Znovu som po určitom čase požiadal svoje vnútro, aby sme spoločne realizovali vnútornú meditáciu. Posadil som sa do svojho meditačného kresla a zatvoril som oči.

Začali sa objavovať obrazy rôznych katastrof, ktoré som mal tú možnosť vnímať vďaka nášmu všeobecne apokalyptickému spravodajstvu.

Zo začiatku som mal z týchto obrazov a pocitov zmätok. Zvyčajne sa mi objavoval sled zaujímavých a vcelku logických obrazov. Po sérii apokalyptických obrazov som zažil niečo ako úplnú temnotu bez akýchkoľvek pocitov. Zrazu po určitej dlhšej chvíli sa to všetko zlomilo a ja som začínal v sebe cítiť iné bioenergie ako doteraz. Boli to pocity senzibila, ktorý dokáže vnímať bioenergie svojho tela. A tak isto to boli pocity prútkara, ktorý dokáže svojou mysľou zareagovať na toky spodných vôd.

Moja myseľ a moje bioenergie sa vzájomne prepájali a ja som začal pociťovať, ako sa moje bioenergie a vnímanie môžu cez magnetické sily Zeme presúvať. Potom som chvíľu preciťoval vytváranie magnetických síl vo vnútri svojho fyzického tela. Usiloval som sa tento pocit prehlbovať tým, že som jednotlivé časti silne harmonizoval. Vnímal som v sebe všetko ako zrkadlový odraz. To, čo je vpravo v mojom tele, je aj vľavo v mojom tele. Boli to nesporne nové pocity a nové skúsenosti vnímať svoje bioenergie ako magnetické energie. Dobre si uvedomujem, že tým, že sa moje energie stali magnetickými, sa mi otvárajú nové možnosti v ezoterickej praxi. To platí pre veštecký a aj pre liečiteľský výkon. No jednoducho som zase postúpil na duchovnej ceste do vlastnej duše. Ešte bude chvíľu trvať, kým si na tento nový stav zvyknem.

Spomenul som si, že som mal v basketbale v mladosti spoluhráča, ktorý behal a skákal, ako keby preňho zemská tiaž neexistovala. Vtedy som mohol iba závidieť. Predpokladám, že mal prirodzené magnetické schopnosti a dokázal eliminovať vplyv magnetických síl.

Po ukončení pocitov magnetizovania sa vo mne objavili jasné obrazy z rozprávkového sveta. Tieto rozprávkové obrazy boli mimoriadne čisté a akosi viac priestorové. Ako keby magnetizmus v mojom tele prenikol aj do spomienok a tieto spomienky už neboli ako na obraze, ale ako svet vymodelovaný z hliny. Magnetizmus si prebúral cestu aj do spomienok v mojej mysli.

Pridaj komentár