Filozofické pojmy v ezoterike. Postaviť všetko na hľadaní negativity v starom systéme. Hľadanie negativity v novom systéme. Z negativity do negativity. Prenesenie pozitívneho. Zanechanie negatívneho. Ďalej pozitívne tvorí a obsahuje negatívne.

Pokračujem v ezoterických úvahách, do ktorých vkladám pojmový aparát filozofie. Je tu snaha dať ezoterike ako duchovnej ceste filozofický základ. Používam tu vybrané filozofické pojmy, ktoré aplikujem do ezoterickej praxe. V ezoterickej praxi platí zásada, že ezoterike môže rozumieť iba osoba, ktorá ju prevádza aj prakticky na sebe. Bez ezoterickej praxe nemožno ezoterické zákonitosti duchovného rastu pochopiť. Jednoducho mi bude rozumieť iba osoba, ktorá prešla určitú duchovnú cestu. To je presne tak, ako pochopiť dušu chorej osoby. Psychiater je špecialista na duševné choroby alebo ich prejavy. No nikdy nemôže pochopiť dušu schizofrenika, pokiaľ sa on sám nestal schizofrenikom a tento stav nezažil na vlastnej koži. Tak isto je to aj s ezoterikou, pokiaľ jej fandíte, ale ju prakticky necvičíte, nie je žiadna možnosť úplne pochopiť, čo to tu píšem. Môžete prevziať určité vedomosti, ale nie ezoterickú múdrosť.

Kritizujú ma, že som tvrdý negativista, že ezoteriku a duchovno prevrtávam ako červík a vyťahujem na svetlo všetky negatíva, ktoré priniesla ezoterika a duchovný rast celkovo. Že ezoteriku pestujú ľudia ako barani. Vytýkajú mi, že nevidím na ezoterike, duchovnej ceste, aj v náboženskej ceste nič pozitívne. Keby kritizujúci rozumeli filozofii pokroku, tak by pochopili, že pokiaľ chce mať niekto pokrok, tak musí vyhľadať v prvom rade všetko, čo je negatívne a túto negativitu odstrániť a zároveň vojsť do novej negativity.

Uvediem ako príklad klasický Reiki systém, ktorý sa zaoberá svetom živých bioenergií. Vznikol v starých dobách a dodnes nebol podrobený logickému skúmaniu. Keď som sa rozhodol vstúpiť do Reiki systému, tak som v prvom rade odmietol prax zasvätenia. Nie preto, že by som ním pohŕdal. Veľmi dobre som chápal, že keď sa dám zasvätiť, tak dostanem niečo bez dôsledného nácviku a nemôžem empiricky sledovať, ako Reiki sila vo mne vzniká.
Viackrát som na Reiki zasvätenie poslal rôznych meditujúcich a potom som sledoval, čo sa u nich deje. Zvyčajne to boli ľudia, ktorí potrebovali opraviť energetické pomery vo svojom tele. Zároveň sa mi dostávali do rúk Reiki liečitelia a zisťoval som, že aktívna liečba iných Reiki systémom nepomáha samotnému liečiteľovi. To bolo prvé negatívne zistenie. Ďalej som zistil, že samotní Reiki majstri nedokážu rozumne chápať Reiki v sebe. To prináša ďalšiu negativitu, neschopnosť rozvíjať Reiki systém do budúcnosti. Zistil som, že Reiki systém je o zosávaní bioenergie bez účasti vlastnej energie. Ďalšia a ďalšia negativita. Ďalej som zistil, že slovník reikistov je bez medicínskych výrazov. Teda všimnite si, že Reiki systém som podrobil skúmaniu a hľadaniu negativity, ktorú vytvára. Zoskupil som okolo Reiki systému všetko negatívne, čo sa dalo, nie preto, aby som Reiki systém očierňoval a dupľom nie jeho predstaviteľov, ale preto, aby som túto negativitu prekonal. Zároveň aby som všetko pozitívne prebral a uplatnil v novom systéme Reiki.

Začal som ho precvičovať a zároveň likvidovať všetko negatívne, ktoré Reiki systém v sebe má. A je absolútne jedno, či si to želáme, alebo neželáme. Za rok precvičovania som dosiahol, že v prvom rade sa Reikista dokáže liečiť sám a až potom ostatných. Zaviedol som sebecké Reiki. Ja a znova ja. V Reiki klube nastal poprask a starí Reikisti museli prijať a prerobiť klasický Reiki systém. Niektorým sa to neľúbilo a odmietli zmenu tohto druhu. Tým si zatvorili cestu do budúcnosti.

K ďalšej zmene prišlo v otázke znakov Reiki. Aj tu som bol prísne kritizovaný, že som zverejnil Reiki znaky. Keby dotyční chápali negáciu negácie, tak by pochopili, že utajovanie znalostí a poznatkov vedie k celkovej stagnácii. Teda znovu zmena k prekonaniu negativity Reikistov tajiť svoje skúsenosti. Ja ich netajím, čo určite oceníte. Utajovanie vedie iba k zastaveniu vývoja. Kľudne používajte moje skúsenosti a záhajte konkurenčný boj.

Reiki systém dôsledne precvičujeme, praktizujeme a odmietame všetko, čo sa v praxi neosvedčilo. Vytvárame aj ďalšie delenie Reiki a to na Reiki ľudské, zvieracie a Reiki šamanské. Niektorí nebudú rozumieť, aké je to členenie, pretože systém Reiki necvičia. Zároveň likvidujem ďalšiu negativitu, že Reiki nemá svoju teoretickú základňu. Do Reiki zavádzam medicínske pojmy ako je migréna, ketanázia a celkovo poruchy nervového vzruchu a tvorby bioenergií. Znovu prekonávam negativitu minulosti Reiki a hľadám väzby na prítomnosť. Teda tu už vidíte, že pokiaľ nebudete v systéme Reiki hľadať negativitu a túto odstraňovať, tak pochováte vlastný vývoj a nebudete schopní zdokonaľovať Reiki.
Tak isto sa mi nezdali celkové liečiteľské úspechy Reikistov a preto sa usilujem o to, aby bol Reiki systém spojený s klasickým liečiteľstvom tvorby energie v liečiteľovi. K tomu pridávam schopnosť zosať bioenergiu zo živých zdrojov a prútkarstvo alebo kinetické schopnosti. Ide o schopnosti fenomenálnych liečiteľov, ktorí operujú s biomagnetizmom vlastného tela, ale aj s biomagnetizmom magnetických síl magmatického jadra Zeme. Teda vediem Reiki do novej pozície, kde spojí svoj systém s prútkarskými schopnosťami.

Aj v prípade prútkarov najprv prišlo k hľadaniu negatívnosti ich magnetických a kinetických schopností. A iba dodávam, že kinetické schopnosti prútkarov sú schopnosti manipulovať s fyzickými objektmi, napríklad pohybovať strelkou kompasu, pohybovať virguľou, predmetmi, v extrémnej forme ide o schopnosť meniť hmotné predmety. No túto úroveň dosahujú ezoterici výnimočne a ojedinele. To sú už elitní liečitelia alebo ezoterici.

V ezoterike praktizovaný systém negácie negácie dovoľuje vyzdvihnúť negativitu a odstrániť ju. Ponechávate pozitívne a vytvárate novú negativitu, ktorú niekto prekoná v ďalších vývojových etapách Reiki systému. A keďže si toto všetko uvedomujem, tak budem sa snažiť prekonávať vlastnú negativitu. Toľko k tomu prečo som negativista. Preto som negativista, lebo chcem budúcnosť a nie spätný chod do zabudnutia. A vy ste ako na tom?

Pridaj komentár