Intuícia. Odhad. Veštectvo. Bioenergetické pomery. Biomagnetické pomery. Magnetické sily Zeme. Virguľa. Drôtik. Kyvadlo. Mozoček. Miecha, svaly. Feromónové centrum. Postavička. Ruka, chodidlo, tvár a telo. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Vešteckým výcvikom sa môže zaoberať každá osoba, ktorá je štandardne fyzicky a psychicky zdravá. Veštecký výcvik je vedený tak, aby čo najmenej ničil psychiku a zmyslové senzory ako sú hlavne oči a sluch v ušiach. Základom vešteckých výkonov, ktoré vedú k vešteckému ošetreniu dotyčnej osoby, predchádza pravidelný výcvik V prvom rade ide o správne bioenergetické naladenie. Veštecky ladená osoba sa usiluje koncentrovať na tvorbu vlastnej bioenergie a to tak, že v celom organizme stráca vlastnú bioenergiu a zároveň z osoby prítomnej alebo z osoby neprítomnej aj na diaľku zosáva bioenergiu.

Cez zosatú ľudskú bioenergiu veštec do seba zosáva aj informácie, ktoré sú zaznamenané v mozgu veštecky ošetrenej osoby. Bioenergie zosáva a vlastné aj zosaté bioenergie stráca vo vlastnom tele. Pripomína to vysávač, ktorý na jednej strane nasáva špinu a vzduch a na konci vytláča vzduch, ale odpad zostáva vo vnútri ako myšlienky z veštecky ošetrenej osoby. Môže sa to podobať sitku, cez ktoré preteká voda s odpadom. Odpad sa zachytí na sitku a voda pretečie. Tento stav treba udržať počas celého vešteckého výkonu.

Pre zefektívnenie vešteckých schopností je vhodné magnetizovať mozog a jednotlivé časti tela. Dosahujeme to tak, že si v organizme predstavujeme biomagnet. Ide o skoncentrovanie bioenergie tak, aby sa bioenergia točila ako pri magnetických silách. Naštuduj ako pracuje magnet. Bioenergia preteká v mieste tela a stupňuje sa. Takéto bioenergie vznikajú pomocou virgule. Ide o kúsok retiazky, na ktorej je zavesené určité závažie. Na retiazku alebo vhodný špagát môžeme zavesiť rôzne závažia, napríklad magnet alebo prírodný magnetovec, minerál so zvýšenou prírodnou radiáciou, sopečný kameň, prípadne to môže byť meteorit. Tak isto to môžu byť rôzne tvary ako pyramída, špirála alebo iný vhodný tvar. Na spodnom konci virgule môže byť aj kus dreva, kovu a podobne. Virguľa môže byť aj z cesta. Usilujete sa o to, aby ste virguľou, ktorú držíte v prstoch, pohybovali na základe magnetických síl vo vnútri vášho organizmu. Teda pohyb vo vašej mysli vytvára bioenergetické pole. Touto silou potom hýbete virguľou. Vytvorený magnetizmus sa musí strácať ako vaša vlastná a zosatá energia. Nemožno robiť veštecký výkon, pokiaľ sa magnetizmus vo vašom tele nestráca. Po skončení vešteckého výkonu je treba magnetizmus vo vás zrušiť tým, že sa uharmonizujete s magnetizmom Zeme. Neposlúchnutie tohto pokynu môže spôsobiť časom psychické problémy. Opatrnosť a nutnosť použitia tejto techniky je namieste. Zaujímavé je robiť veštecký výkon iba na základe magnetizmu Zeme, ktorý v sebe dostatočne aktívne zhromažďujete. Ešte je tu jedna možnosť a to vytvoriť bioelektromagnetické prúdenie bioenergie cez ruky. Teda bioenergia koluje z jednej ruky do druhej. Preteká z jedného prsta do druhého prsta, z jednej ruky do druhej ruky a zároveň naspäť. Aj v takomto stave sa dajú robiť zaujímavé veštecké výkony.

Nasleduje technika, pri ktorej sa na veštecký výkon pripravia zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu, teda bunky šedej kôry veľkého mozgu, najlepšie všetky plochy. Tak isto aj feromónové centrum v prednom mozgu. Zmysly nasmerujete do troch oblastí a to mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu, presnejšie pod zadným zrakovým mozgom, na miechu v chrbtici, ktorá je hrubá ako ceruzka a je uložená v stavcoch miechy a potom do oblastí svalov. Tak isto v týchto miestach sa dosiahne stav zosávania a strácania bioenergie. V mozočku sa nakoniec vytvorí predstava veštecky ošetrenej osoby a túto predstavu tlačíme do nakreslenej postavy pred sebou. Predstavíte si ruku, chodidlo a tvár dotyčnej osoby. Pred sebou na papieri vnímate ruku, chodidlo, tvár a celé telo dotyčnej osoby. K predstave dotyčnej osoby v mozočku pridávate rôzne situácie a očakávate, ako bude reagovať veštecky ošetrená osoba. Pri energeticky utíšenej mieche je možné dotyčnú osobu veštecky ošetriť pomocou automatickej kresby. Chorý orgán sa vám vynorí ako centimeter hrubá čiara. Disharmonický stav je tenká čiara. Potom je tu kineziologický test cez svaly. Zisťujete, čo by dotyčnej osobe prospelo a čo poškodilo. Spravidla pri dobrých veciach máte pocit tuhnutia svalov a pri nedobrých pocit slabosti. U niekoho sú reakcie opačné. Treba si to otestovať. Môžete kineziologický test vhodnosti niečoho pre veštecky ošetrenú osobu preniesť aj na postavičku veštecky ošetrovanej osoby vo vašej mysli.

Pridaj komentár