Číslo bez pohybu. Číslo v pohybe. Číslo sa zväčšuje. Číslo sa zmenšuje. Číslo sa delí a zmenšuje. Číslo sa násobí a zväčšuje. Číslo je menšie ako. Číslo je väčšie ako. Ezoterika sa rozvíja. Ezoterika stagnuje.

Pokračujem v úvahách a podrobnejších opisoch matematických úkonov. Je tu z mojej strany snaha nastaviť vlastný mozog na efektívnejšie vnímanie ezoteriky pomocou matematických výrazov. Matematiku chápem ako sústavu operácií s neznámym objektom vo vnútri vlastnej mysle. Je to abstrakcia myslenia u ktorej vieme iba to, že číslo jedna, dve a tri môžu označovať určitý objekt alebo vyjadrujú nejakú dohodnutú veličinu. Jeden môže v lingvistike znamenať niečo, o čom vieme, že je. Pod slovom jedna a znakom jedna sa môže skrývať čokoľvek. Jedna môže vyjadrovať všetko, niekoľko častí alebo nejakú konkrétnu vec. To sme však na filozofickej pôde. Poďme naspäť na matematickú pôdu, kde znak jeden slovami napísané jeden, vyslovené jeden znamená určité dohodnuté množstvo. Dve vyjadrené znakom dve a slovne vyjadrené dve je na pôde matematiky niečo o jednu jednotku viac ako jeden. Dve zapíšeme matematicky ako jedna a jedna sú dve. Od každého čísla, pokiaľ odčítame o číslo menšie ako jedena, dostaneme číslo menšie o jedna. Pri číslach jedna, dve a či už menších alebo väčších nevieme nič viac. To sme na pôde abstraktnej matematiky. Ezoterika má aj svoj abstraktnú formu, ktorú vytára teória ezoteriky duchovnej cesty. Ezoterika má aj svoju praktickú rovinu, ako má matematika miery a váhy. Miera a váha napríklad meter, kubík, tona a podobne. To hovoríme o praktickej matematike. Obchodník, podnikateľ, liečiteľ nepočíta iba vo svojej mysli, ale počíta za konkrétnym účelom praktického charakteru. Ja počítam s praktickým zámerom lepšie spoznať ezoteriku a lepšie chápať jej zákonitosti. Nie som abstraktný matematik, lebo môj cieľ nie je samotná matematika, ale praktický a cielene ezoterika.
Jedna bez žiadneho znamienka je niečo pasívne a zatiaľ nemenné. Keď akékoľvek číslo má pred sebou znamienko plus, tak hovoríme plus jedna a píšeme pred jednotku znamienko plus. Mohli by sme hovoriť, že k niečomu máme pripočítať plus a ešte nevieme k čomu to máme pripočítať. Keď píšeme jedna mínus, tak predpokladáme, že od niečoho budeme odčítať jedna. Niečo mínus jedna nám dá niečo iné, ale čo, to ešte nevieme. Keď pred číslicu dáme rovná sa tak tušíme, že sa udiala nejaká matematická operácia. Teda došlo k matematickému výpočtu a máme výsledok, no nevieme aké čísla v danom výpočte figurovali. Keď pred ľubovoľné číslo dáme znamienko väčšie alebo menšie, tak tiež tušíme, že sme niečo s niečím porovnávali, ale nevieme, čo sme porovnávali k čomu. Keď dáme pred ľubovoľné číslo znamienko krát tak vieme, že prebehol matematický výpočet, ale nevieme presne, čo sa s čím násobilo. Keď dáme za ľubovolné číslo postupnou zámenou znamienko plus, potom mínus, deleno, krát, tak vieme, že nejaké ľubovoľné číslo sme v postupných matematických úkonoch sčítali, odčítali, násobili a delili. Keď medzi dve ľubovoľné čísla postupne vkladáme znamienko rovná sa, je väčšie, je menšie, tak jediné, čo vieme je, že ľubovoľné čísla porovnávane a tiež nevieme, či to robíme správne. To by sme museli zájsť na pôdu praktickej matematiky a museli by sme definovať, o aké čísla vo výpočte pôjde. Pri znamienkach plus, mínus, krát a deleno nevieme povedať výsledok, pokiaľ nebudeme v praktickej matematike. V abstraktnej matematike budeme hovoriť, že sme spravili rôzne matematické úkony. Zároveň nevieme, čo s čím sme počítali a aký bol výsledok. No vieme, že sme išli do matematického výkonu. Niečo sa dialo.
V ezoterickom systéme sa deje niečo plus. Teda ničo sme možno vybrali, vynechali, vložili a podobne. Nevieme, čo sa prakticky deje. Vieme, že sa niečo deje, keď hovoríme mínus ezoterika a plus ezoterika. Teda niečo v ezoterike robíme, ale nevieme čo. To je klasický prístup doterajších ezoterikov. Nevedia, čo robia a preto je im odpustené. Nevedia, čo činia a neusilujú sa jasne definovať, čo s čím spočítali a čo s čím odčítali. Čo je väčšie a čo je menšie. Napriek tomu majú výsledok, no nerozumejú, čo spravili a nechápu, čo to s nimi spravilo. Stupňujú metódu pokus omyl, pokus omyl a rozum používajú na pochutinu na slovenské halušky.

Pridaj komentár