Kmitanie šedej kôry. Vibrovanie šedej kôry. Blikanie šedej kôry. Veľký mozog. Tri až sedem vrstiev neurónov. Pavučiny a pavúčikovia. Neurónová ezoterika. Prienik vedomia do neurónov veľkého mozgu. Techniky Silva poškodenia mozgu slaboprúdom.
Pokračujem v sérii článkov dotykajúcej sa vrcholovej oblasti ezoteriky a duchovnej cesty v človeku celkovo. Neustálou koncentráciou do oblasti šedej kôry veľkého mozgu sa dosahuje ten efekt, že sem postupne so svojím vedomím preniknete. Za vedomie tu považujeme všetko, čo ste prežili a čo túžite realizovať. Hovoríme o vedomí alebo jedinečnom egu a vôli sem prenikať. Pre prienik do oblasti neurónov je najlepšia Silvova metóda, pri ktorej sa neustále koncentrujeme do šedej kôry veľkého mozgu. Používame sem vizualizáciu 3. až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov, ktoré neustále kmitajú. Menšia predstava už nie je pre ľudské vedomie možná. Ľudská myseľ sa nebude schopná do menších objektov koncentrovať. Nie je to v jej možnostiach. Ale aj takáto predstava postačí.
V dnešnej dobe poškodzujú neuróny u niektorých jedincov práve všetky druhy slaboprúdu. Fyzické poškodenie či už slaboprúdom, neustálym blikaním svetla, neustálym vibrovaním prístrojov alebo neustálym pôsobením magnetického poľa spôsobuje otvorenie neurónových oblastí, ich destabilizáciu a následný prienik vedomia do tejto oblasti. Takéto poškodenie sa deje hlavne u opravárov elektrospotrebičov alebo všetkého, čo je pod slaboprúdom. Určité poškodenia majú rádioamatéri, ktorí donekonečna naväzujú diaľkové spojenia.


Keď sa cez vlastné neuróny veľkého mozgu napojím na osobu, ktorá má slaboprúdom poškodenú psychiku, tak mám pocit, že môžem lietať a opúšťať svoje telo. Takéto pocity mám pri celej vzorke ľudí, ktorých som na diaľku veštecky ošetril. Nedokážu dostatočne dobre vnímať realitu. Aby sa vrátili do reality, tak je potrebné, aby sa vhodným spôsobom liečili.
Na to, aby ste vy prenikli do oblasti šedej kôry veľkého mozgu, je potrebné sem prenikať na základe vlastných spomienok na blikanie, bubnovanie, rytmus zvuku alebo pocity vibrovania domácich elektrospotrebičov. To je zásadný rozdiel medzi tým, ako sem prenikli niektorí opravári elektrospotrebičov a ako sem preniká znalec ezoteriky. Inšpiráciu si nájdete v Silva škole. Všetky prieniky sa dejú na základe spomienok a nie fyzickým počúvaním vibrácií, neustálym blikaním monitora alebo zámerným poškodením magnetickým poľom pri pretekaní elektrickej energie.
Takýmto prienikom do šedej kôry veľkého mozgu sa zostruje všetka zmyslová a tiež intelektuálska činnosť človeka. Mozog začína fungovať ináč ako je bežné. Za určitých okolností tento fenomén využívam ako protiváhu všetkým ostatným ezoterickým stavom. Aby som čo najlepšie pochopil, ako to všetko funguje, tak do všetkého napúšťam Silva rezonancie. Táto činnosť má bohužiaľ aj svoju negatívnu stránku a to sú stavy depresie po každom extrémnom intelektuálnom definovaní určitého problému. Niečo lepšie a presnejšie popísať a ešte hlbšie to pochopiť znamená depresie ako delová guľa. Nastupuje nechuť na všetko až s prvkami zničiť všetko a seba samotného. Tu musia nastúpiť terapie a depresie dostať pod kontrolu, napríklad sugeráciou, ako v predstavách všetko zničím a tiež sám seba. Teda intelektuálne prieniky treba vhodne časovať.
Samozrejme, že neurónová ezoterika sa dá využívať jednak na prienik do náboženských systémov (bližšie Cesta k Bohu), na druhej strane je tu Silvovka, ktorá dovoľuje lepšie využitie mozgových potenciálov. No je tu aj iná možnosť a to je upraviť neurónové aktivity tak, aby ste mohli túto oblasť používať ako veštecký prostriedok. Za vzor si tu berieme lekárske EEG vyšetrenie mozgu. Na takéto veštecké výkony je potrebné mať už za sebou dostatok cvičení a množstvo osobných skúseností. Každý veštec má svoje postupy a svoje cítenia. Každý, kto zavíta do ezoteriky neurónov, sa môže mojimi skúsenosťami a tiež skúsenosťami iných neurónových ezoterikov inšpirovať, ale v zásade si musí vytvoriť vlastnú prax.
Teraz sa budeme venovať jednotlivým vešteckým skúmaniam. Pred samotnou neurónovou praxou treba zvládnuť základné veštecké techniky a mať aj dostatočnú prax z bežného veštectva. Tak isto je treba mať za sebou Silva zasvätenie alebo pravidelný výcvik rezonančných techník. Teda zvnútra spomienok si dokážete predstaviť blikajúce svetlá, vibrujúce domáce zariadenia a kmitajúce zvuky.
Tu naznačujem možnosti využitia vešteckých výkonov na základe koncentrácie a prieniku do neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Na diaľku sa cez vlastnú bioenergiu a zemský magnetizmus napojím na skúmané osoby. Napájam sa na osoby, ktoré sú v štádiu klinickej smrti a ich aktivita v neurónoch je mimoriadne dynamická a silná. Takto sa to dá pociťovať. Pod klinickou smrťou tu rozumiem stav, keď osoba dodýchala a prejde štádiom 6 minút. Napájam sa bioenergeticky na osoby, ktoré sú už po smrti niekoľko desiatok minút a v sebe pociťujem v oblasti neurónov ticho a až ostrú ťahavú bolesť. To sú moje osobné pocity. Pokiaľ by ste takúto diagnostiku robili vy osobne, mali by ste podobné pocity. Pri napojení sa na záchvatové osoby v stave rôznych záchvatov ako je epileptický alebo hysterický záchvat pociťujem jednu časť mozgu ako príliš tichú, až do stavu nepočutia ničoho. Pri záchvatoch tohto druhu je vždy akosi odstavená jedna celá časť mozgu v ľavej alebo pravej časti. Ide o predný mozog, temenný mozog alebo inú časť veľkého mozgu. U osoby v komatickom spánku pociťujem, ako sám zaspávam a prepadám sa do hlbokého spánku. Keď takto ošetrujem na diaľku fyzicky namáhanú osobu, tak pociťujem doslova železné zovretie okolo hlavy. Pri osobách, ktoré spia, pociťujem úplné utíšenie šedej kôry veľkého mozgu, ale neťahá ma to do spánkového stavu. Pri testovaní osôb, ktoré sa dobre učia mám pocit, ako keby do mozgu padali cele knižky. Pri tvorivých osobách pociťujem doslova matematickú miešačku a všetko beží vo vzorcoch. Pri nádoroch mozgu pociťujem zvuk sypania piesku. Pri zápaloch pociťujem, ako sú jednotlivé časti šedej kôry navzájom oddelené. Pri mŕtvych a príliš pasívnych neurónoch pociťujem miesta pasívne a zase prudko aktívne. To sú určité možnosti a náznaky využitia neurónovej ezoteriky aj do oblasti diagnostikovania psychických a fyzických stavov.

Pridaj komentár