Liečba na diaľku. Samoliečba. Liečba u liečiteľa, u lekára, u psychológa. Liečba meditáciou. Liečba fyzická. Liečba biochemická. Liečba šamanská. Liečba bioenergetická. Liečba magnetická.

Bolo by fantastické, keby sa ľudia dali diagnostikovať priebežne a o svoje zdravie sa starali preventívne. Bohužiaľ prax je iná, človek sa začína starať o svoje zdravie vtedy, keď ho stráca alebo úplne stratil. No s terajším prístupom väčšiny ľudí treba kalkulovať triezvo, toto je skutočnosť a hotovo.
Aj v oblasti fyzickej liečby sa postupne usilujem o zozbieranie čo najväčšieho počtu liečiteľských postupov. Tak isto sa ich snažím praktizovať sám, alebo prevádzam vhodné konzultácie so špecialistami z danej oblasti. Zvyčajne takáto spolupráca prichádza vtedy, keď sa dotyčný liečiteľ alebo ezoterik dostane do psychických a zdravotných problémov.
No v prvom rade sa usilujem vytvoriť samoliečiteľský program pre choré osoby, aby sa vedeli aktívne podieľať na svojej liečbe. Nevylučujem pri samoliečbe účasť iného liečiteľa, terapeuta alebo lekára. Zvyčajne naväzujem práve na prebiehajúce liečby. Diagnostikovaním upozorňujem na možne riziká a nesprávne postupy.

V minulom roku 2004 som konečne vytvoril určitú štruktúru možných liečivých postupov. V prvom rade som vytvoril oblasť fyzických terapií, do ktorých som zahrnul masáž, samomasáž a rehabilitačné cvičenia. Ďalej sem patrí akupunktúra, akupresúra a reflexná masáž. Ide vo všeobecnosti o tlaky a vpichy do kože a svalov. Do skupiny fyzických terapií patrí tiež špeciálna lymfomasáž a samolymfatická masáž, ktorú sa dotyčná osoba naučí praktizovať, prípadne samootĺkanie vreckom fazule. Do fyzickej terapie patria aj určité druhy športovej aktivity ako je beh, chôdza, posilňovanie, posilňovanie ťahačmi. Môžu sem patriť kĺbové cvičenia v zmysle strečigu, pobyt v prírode a určitá činnosť v prírode. Tak isto sem patrí saunovanie. Pohyb sa dá do určitej miery nahradiť otĺkaním zväzkom vŕbových paličiek.
Veľa pohybových aktivít sa dá realizovať aj doma. Ide o liečby, ktoré liečia organizmus fyzickým zásahom a pohybom. Pre niekoho sú vhodné viac, pre iných menej.

Ďalej som vytvoril zoznam liečebných metód na základe biochemických látok či už prírodných, alebo umelých. Ide v prvom rade o lieky na predpis, kde môžem iba doporučiť užívanie liekov, ktoré predpíše lekár. Na základe vešteckých výkonov doporučujem užívanie minerálov, vitamínov, byliniek alebo homeopatík, Bachových kvetín, obkladov a mastičiek. Sem zaraďujem liečby v kúpeľoch alebo samoliečbu prostredníctvom rôznych druhov kúpeľných procedúr v domácich podmienkach. Je tu obrovský počet možností a veštecký prístup je tu vítaný.

Bioenergetické terapie majú upraviť bioenergetické pomery ľudského tela. Odporúčam zvyčajne klasické kurzy Reiki alebo ovplyvňovanie bioenergetických pomerov priamo v byte dotyčnej osoby. Na to slúžia odrušovače podložia, magnety a talizmany. Tak isto odporúčam nácvik ovládania bioenergetických pomerov počúvaním zvukových nahrávok a používaním znakov Reiki systému. Zaujímam sa aj o celú hormonálnu činnosť a snažím sa ju u žien regulovať antikoncepciou a u mužov vhodnými prírodnými produktmi.

Odporúčam tiež liečby pomocou meditácií. Dotyčná osoba sa začne zaujímať o liečiteľstvo, ezoteriku, svoj duchovný rast a všetko je nastavené tak, aby sa meditáciami mohla liečiť. Pri tejto terapii je vhodné venovať sa mojim internetových stránkam.

Medzi terapie som zahrnul magické, alebo lepšie povedané šamanské liečby, kde dotyčná osoba dostatočne hlboko utlmí ľudskú myseľ a schopnosť premýšľať. Kontakt so svojím telom dosahuje posunkovou rečou, tancom a tranzom. Liečba prebieha intuitívne. Dotyčná osoba si vypočuje šamanskú prednášku alebo vhodnú etnickú hudbu a lieči sa intuitívne. Takýmito terapiami je vhodné zasahovať do hlbších historických štruktúr psychiky.

Psyché terapie ako je Silva terapia dokážu posilniť návrat do reality a aktivizovať sily liečiacej sa osoby. Sem zahŕňam aj rôzne špeciálne stavy, do ktorých je vhodné uviesť dotyčnú osobu, napríklad pocit padania, pocit točenia a podobne. Patria sem aj špeciálne techniky vymazávania spomienok. Špeciálna je technika stabilizácie psychiky u vážnych pacientov vhodných na psychiatrickú liečbu. Zaujímavá je aj liečba neurónových oblastí na základe náboženských postojov dotyčnej osoby. V minulom roku som zaviedol do terapií kineziológiu a sugeratívne techniky. Pomocou nácviku marketingu vraciam niektorých ezoterikov do reality a umožňujem im ďalší duchovný rast.

Do ďalšej skupiny zahŕňam priame liečiteľské zásahy do ľudského organizmu, a to hlavne cez bioenergetické a prútkarské zasahovanie. Nevenujem sa masérstvu, ani akupunktúre alebo akupresúre. Tejto oblasti som sa nevenoval dostatočne, ale postupne v tomto roku nabehnem aj na energetické liečiteľstvo, to je liečba rôznymi formami bioenergií.

Poslednou oblasťou terapií sú liečby na diaľku. Tejto oblasti som sa zatiaľ venoval iba okrajovo, nie preto, že by som sa tomu nechcel venovať. Jednoducho sú tu časové obmedzenia, ktoré nedovoľovali tejto oblasti venovať sa dostatočne. Ešte sme sa nedostávali aktívne do oblasti kinetických schopností a necvičili sme techniky manipulácie s fyzickými objektmi. Až táto oblasť kinetických schopností dovoľuje aktívne liečiť s určitými trvalými výsledkami.

Pridaj komentár