Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na vaše neuróny z hľadiska náboženského.

Čo sa týka kresťanstva, tak vaše neuróny pôsobia negatívne na psychický stav. Odporúčam, aby ste v sebe vyčistili predstavy kostolov od odpadkov a neporiadku. Predstavujte si, ako každý kostol v sebe vysvietite a budete si ho vážiť. Úprimne a s pokorou.

Čo sa týka hinduizmu, aj tu vaše postoje vplývajú negatívne na psychický stav. Odporúčam, aby ste si uctili hinduistické náboženské obrazy netrhali a neničili. V predstave si ich prikladajte na srdce.

Čo sa týka islamu, tak tu sú postoje neutrálne. Pokiaľ chcete, aby boli pozitívne, je potrebné v predstavách vstúpiť do islamských chrámov a pomodliť sa tam.

Čo sa týka pravoslávia, tak tu je v neurónoch pozitívny vplyv. Pokiaľ chcete ešte pozitívnejší, je potrebné v predstave nad pravoslávne chrámy zavesiť náboženské zástavy a zvesiť červené zástavy.

Pridaj komentár