Masáž tela. Typy masáže: športová, regeneračná, kozmetická, reflexná, liečivá, lymfomasáž. Chodidlo nohy. Koža, sval a kosť. Ruka maséra. Necht. Masáž chodidlom. Čo má masér v ruke. Predmety.
Venujem sa tu rôznym druhom masáže a ich účinkom. Hlavným účelom kozmetickej masáže je vpracovanie kozmetických prípravkov do kože, prekrvenie a osvieženie danej oblasti tváre, dekoltu, rúk a ostatných častí. Športová masáž sa používa u športovcov, ktorí podali extrémny fyzický výkon a potrebujú rýchlo zregenerovať svalstvo. Teda ide o špecifickú masáž. Regeneračná masáž môže do značnej miery nahrádzať pohyb a viesť k vynútenej aktivite bez priameho fyzického pohybu masírovanej osoby. Lymfatická masáž slúži k tomu, aby sa naaktivizovali lymfatické uzliny, lymfatická špongia v oblasti krku a došlo k pohybu lymfy v lymfatickom riečišti. Erotická masáž vedie k erotickému vzrušeniu. Je vhodná na konci ostatných masážnych techník. Medzi špeciálne masáže sa zaraďuje masáž, pri ktorej má masér v ruke oblý sopečný alebo oblý riečny kameň, prípadne oblý kus dreva. Môže to byť aj iný druh oblého kameňa, vypálenej keramiky alebo obrúsený meteorit. Ide tu o určitú špecifickú masáž, ktorá má pravdepodobne liečivejšie účinky ako klasická masáž niektorou časťou ruky. Táto masáž dovoľuje uplatniť chlad alebo teplo tým, že masérske objekty sú zohriate alebo schladené. Špeciálnym druhom masáže je aj masáž vyvolávajúca určitý stupeň bolesti. Masáž a bolesť môžu vhodne liečiť celú nervovú sústavu. Nakoniec som si nechal vlastnú reflexnú masáž, kde masér do určitej miery môže používať tvrdšie časti ruky ako je necht alebo hánky prstov. Reflexný masér nechtom, plochou prsta vyvíja spravidla točivý tlak na dané miesto na tele. Najčastejšie to býva oblasť chodidiel, no môžu to byť ruky a iné časti tela, kde za sebou nasleduje koža, sval a kosť. Keď sa vyzujeme a bosí začneme chodiť po drobných guľatých kamienkoch, tak to bude mať určitý vplyv na chodidlá. Iný efekt bude pri pohybe v piesku. Výrazný efekt bude mať pohyb po ostrých kamienkoch alebo skalách. Intenzita pôsobenia na chodidlo dosahuje až úroveň neznesiteľnej bolesti. Tu kdesi začína reflexná masáž chodila. Masér vyvíja dostatočne silný tlak s určitou mierou bolesti. Je na dohode s klientom, do akej miery sa dá bolesť stupňovať. Nechtom a hánkami prstov sa však nedá dosahovať silnejšia bolesť. Tá sa dá dosahovať, až keď masér zoberie do ruky dostatočne tvrdý a ostrý predmet. Tak isto masáž s určitým predmetom v ruke bude pôsobiť liečivejšie ako klasická masáž. Vychádzam aj z toho, že povrch ľudského tela je v bežných prírodných podmienkach vystavený silnejším podnetom ako v úplne civilizovanom svete administratívneho pracovníka. Preto masáž napríklad sopečnými kameňmi nahrádza aj chýbajúci atak vonkajšieho prostredia na povrch kože. Napríklad sopečné kamene či už teplé, alebo chladné dovoľujú vyvolávať aktivitu senzorov kože citlivých na teplo a chlad. Tlak oblých kameňov lepšie aktivizuje senzory bolesti v koži. S kameňom sa dá tak isto hladiť ako s rukou. Reflexná masáž by sa mala stať klasickou súčasťou masérskeho výkonu. Celková reflexná masáž zvyšuje liečiteľský účinok na masérsky ošetrovanú osobu.

Pridaj komentár