Ľudské premýšľanie. Logika vecí. Magické premýšľanie. Šamanizmus. Posunková reč šamanov. Pohyby šamanov. Zvuky šamanov. Magické prostriedky ovplyvňovania seba a druhých.

Ľudstvo prešlo v historickom vývoji rôznymi etapami. Najprv sme mali myseľ zvierat, ktoré na základe skúseností na objekty okolo seba reagovali na základe uloženej skúsenosti. Prirovnal by som to k automatom. Vhodíte mincu, automat ju skontroluje, vyberie a pripraví pre vás požadovaný nápoj. Nič iné nevie, iba vykonať to, čo má naprogramované. To je zvieracia forma myslenia a konania. Iná forma je myslenie magické alebo myslenie prírodného človeka. Prírodný človek síce nepremýšľa ako dnešný človek, ale premýšľa a koná na základe praktickej skúsenosti, ktorú chce aj ovplyvňovať. Robí tak na základe posunkovej reči svojich rúk a prstov. Pripomína to posunkovú reč hluchonemých osôb. Potom je tu schopnosť ovplyvňovať dianie pomocou pohybu celého tela, určitý tanec šamana. Potom sú tu možnosti zvukové, ktoré sa v najjednoduchšej forme prejavujú ako zvuky morzeovky. Krátke a dlhé zvukové signály s určitými prestávkami. Tento druh vyjadrovania sa a manipulácie s okolím vytvára základy magického vyjadrovania a magického ovplyvňovania skutočnosti. Dnes to dosahujeme na základe premýšľania a rozumového konania, skúmania a hľadania vhodného riešenia. No ten, kto chce robiť duchovnú cestu do šamana v sebe alebo liečiť hlbšie úrovne psychiky, sa musí naučiť aj reč a prostriedky ovplyvňovania okolností cez šamanskú formu vedomia.

Aby ste si určitú osobu naklonili na svoju stranu ešte lepšie alebo otupili jej negatívny postoj, je vhodné vplývať na seba a dotyčnú osobu pomocou predstavy odrezaného konárika, prípadne konárikov zviazaných do jedného zväzku. Zvyčajne sa konárik alebo zväzok konárikov do niečoho zabalí. Takto postupovala väčšina prírodných šamanov, keď chcela seba alebo iných dostať do polohy spoločného porozumenia. Tu neopisujem rituál jednej osoby, ale všeobecne platný rituál, ktorý dokáže za určitých okolnosti vytvoriť vhodnejšiu atmosféru náklonnosti. No kto si myslí, že si takto dokáže nakloniť osobu, ktorej nejako ublížil alebo jej uškodil, je na veľkom omyle. Tieto magické vplyvy fungujú hlavne na váhavcov a nerozhodných.

Teda myslite na konkrétnu osobu. Dokonale si ju predstavíte, prípadne nakreslíte pred seba a zároveň si predstavujete čo najživšie, ako manipulujete s odrezaným konárikom alebo zväzkom konárikov. K tejto predstave pridávate ľubovoľné predstavy podľa vnútorných pocitov.

Sem by sme mohli zaradiť aj magický rituál na zbavenie sa strachu z niekoho alebo z niečoho. Pri tomto magickom rituáli je dôležité, aby ste do vrecka dali určitý počet predmetov alebo objektov. V zásade je to jedno, či sú to gombíky, žalude, semienka alebo kvietky, či kamienky. Dôležité je uvedomiť si ich počet a to úplne stačí.
Máte strach z niečoho alebo niekoho? Je tento strach neopodstatnený a prehnaný? Tak si spravte takýto magický rituál.

Pridaj komentár