Na to, aby ste praktizovali umenie sefirot, je potrebné odcvičiť základy cesty k Bohu, aby ste vytvorili iné zoskupenia neurónových oblastí veľkého mozgu a konkrétne šedej kôry mozgovej.
Znovu sa klasicky skoncentrujete do oblasti vašich kĺbových spojov. Pokiaľ si kĺbové spoje precvičíte, ešte stále to bude strečing. Pokiaľ v kĺbových spojoch nájdete pocit uvoľnenia, už to bude spadať do oblasti psychohygieny. Pokiaľ kĺby budete liečiť určitými liečivými látkami, tak to bude spadať do liečiteľstva. Keď toto všetko absolvujete, môžete nastúpiť cestu k Bohu prostredníctvom sefirot, ktoré sú symbolom Boha samotného. Na to, aby ste v kĺbových spojoch svojho tela mohli pestovať cestu k Bohu, je potrebné mať precvičené základné cvičenia v sekcii K Bohu. Môžete mať aj dar tejto cesty bez odcvičenia tejto sekcie. No to sa stáva výnimočne. Na takéto osvietenie sa neoplatí čakať, nemuseli by ste sa ho dočkať. Keď ste ovládli základy, ktoré sú popísané v sekcii cesta k Bohu, tak sa môžete vydať a sefirotickú cestu. Pokiaľ ste sa sem fyzickými meditáciami nedopracovali, tak môžete sledovať cestu tých, ktorí takúto cestu mohli alebo dokázali vlastným úsilím realizovať. Ja sa pokúsim vás čestne a čo najpragmatickejšie previesť touto jedinečnou cestou. K Bohu sa dá ísť aj cez sefiroty v kĺbových spojoch. Prečo je možná aj takáto cesta, je príliš zložitá otázka a momentálne na ňu nemám odpoveď. Dôležitejšie je túto cestu preskúmať a umožniť ju tým, ktorí dospeli v ezoterike do toho štádia duchovného rozvoja.


Z oblasti špeciálne zopnutých a fungujúcich neurónov v mene večného Boha je potrebné tieto podnety preniesť cez nervový systém práve do kĺbových oblastí a špeciálne do nervových zakončení v týchto oblastiach ľudského tela.
Znovu tu nastupuje klasický prístup, ako sem v Božom mene stúpime, akú patológiu si vyberieme. Bude to patológia týfusu, kostných výrastkov, patológia straty rodičov, patológia stigiem, klinickej smrti, patológia úderu elektrického prúdu, alebo to bude sugerácia rakovinových nádorov? V sugeratívnej podobe si môžete túto cestu vyskúšať vo všetkých tvaroch. A v týchto oblastiach objavíte náboženskú symboliku a Boha s jeho božím kráľovstvom. Celkovo je možné sa domnievať, že kabala je vlastne umenie náboženskej cesty k Bohu, ktoré si židovskí ezoterici dobre chránia do dnešných dní. Nie náhodou mi prichádza na um veta o vyvolenosti židovského národa samotným Bohom. Zdá sa, že dokázali vchádzať do Božieho sveta najintenzívnejšie zo všetkých národov. Skúsime túto jedinečnosť ľudskej psychiky preskúmať a pocítiť blahosklonnosť Božej prítomnosti v nás samotných. Boh je môj kĺb a nič sa nemôže zrovnať s tým, že v mojom kĺbe mám Božiu prítomnosť. Možno to znie naturalisticky, ale ja to osobne cítim takto. V mojom kĺbe ako v Adamovom rebre tkvela Božia prítomnosť, iba som netušil, že aj nula môže byť božia prítomnosť. Nenávidel som svoj kĺb, lebo ma často bolel a nenávidel som aj Božiu prítomnosť v mojom kĺbe. Teraz kĺb tiež nenávidím, ale Božiu prítomnosť velebím a blahorečím. Preto mám Boha a Boh sa mi dáva skrze môj kĺb jediný ako sefirotické symboly plné obrazov, pocitov, číslic a písmen. Božie neuróny po sugerácii straty fyzických rodičov a sugeráciou úderu blesku mi dovolili, aby som pocítil korene Božích neurónov ako korene v mojich kĺboch.
Trošku sme si kabalisticky zarecitovali v nejasnej zmesi mytologických slovíčok. Vráťme sa však pragmatickemu jazyku anatómie a patológie, ktorý nám tak skvele dovoľuje odhaľovať tajomstvá Božej prítomnosti nielen v šedej kôre veľkého mozgu, ale už aj v kĺbových spojov. Koncentrujete sa do šedej kôry veľkého mozgu. Vychádzate z kĺbov a hľadáte v šedej kôre veľkého mozgu centrá prepojenosti s kĺbmi. V týchto kĺbových centrách na povrchu šedej kôry mozgovej nainštalujete symboly náboženského sveta. Intenzívne ich aktivizujete sugeratívnymi technikami a odtiaľto tieto Božské vzruchy premiestňujete do oblasti kĺbových spojov. A nabudúce nastane prejavenie Boha samotného v kĺbových spojoch. Bude to nesporne skvelá udalosť.

Pridaj komentár