Opis ezoterických javov. Pomôžu nám medicínske pojmy. Jazyk všetkých. Spôsob myslenia. Jazyk jednotlivca. Archaizmus ezoterického vyjadrovania. Ezoterika ako nezrozumiteľná reč. Ezoterika a mytologické formy vyjadrovania. Ezoterická reč bez sily rozumu a logiky.

Pokúsim sa zamyslieť nad spôsobom, ako sa ezoterici dnešnej doby vyjadrujú, ako opisujú svoj osobné skúsenosti a ako dokážu myslieť. V prvom rade by malo byť v ezoterike dohodnuté, čo ktorý výraz bude znamenať a ako ho chápať. To asi nepôjde a neustále bude pretrvávať to, že pod určitým výrazom si každý z ezoterikov bude vysvetľovať, čo sa mu zachce. Bolo by rozumné, keby na začiatku každej ezoterickej knižky bolo vysvetlené, čo ktorý výraz znamená. Ja osobne som radšej prijal jasný a vedecky preskúmaný slovník. Jednoducho nemám chuť sa s ezoterickou obcou doťahovať, čo ktorý výraz bude znamenať. Teda reč ezoterikov som okorenil hlavne o anatomické a patologické výrazy.
Keď čítam vyjadrenia niektorých liečiteľov, ezoterikov alebo ľudí s náboženským zameraním, tak mi vypadávajú jednak zuby, a potom aj vlasy. Naposledy mi pri jednom článku odpadli aj prsty na nohách. Chcem veriť, že nabudúce mi odpadne aj niečo iné. Keď si niekto nezasvätený mimo rámec ezoterickej komunity prečíta niektorú ezoterickú publikáciu, tak si musí zákonite povedať, že ezoterik, to je „pošahanec“ prvého stupňa. Z toho, čo si prečíta a z toho, ako sa ezoterici vyjadrujú, má ešte celkom dobrý dojem. No v žiadnom prípade ich reč ezoterikov nedáva do stavu serióznosti a zodpovednosti. Vtáka poznáš po perí a súčasného ezoterika podľa toho, aký chorobný prejav realizuje. Súčasné vyjadrovacie prostriedky síce používajú abecedu ako systém znakov a pravidiel, no snaha o to, aby bola ezoterika zrozumiteľná všetkým, je v nedohľadne. Všetko sa skrýva za nezrozumiteľné slová, pod ktorými si môže každý rozumieť, čo len sa mu zachce. Niet sa čomu čudovať, keď je ezoterická literatúra zaradená do oblasti beletrie a zábavnej literatúry. Ťažko by sme ju zaradili do vedeckej literatúry alebo aspoň literatúry faktu. Jednoducho ezoterická reč je archaická a plná mytologického spôsobu vyjadrovania sa pomocou obrázkov a nie abstraktných pojmov. Dnešným ezoterikom by lepšie rozumel člen krováckeho etnika v Afrike ako moderný človek. Jednoznačne u významných ezoterikov dnešnej doby prevláda jazyk obrazový. Keby prevládal aspoň jazyk magický, to by človek pochopil. No niekedy je to divoká zmes mýtického jazyka, osobného jazyka a magického jazyka. Taký dobrý boršč som už dávno nejedol, povie si človek zdravého rozumu. Nie je čudo, že jazyk, reč a myslenie ezoterikov patrí do kompetencie psychiatra. Väčšina ezoterikov sa hrá na Boha samotného. Neochotne preberajú skúsenosti iných ezoterikov a ešte neochotnejšie prijímajú do svojho slovníka anatomický a patologický slovník. Slovník psychiatrický je neprípustný. Náhodou by sám ezoterik zistil svoju vlastnú duševnú chorobnosť. Tajomstvo a vlastný jazyk, ktorému nerozumie ani sám autor, je predsa lepší, ako logika a presnosť rozumu.
Všetkému nasadzuje korunu prekladateľská činnosť. Knižky prekladajú často osoby, ktoré majú mizernú alebo žiadnu ezoterickú prax. Potom preklad z ďalšieho prekladu je tak skomolený, že pôvodný text sa už stratil. Ešte šťastie, že je možnosť vrátiť sa k pôvodným zdrojom informácií cez informačné polia mŕtvych ezoterikov. Neochota ezoterikov sa poriadne vzdelať a používať zdravý rozum je priam alarmujúca. Viacerí ezoterici by si mali vstúpiť do vlastného svedomia a nerobiť ezoterike a budúcnosti medvediu službu tým, že dokazujú svoju rozumovú negramotnosť a nedostatok vzdelania. Viacerí by sa mali zamyslieť a začať robiť z ezoteriky niečo slušné a seriózne. Vymeňte výsmech za vážnosť zo strany tých, ktorí rozumejú psychike z pohľadu vedy a vedeckých poznatkov. Ezoterika vďaka svojej reči, svojmu jazyku a spôsobu archaického myslenia má vážnosť sadrového trpaslíka vo vašej záhrade. Môžeme tomu hovoriť aj ezoterický gýč.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.