kosti, drevo a vyciťujeme, ktorá časť tenkých a hrubých čriev na dané podnety reaguje.
Potom nasugerujete brušnému mozgu, že všetky objekty z pamäte sú buď žrádlo, alebo niečo na párenie, plodenie alebo prijatie semena. Tento spôsob tranzovej meditácie dovoľuje lepší prienik ľudského vedomia do tejto oblasti.

Na záver sme počúvali identickú hudbu sibírskych šamanov a snažili sme sa ich spev a udieranie do bubna premeniť na vlastné tranzové techniky. Zvukovú nahrávku si môžete stiahnuť na mojich stránkach ako MP3.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.