Spomienky veštca. Veštecký stav zo spomienok. Sugerácia chorobnosti zo spomienok. Zo spomienok nahodiť rôzne druhy vedomia: vedomie pri koncentrácii do šedej kôry veľkého mozgu, vedomie koncentrácie do stredného mozgu, vedomie koncentrácie do mozočku, vedomie koncentrácie do miechy, vedomie koncentrácie do miechy, vedomie koncentrácie do brušného mozgu, vedomie koncentrácie do ganglií. Všetko nahadzujeme cez spomienky na tento stav a nie z priamej koncentrácie do jednotlivých oblastí.

Aura okolo veštca. Predstava o zväčšení tela a orgánov tele. Orgány sa v predstave zväčšia aspoň dvakrát. Veštecký výkon sa presunie do aury okolo veštca.

Zasvätenie do veštectva v línii vedomia miechy inak povedané do šamanstva prírodného človeka. Aurické objekty v tvare slivkovej knedle. Nabité sú magickými rituálmi, ktoré sprostredkujú komunikáciu ľudskej mysle s vešteckými objektmi v aure. Energetické objekty v aure robia za vás veštecký výkon, iba sa treba naučiť vnímať všetko v aurickom obale plnom vešteckých objektov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Na začiatok sa skoncentrujete na všetky druhy spomienok a to bez toho, aby ste sa nejako koncentrovali na fyzické telo. Koncentrácia adekvátnej sily ide na spomienky na všetky doterajšie veštecké schopnosti. Spomínate si na choré orgány a spomienka voľne tečie do organizmu. Spomínate si na choré zmyslové orgány, voľne sa to presúva na zmysly. Spomínate si na odsávanie energie a jej strácanie. Máte pocit, že všetko sa rozbehlo bez toho, aby ste sa na niečo koncentrovali.

Dotyčný stav udržíte a pridáte ďalšie spomienky. Veštecky ošetrujete osobu, pri ktorej si vsugerujete čo najreálnejšiu predstavu, že ste ju už veštecky ošetrovali, všetko sa už udialo a vy si musíte na to iba spomenúť. V postavičke si spomeniete na orgány a prirodzene sa zo spomienok posunú do postavičky. Okolo veštecky ošetrovanej postavičky dotyčnej osoby si vytvoríte zo spomienok ďalšie postavičky a robíte klasický jednoduchý veštecký výkon porovnávaním. Nastupuje porovnanie v kontrastoch dobré a zlé, zdravé a choré, prípadne chorľavé. Pripomína to testovanie veštecky ošetrovanej osoby v tele veštice alebo veštca.

Na všetko nasadzujeme spomienku na sugeratívne uverenie, že ste chorľavý na všetkých orgánoch tela. Spomienka a tá sa rozvinie do tela. Spomienka na kataleptické stavy jogínov. Spomienka na sugeráciu klinickej smrti. Spomienka na sugeráciu ochorenia okostice.

Spomienka na nácvik rôznych druhov vedomia a to veľkého mozgu, stredného, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Všetko zo spomienok. V každom vedomí robiť veštecký výkon na veštecky ošetrovanú osobu.

Veštecký výkon, pri ktorom si spomeniete na sugeráciu zväčšenia tela a orgánov. Znovu zo spomienok, keď ste to už cvičili. Veštecký výkon presuniete do aurického obalu a tu je rýchlejší a detailnejší.

Kto má veštecké zasvätenie, prevedie veštecký výkon v šamanskom vedomí. Koncentráciu na spomienku zasvätenia. Veštecký výkon na základe vašich pokynov sprostredkujú magické objekty a zrealizujú veštecké objekty. Všetko je mimoriadne precízne a detailné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.