Budeme spolu hľadať možnosti využitia reflexnej terapie pre zdravie, ale aj meditačné účely.
Reflexné body alebo reflexné zóny sa nachádzajú na povrchu tela. Uvedomte si povrch tela tým, že sa naň skoncentrujete a vložíte do tejto koncentrácie predstavu vrstiev kože. V koži sa nachádzajú potné žľazy, nervstvo, lymfatické riečište a tak isto aj krvné riečište. Ďalej pokračujte v koncentrácii na kožu a jej povrch. Koncentráciu presúvajte z jedného miesta na druhé. Snažte sa prejsť všetky oblasti vášho tela, na ktorých sa nachádza koža. Pokračujeme v koncentrácii na kožu, pod ktorou sa nachádza tuk a svaly.


To, čo nás v koži bude zaujímať najviac, sú práve nervové zakončenia. Nervové zakončenia v koži reagujú na teplo a chlad. Niektoré nervové senzory na určitom mieste tela nemusia reagovať na teplo a chlad. V iných prípadoch reagujú prehnane citlivo. Treba si to otestovať a vhodnou terapiu preliečiť. Vrstvy kože a v nich nervy reagujú na pocit bolesti. Tak isto sa dá preveriť citlivosť, necitlivosť alebo precitlivenosť na bolesť. Môžete fyzicky preskúšať. Koža a jej vrstvy s nervami môže reagovať aj na mimoriadne jemné podnety a to je napríklad vánok okolo tela. Niektorí meditujúci častou koncentráciou do kože majú schopnosť vyvolať si v koži sami rôzne pocity. Tieto pocity vyvolávajú z mysle a fyzickou koncentráciou do nervových zakončení. Niečo podobné sa intenzívne cvičí v Šaman sekcii a presnejšie pri technikách totemového zvieraťa. Ide o vešteckú techniku. Napríklad ľuďom, ktorí sa nadmerne potia, ide z mozgu a miechy príliš intenzívny nervový vzruch a ten pod tlakom psychiky vyvoláva nadmerné potenie. V takomto prípade sa treba naučiť zastaviť tieto podnety do kože. Z čarodejníckej praxe sú známe prípady necitlivosti kože na bolesť. Takto sa inkvizítorsky zisťovalo, kto je čarodejnica. Nám táto informácia hovorí, že čarodejnícky ladené osoby majú necitlivé miesta na koži, teda je tu patológia. Ezotericky ladený človek dokáže necitlivosť vytvoriť sugeráciou zvnútra svojej psychiky. To by mohlo viesť k mimoriadnym schopnostiam. No vráťme sa však k našej téme a tou sú reflexné zóny ľudského tela. V knižkách s problematikou reflexných zón sa dozviete, že najviac reflexných bodov je na nohách, rukách, ušniciach, jazyku a tvári. Najúčinnejšie sa reflexná terapia robí cez chodidlá nôh. Keď sa dotkneme kožou určitého vonkajšieho predmetu, napríklad stupíme na ostrý kameň, tak na tento boľavý podnet zareagujú nervy v koži a v zlomku sekundy inštinktívne reagujeme. Teda vytvorí sa nervový podnet, ktorý prenikne do organizmu a ten zareaguje. V koži a nervstve kože sa môže diať niekoľko aktivít a to napríklad silné podnety, keď chodíme alebo pracujeme s rukami. Neštandardne intenzívne podnety pri poranení a žiadne podnety napríklad pri ležaní v noci. Vtedy sú, napríklad končatiny, zaťažené minimálne.
Keď sa dostanete do rúk reflexného maséra, tak ten sa snaží tlakom prstov pôsobiť na nervové zakončenia v koži a vyvolávať určité podnety. Tlačí určitou časťou svojej masérskej ruky a tento tlak je zvyčajne dlhší, ako tlak vytváraný pri chodení alebo držaní určitého podnetu. Reflexná terapia vyzerá skôr ako nehybné státie na jednom mieste a dlhšie držanie predmetu v jednej pozícii rúk a prstov rúk. Teda ide o nie bežné pôsobenie.
Najčastejšie sa reflexná masáž, a teda určitý druh tlaku robí cez plochu chodidla nohy, cez plochu dlane ruky. Často sa dá pôsobiť aj cez ušný lalok. Do úvahy by mohla prichádzať aj očná buľva, keď by ste privreli viečko a na oko jemne určitú chvíľu tlačili. Tlačili by ste napríklad v jemne točivom pohybe. Tak isto by sa dalo pôsobiť na povrch jazyka v ústnej dutine. V zásade môžete stláčať reflexné zóny na celom tele. Celkovo ide vlastne o dráždenie nervových zakončení. Niečo podobné sa deje aj pri akupunktúre s použitím špeciálnych ihiel, ktoré sa zavádzajú jednak do kože, do oblasti tuku, ale aj do oblasti svalov. Pri akupresúre alebo reflexnej terapii sa dajú použiť prsty maséra, ľadové predmety, horúce predmety, ihly, ihly s nízkym elektrickým prúdom a tiež horúce sklenené banky, ochladením ktorých sa vytvorí vákuum. Toto všetko sú možnosti zasahovania a ovplyvňovania zdravia.
Samozrejme, že tieto techniky vyžadujú, aby terapeut mal vyvinuté veštecké schopnosti a vedel, ktorý bod na tele treba stláčať a ako dlho je potrebné body v koži a svaloch dráždiť. Dráždenie vedie k ozdraveniu určitého orgánu. Tu je však problém a to práve v úrovni vešteckých schopností. Reflexia práve stojí a padá na vešteckých schopnostiach odhadnúť u každého človeka úplne individuálne správne body na tele, ktoré sa dajú masírovať a stláčať.
Meditujúci ezoterik dokáže zovrieť nervové zakončenia v koži a vyvolať také isté stavy, ako pri reálnom masírovaní a reálnom bodnutí ihlou. Ku koncentračným schopnostiam treba pridať aj sugeratívne schopnosti uveriť, že vás niekto masíruje alebo pichá ihlou. U niektorých chorých osôb, ktoré majú nevedome otvorené sugeratívne schopnosti a zároveň majú precitlivelú vnímanie v koži, môže prísť k čudným pocitom. Napríklad pocit, že dotyčnú osobu niekto neustále obťažuje. Ezotericky cvičený jedinec dokáže vyvolať uvoľnenie alebo tlak nervových zakončení na povrchu svalov, orgánov, ale aj šedej kôry mozgovej. Všetko je otázka tvrdého výcviku.
V samoliečbe môžete na nervové zakončenia pôsobiť napríklad ortopedickými vložkami do topánok, chodením po kamienkoch a pooranej pôde. To sme už v naturopatických technikách. Tak isto studená a teplá voda vhodne pôsobí na nervové zakončenia v koži. Toľko ako vstup do problematiky reflexných bodov a zón.

Pridaj komentár