Celkovo zasvätenie do bioenergetických schopností vyžaduje, aby som sa cez neuróny špeciálne napojil na tých, ktorí v histórii ľudstva dokázali liečiť a zároveň liečbou zasväcovať iné osoby. Nie je jednoduché nadväzovať takýto kontakt. Pri prieskume som si uvedomil, že vlastne v bioenergetike máme dve základné zasväcovacie línie. Prvá je čisto liečiteľská a jej súčasťou nie sú žiadne znaky, ale rôzne bioenergetické objekty, ktoré sa spontánne objavujú v aurickom obale. Súčasťou druhej línie sú rôzne znaky objavujúce sa v aurickom obale.

Pred samotnými zasväteniami sme realizovali krátky kurz masírovania rúk. Nasledovalo zasvätenie, ktorého súčasťou je vyvolanie pocitu miesenia cesta a stavu, že okrem miesenia cesta nedokážeme nič iné robiť. Zasväcovacími ťahmi otváram aurický obal okolo dotyčnej osoby a vkladám do neho bielu bioenergetickú hmotu, ktorá sa podobá cestu na chleba. Tieto bioenergetické pomery v aure je schopný vnímať hlavne senzibil a veštecky ladený ezoterik.

Pokračovali sme krátkym ukážkami reflexnej masáže rúk. Ide o určité krátke tlaky bruškami prstov alebo nechtov. Prstom sa tlačí na druhú ruku. Po určitom čase nácviku som zahájil znovu zasväcovanie. Vždy som sa postavil za chrbát dotyčnej osoby a uviedol som sa do stavu prenosu liečiteľských schopností na zasväcovanú osobu. Nasledovali zasväcovacie ťahy a objavovala sa hustá bioenergetická pena, ktorá sa ukladala do aurického obalu zasväcovanej osoby. Každého som žiadal, aby si predstavoval, že nič iného nevie robiť, iba variť pivo. Doslova „imbecilné“ Reiki. Tento vnútorný stav najlepšie vyhovoval pri zasvätení. Každá osoba si počas zasvätenia robila reflexnú masáž rúk. Prípadne som zasväcovanej osobe stláčal reflexné body počas zasvätenia. Zmyslom je, aby sa pri reflexnej liečbe vyvárali silné zhustené bioenergie a tie prenikali do miest, v ktorých sa prevádza reflexná masáž.

Pokračovali sme v ukážkach tlakovej masáže na jednotlivé časti rúk. Jednou rukou sa silne tlačilo na druhú ruku. Účastníci zasväcovania si stláčali ruky medzi sebou. Po určitom čase som znovu prevádzal ďalšie zasväcovanie za chrbtom dotyčnej osoby. Opäť som sa uviedol do vhodného zasväcovacieho stavu a v mysli som mal spomienku na osobu, ktorá v dávnejšej dobe prevádzala zasväcovanie. Preniesol som na zasväcovanú osobu aurický obal, v ktorom bola zhustená bioenergia. Pripomínalo to fašírovanie mäsa s minerálmi. Všetko bolo na úrovni bioenergií. Tento stav som preniesol na zasväcovanú osobu. Pokiaľ bude seba alebo inú osobu liečiť, tak vytvorí v mieste tlaku zhustené bioenergie. Tento druh masáže bude účinnejší a efektívnejší ako iba bežné stlačenie.

Pokračovali sme v nácviku prstových modov. Ide o techniku liečby, pri ktorej sa stlačia určité body na rukách a zároveň sa prsty dajú do určitej polohy. Pozícia sa drží dlhší časový úsek aj 5minút. Znovu som zašiel za chrbty účastníkov zasväcovania a uviedol som sa do vhodného zasväcovacieho stavu. Znovu spomienka na osobu, ktorá dokázala robiť takéto liečiteľské zasväcovanie. Prevádzal som zasväcovacie ťahy a u zasväcovanej osoby som okolo nej vytváral aurický obal, do ktorého som vkladal bioenergeticky zhustené drobné krúžky. Mal som pocit, že sa to podobá háčkovaniu. A tiež som si do ruky zobral kovovú ceruzku. Každej zasväcovanej osobe som určil konkrétny prstový mód, ktorého pozíciu držala neustále počas zasvätenia. Zmyslom zasvätenia je znovu zefektívniť celkovú liečbu. Počas liečenia prstovými modmi sa vytvárajú silne zhustené bioenergie, ktoré môžu účinnejšie pôsobiť na proces liečby. Výhodou prstových modov je, že ich môžete praktizovať v rámci samoliečby.

Pokračovali sme akupresúrou pomocou drevených špáradiel. Podmienka je, že nesmú byť s ostrým hrotom. Povrch kože a špáradla sme dezinfikovali. Špáradlo sme zobrali do jednej ruky a hrotom sme zatlačili hlavne do oblasti kĺbových spojov jednej aj druhej ruky. Mierne sme zatlačili a špáradlo sme točili. Po vyskúšaní základov akupresúry som pristúpil k zasväcovaciemu rituálu. Znovu som sa uviedol do vhodného stavu, pri ktorom som si cez neuróny spomínal na osobu, ktorá dokázala v histórii ľudstva robiť takéto zasväcovania. Previedol som za každou osobou hypnotizujúce ťahy a vytvoril som okolo nej aurický obal, do ktorého som vkladal zhustenú bioenergiu v podobe hrubých klincov. Každému som určil, ktorý bod si má zatlačiť. Tak isto som každého žiadal, aby sa choval ako dement, ktorý okrem zatĺkania klincov nič iné počas svojho života nerobil.

Po prestávke sme pokračovali v zasväcovacích rituáloch, pri ktorých sme kreslili znaky, ktoré používajú reikisti. Bližšie pozri Reiki galéria. Upozornil som každého na to, aby si uvedomil zásadný rozdiel zasvätenia. Zasvätenia bez znakov sú skutočne liečivé a zasvätenia so znakmi majú skôr duchovný charakter a otvárajú u osôb duchovnosť k ezoterike. Tak to aj všetci cítili. Každý kreslil ľubovoľne vybraté znaky Reiki a ja som zatiaľ za chrbtom každej osoby zasväcoval. Spomenul som si na osobu, ktorá v dávnej histórii zasväcovala a v jej duchu som realizoval zasvätenie pomocou Reiki znakov.

Pridaj komentár