Tradícia. Nezmyselnosť. Rehoľnosť. Zmysel. Duchovná cesta. Zasvätenie. Schopnosti. Stať sa svätcom. Poznať svet živého Boha. Návraty. Život v izolácii.

Nastúpil som vnútornú duchovnú cestu a natrafil som na Boží svet. Nečakal som to a bolo dosť ťažké prijať objavenú Božiu prítomnosť. Prijal som ju a stala sa súčasťou mojej duchovnej cesty. S problematikou prijatia živej formy Boha vyvstali aj ďalšie otázky, a to hlavne otázka, ako intenzívne sa venovať rozvoju živej prítomnosti Boha po vzore náboženských svätcov. Je to nesporne otázka, ktorá spadá do problematiky rehoľnosti. Pokiaľ by som v sebe pestoval mŕtvu formu Božej prítomnosti, tak by som o rehoľnosti neuvažoval. Mŕtvou formou Boha v spomienkach som sa nechcel zaoberať, pretože to nebolo súčasťou duchovnej cesty do seba samotného. Živá forma Božej prítomnosti v mojom mozgu nastolila aj otázku rehoľnosti a intenzity, ako sa mám venovať Božej prítomnosti v sebe na spôsob svätcov.

Tradičná rehoľnosť vyžadovala vzdanie sa vonkajšieho sveta a prijatie náboženstva v skoro absolútnej podobe. Pri vešteckom prieskume informačných polí mŕtvych rehoľníkov som nachádzal rôzne dôvody na to, prečo sa chcú utiahnuť do zabudnutia a neustále sa modliť, holdovať Božej prítomnosti a to hlavne v mŕtvej podobe.

Iba málokedy sa mi podarilo nájsť informačný záznam rehoľníka, ktorý by mal živú Božiu prítomnosť po vzore svätcov. Teda zjavne prevládali všetky možné dôvody, ako dôvod stať sa svätcom. Pokiaľ som skúmal informačné polia svätcov, tak zvyčajne sa neuťahovali do ústrania, ale okolo seba zoskupovali veriacich, ktorí tužili byť v prítomnosti svätca a teda v blízkosti živej prítomnosti Božej priamo vo svätcovi. Jednoducho rehoľný život nemohol byť pre nich typický. Živá prítomnosť Božia priťahuje tých, ktorí hľadajú určitú spásu alebo záchranu svojho tela a ducha. Svätec sa vyznačuje schopnosťou zasahovať do osudov ľudí svojimi výnimočnými schopnosťami. Vlastne sami sa stávajú zdrojom rehoľníctva, ktoré berú na seba pre tých, ktorých osud sa uberal nesprávnym smerom.

Vyzerá to v podstate ako rozpor medzi svätcom, ktorý zastrešuje hriešnikov a rehoľnosťou, ktorá hriešnikov iba schová do dobre zapečateného trezoru. Rehoľník nachádza v inštitúcii kláštora útočište. U svätca nachádza hriešnik pomoc, porozumenie a zmenu osudu. Hriešnik môže žiť v živej Božej prítomnosti skrze svätca, v ktorom sa prejavuje Božia prítomnosť. Ísť na cestu rehoľníka je v rozpore s ísť na cestu svätca. Poslaním toho, kto sa vydáva na cestu svätca, je vytvoriť rehoľnosť pre tých, ktorí sa vydajú na cestu stať sa svätcom.

Ten, kto je na ceste stať sa svätcom, je postupne schopný poskytnúť tým, ktorí chcú okúsiť živú Božiu prítomnosť pomoc v podobe zasvätenia k Božej prítomnosti. Krst, ktorý je dobrovoľné prijatie cesty k živému Bohu, je krstom špiritistickým. Ten, kto kráča, aby sa stal svätcom, v určitej etape môže oživiť informačné pole svätca a svätcovi dopriať reinkarnáciu. Reinkarnácia tu slúži ako prostriedok vycítenia a pochopenia náboženskej duchovnej cesty. Zasvätenie tohoto typu je dočasné a keď informačné pole splní v rehoľníkovi svoje školiace poslanie, tak sa vracia do svojho hlbokého kľudu. Budúci svätec prijíma informačné pole mŕtveho svätca a od duše svätca sa učí, čo je to byť svätcom.

Reinkarnačným procesom je možnosť získať poznanie, ako vlastne funguje živá forma Boha vo svätcovi. Zasvätenie tohto druhu dáva skúsenosť budúcemu adeptovi vysvätenia. Zasvätenie má množstvo stupňov a informačné pole svätca možno pozmeniť podľa toho, akému druhu náboženskej cesty sa dotyčný rehoľník budúcej svätosti bude venovať. Aj takúto možnosť poskytuje svätec v rehoľnosti tých, ktorí túžia poznať informačné pole minulých svätcov. V zásade je možné zrealizovať, aby v reholi budúcich svätcov boli reinkarnované duše svätcov rôznych náboženských systémov. Vo svetových náboženstvách sme už mali obdobie, kedy sa pomocou písma pozbierali poznatky jednotlivých svätcov. Teraz je tu možnosť spoznať aktivity svätcov minulých období cez špiritistickú reinkarnáciu. Je tu možnosť konfrontovať to, čo bola napísané o činnosti svätcov s tým, čo skutočne zažívali vo svojom živote. Možno vznikne rehoľa reinkarnovaných svätcov. Všeličo je možné a niekedy je možné všetko.

Pridaj komentár