Bioenergia okolo tela. Vlastná bioenergia. Zosatá bioenergia z iných živých zdrojov. Energia z magnetických síl magmatického jadra. Zmyslové centrá vnímania aury. Pociťovanie aurického obalu.

Pokračujem v sérii článkov, ktoré sa zaoberajú bioenergetickou ezoterikou. Pod bioenergiou tu rozumiem schopnosť ľudského organizmu vytvárať živočíšnu energiu na základe biochemických aktivít v organizme. Extrémne stavy bioenergetického poškodenia organizmu sa prejavujú v období klimakterického prechodu žien a uhasínania aktivity vaječníkov a maternice. Tak isto sa v extrémnej podobe prejavujú bioenergetické poškodenia pri migrenóznych stavoch. V lekárskej terminológii môžeme hovoriť o poruchách bioenergie nervovej sústavy a to sú ketanázne stavy. V týchto a ďalších prípadoch sa vytvárajú prílišné prebytky energie v organizme chorej osoby.

Za určitých okolností sa mozog človeka môže správať ako fyzický magnet a vytvárať magnetickú bioenergiu. Takýto jav možno vnímať u ľudí s prútkarskými schopnosťami. Mozog produkuje živé magnetické pole a to produkuje bioenergiu zvláštneho druhu. Prútkari sú osoby, ktoré sú schopné v prvom rade vyhľadávať pramene spodnej vody. Napríklad veštci a astrológovia majú bioenergetické pomery poškodené ináč a to tak, že bioenergiu zosávajú z okolia a so svojou bioenergiou ju strácajú ako v čiernej diere, ktorá všetko pohltí.

Tak isto sú bioenergetické stavy rozhasené v chorých orgánoch. Niekedy chorý orgán produkuje príliš veľa bioenergie, inokedy zosáva bioenergiu a stráca ju. Zosávanie a strácanie bioenergie je typické pri rakovinových stavoch. Tiež astma a astmatický záchvat je priam ukážkovou záležitosťou poškodenia bioenergetického vyžarovania detskej žľazy v hrudnej kosti.

Ďalej tu máme osoby, ktoré boli na kurzoch zasvätenia Reiki. Týmto osobám boli otvorené bioenergetické centrá v mozgu. Ide o mimoriadne staré časti mozgu, ktorými sú riadené bioenergetické pomery v organizme. Reiki zasvätenec vedome manipuluje s tvorbou vlastnej bioenergie, ale na dôvažok vie pre liečbu seba alebo iných zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov ako sú zvieratá, rastliny, ľudia a mikroorganizmy. Teda chová sa ako vysávač a zosaje, pokiaľ chce, energiu zo živých organizmov.

Pri bioenergii zo živých zdrojov platí zásada, že táto bioenergia nepozná čas a priestor. Jednoducho preniká všade a vždycky. Na svoj presun využíva magnetizmus Zeme, ktorý pôsobí od stredu Zeme a jeho účinky idú až za oblasť Mesiaca. Keď si na niekoho veštecky pomyslím, tak sa na neho vlastnými bioenergiami napojím a on sa tiež môže napojiť na mňa.

Dostatočne cvičený senzibil dokáže vlastnú bioenergiu vytvárať a tak isto strácať. Je schopný bioenergiu akumulovať a posielať na diaľku a tiež zosávať do seba alebo do aurického obalu z ktoréhokoľvek živého zdroja. Skúšali sme sa napájať aj na kozmonauta na obežnej dráhe a tak isto bolo možné energeticky komunikovať.

Bioenergetický senzibil dokáže svoju zhustenú bioenergiu posielať aj do fyzických objektov neživého charakteru. Tu síce bioenergiu nezíska, ale môže ju vhodným spôsobom pozmeniť. Napríklad Reiki zosatú energiu posielate do magmatického jadra Zeme a odrazená bioenergia sa vracia naspäť magneticky ošetrená. Bioenergiu môže senzibilný Reiki liečiteľ preháňať cez plameň sviečky a vhodne ošetriť k väčšej účinnosti.

Prútkarský senzibil má tú schopnosť, že cez jeho telo prenikajú magnetické sily Zeme, ktoré vytvárajú hlavne magmatické sily žeravého epicentra Zeme. Na to, aby ste mohli hromadiť v sebe magnetické sily Zeme, je potrebná vnútorná harmónia. Prútkarský senzibil sa neustále sústreďuje na to, aby bol harmonický v ľavej i v pravej časti tela. Doslova precvičuje rovnaké pocity v oboch častiach tela. Začína prstami ruky. Koncentruje sa na končeky palcov a neustále si uvedomuje a hovorí, že ľavý palec sa rovnako naladil na pravý palec, čo je vpravo je aj vľavo.

Píšem tu obšírnejšie o bioenergetickej ezoterike, ktorá je základom aurického obalu človeka. Bežné energetické vyžarovanie aurického obalu je 30 až 40 centimetrov. Cvičení jedinci majú vyžarovanie aury okolo celého tela aj niekoľko metrov. V aurickom obale možno vnímať rôzne druhy anomálií. Napríklad v aurickom obale vnímate drobné rotujúce víry. Vtedy viete, že organizmus nezdravo tvorí vlastné magnetické pole a tento stav treba zrušiť. Pokiaľ v aurickom obale vnímate rotujúce diskovité čakry, tak tiež vzniká nezdravý jav vytvárania vlastného magnetického poľa na povrchu kože. V niektorých oblastiach na povrchu tela je výron bioenergie značný a ide do vzdialenosti aj 5 metrov. V niektorom inom mieste je úplný prepad energie a dotyčný orgán bioenergiu zosáva. Teda celkový bioenergetický obal ľudského tela je sama diera, samé nestabilné vyžarovanie.

Bioenergetické pomery možno v ľudskej aure, ktorá sa hromadí okolo ľudského tela, aj zmerať. Robí sa tak pomocou priamej metódy a to ruky alebo prútkarského drôtika držaného v prstoch jednej ruky. Tak isto aurické vyžarovanie je možné ošetriť inými vešteckými technikami a to pomocou kyvadla a nakreslenej postavičky dotyčnej osoby alebo orgánov dotyčnej osoby. Sú aj iné techniky zisťovania aurického vyžarovania. Bioenergetické pomery dotyčnej osoby sa môžu zisťovať v jej prítomnosti, ale aj na diaľku bez jej prítomnosti.

Veľkým nedostatkom je, že skoro všetky knižky o aure a aurickej ezoterike doporučujú vnímať auru okolo tela pomocou očných buliev. To je nebezpečné, môže prísť k poškodeniu zraku a následným psychickým a zdravotným problémom. Aurický obal je vhodné vnímať na základe zmyslového centra v zadnom zrakovom mozgu. Ide o bunky šedej kôry zadného zrakového centra. Kto je rozumný, tak sa naučí vnímať bioenergie aury pomocou zadného zrakového centra a nie pomocou očných buliev. Keby som pri diagnostikovaní používal oči, už dávno by som si zničil zrak pri takom množstve vešteckých výkonov zameraných do vnímania aury iných osôb.

Pridaj komentár