Svet svätcov. Svet fosílii. Erotické bohoslužby. Klinická smrť. Erotické telo. Zvieracia sexualita. Zasväcovanie. Živá forma Boha. Božské znaky s prvkami zvierat. Neuróny šedej kôry veľkého mozgu. Bioenergie zo zvieracieho párenia.

Rozhodol som sa preskúmať špiritistickými technikami informačné polia mŕtvych svätcov jednotlivých náboženských systémov. Cieľom je lepšie poznať svet náboženských svätcov a aplikovať tieto skúsenosti v praxi idúcej k nácviku stavu svätcov.

Začínam s prieskumom, ktorého základom je knižka Bhagavathgita a jej pôvodný autor. Prechádzam cez texty a aktivizujem záznam z knižky. Z tejto aktivizácie je možné veštecky vyčítať, kto knižku napísal a ako ju napísal. Z tohto záznamu je možné na základe špiritistických a vešteckých schopností prejsť k informačnému poľu mŕtvej osoby, ktorá knižku napísala. Získané informácie sú autentickejšie a spoľahlivejšie.

Od tohto špiritistického aktu sa dostávam k osobe, ktorá má v sebe živú formu Boha, pretože autor dotyčnej knižky živú formu Boha v sebe nemá. A tak hľadaním prichádzam na indickú tanečnicu, ktorá živú Božiu prítomnosť v sebe má. Bola vlastne inšpiráciou pre autora knižky. Znovu sa cez zemský magnetizmus prenášam na miesto, kde dotyčná tanečnica žila a potom vyhľadám aj jej pozostatky. Aktivizujem jej informačné pole a začínam vhodným vešteckým prieskumom dotyčného informačného poľa mŕtvej tanečnice.

Zisťujem v prvom rade, v akom stave boli jej neurónové oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Mohol som konštatovať, že boli zoskupené inak ako u bežných ľudí. Snažím sa v jej spomienkach vyhľadať, čo spôsobilo prepnutie neurónových oblastí. Objavujem u nej prežitie klinickej smrti. Ide o zastavenie dýchania a myslenia. Osoba v klinickej smrti postupne zomiera, no zomieranie sa zastavuje a dotyčná osoba sa vracia do normálneho stavu vedomia. Bohužiaľ, neuróny neodvolateľne menia svoju schému a umožňujú objavenie božích znakov, a to mimo spomienok. Je zaujímavé, že dotyčná osoba sa nestala aktívnou špiritistkou a napriek tomu bola napojená na informačné polia fosílnych pozostatkov. V šedej kôre veľkého mozgu sa objavujú postavy hinduistických božstiev so zvieracími hlavami. Tak isto som zistil, že táto Indka upadala do klinických stavov na okraj smrti viackrát.

Mimoriadne ma prekvapilo, že informačné pole mŕtvej tanečnice obsahovalo vo vnútri energetické telo, ktoré som doposiaľ nepoznal, a preto som ho nevedel dobre zaradiť. Bol som si istý, že sa vytvorilo kombináciou sexuálnych energií a bioenergií dotyčnej osoby. Pokúsil som sa nájsť podobný fenomén u živých osôb a tak isto u ďalších informačných polí mŕtvych jedincov.

Prieskum bol úspešný, objavil som ďalší fenomén a to je fenomén zvieracej psychiky skrytej v hĺbke ľudskej mysle. Ide o to, že treba otvoriť zvieracie vedomie potlačením všetkého premýšľania dnešného človeka a tak isto magické myslenie prírodného človeka. Potom je potrebné prejsť do zvieracej sexuality a to dôslednou koncentráciou na pohlavné orgány, ktoré sú v nepretržitej vzrušivej aktivite. Postupne sa fyzické telo plní sexus energiou, to vytvára jedinečný fenomén a to sexuálne energetické telo. Má to tvar ako ľudské telo a je schopné sa dostatočne dobre uvoľňovať z ľudského tela. Takýto fenomén mala v sebe dotyčná Indka. Dokázala sexuálnym praktikami vytvoriť tento fenomén v iných ľuďoch. Tomuto sexuálnemu telu z bioenergií dokázala dať tvar niektorého hinduistického božstva. Zdá sa, že pomocou tohto sexuálneho tela sa počas klinickej smrti napojila na informačné polia vo fosíliách. Sama mimoriadne silne uctievala fosílne objekty. Budeme sa venovať aj ďalším svätcom tohto náboženského systému.

Pridaj komentár