Veštectvo. Bioenergia. Prútkarstvo. Kineziológa. Veštectvo mozočku. Veštectvo sklerózy multiplex. Veštectvo postavičky v hlave. Numerológia a postavička. Kyvadielko a postavička. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v nácviku vešteckých schopností a to od úplného začiatku. Teda výcvik môže sledovať a cvičiť každý začiatočník, ale aj osoba veštecky zdatná.

Základom vešteckých techník je bioenergetické vyladenie vešteckého výkonu. Hovoríme tu o senzibilných schopnostiach vnímať bioenergiu vlastného organizmu. Bioenergiu nevidíme a ani nehmatáme. Jednoducho ju počúvame a to výhradne cez šedú kôru spánkových lalokov. Tu je centrum pre analýzu zvukových podnetov. Nikdy a za žiadnych okolností nepočúvame bioenergiu cez vonkajšie ucho.

Na to, aby ste sa bioenergeticky upravili do vešteckého výkonu, využijete drôtený prútik. Vyhotovte si ho podľa nákresu v predchádzajúcich príspevkoch. Prútikom si na svojom tele odmeriate, či energiu zosávate alebo vydávate. V prípade, že bioenergiu zosávate správne, drôtik sa otáča a až pretáča k vám. Takto si neustále kontrolujte, či sa bioenergeticky udržíte vo vešteckom stave. Kontrolu opakujte viackrát počas vešteckého výkonu.

Do vhodného vešteckého výkonu sa dostanete na základe vešteckých znakov, ktoré som zverejnil aj v predchádzajúcich príspevkoch. Nakreslite si postavičku svojej osoby a vedľa si nakreslite vhodné odsávacie znaky. Vždy, keď budete veštecky ošetrovať seba alebo inú osobu, prebehnite očami tieto znaky. Vhodne vás to bioenergeticky upraví. vo svojej hlave.

Pokračujeme v základnom výcviku a to je vytvorenie drobnej postavičky vo svojej hlave. Táto postavička je veľká asi 5 až 7 centimetrov. Do tejto postavičky vložíte predstavu veštecky ošetrovanej osoby. Tak isto si môžete pred sebou nakreslenú postavu zmeniť na dotyčnú osobu. K predstave dotyčnej osoby prisúvate rôzne životné situácie a zisťujete, ktoré predstavy sa k nej dajú priložiť. Keď chcete zistiť, či je dotyčná osoba čestná, tak k postavičke veštecky ošetrovanej osoby priložíte obraz pohodených peňazí. Sledujete reakciu.

V ďalšom pokračovaní sa skoncentrujete do oblasti mozočka, ktorý je v zadnej časti mozgu a tu sa čo najsilnejšie usadíte. Zbavujete sa pocitu vlastného ja. Po ničom netúžite a chcete sa stať veštecky ošetrovanou osobou. Do oblasti prisuniete predstavu dotyčnej osoby v podobe malého panáčika. Tu dotyčnú osobu zväčšujete na veľkosť svojho tela, prípadne túžite žiť život dotyčnej osoby, hovoriť ako dotyčná osoba, myslieť ako dotyčná osoba a konať ako dotyčná osoba. Neustále si pomáhate predstavou panáčika a predstáv, ktoré sem prisúvate.

Pokračujeme v ďalšom nácviku vešteckej schopnosti založenej na sugeratívnom uverení, že máte sklerózu multiplex. Ide o chorobný stav, ktorý poškodzuje miechu a svaly organizmu. V tomto stave zoberiete ceruzku do ruky a svoju radosť a dobrotu vyjadríte jemnou točivou kresbou. Negatívne pocity a deštrukciu vyjadríte hrubými a čiernymi čiarami. Nakreslíte si postavičku na papier. V postavičke budete vidieť veštecky ošetrovanú osobu. Nad postavičku si napíšete meno a priezvisko dotyčnej osoby. Tak isto v hlave v oblasti mozočku máte postavičku veštecky ošetrovanej osoby. Poviete si, že chcete veštecky ošetriť dotyčnú osobu a zistiť, či má alebo nemá dostatočnú morálku. Ceruzka v ruke kreslí točivé a jemné čiary alebo hrubé čiary.

Pokračujeme v nácviku kineziologického veštectva. Skoncentrujete sa do svalov v pocite slabosti a strachu. Predpažíte ruku a predstavíte si otravu pre potkanov. Ruka slabne a padá dole. Predstavíte si klasickú potravinu a ruka v predpažení pred telom tuhne a nehýbe sa. Zoberiete virguľu zavesenú na špagátiku a pomaličky ju mikropohybom svalov rozhýbete. Zároveň si pred seba nakreslíte dostatočne veľkú postavičku osoby, ktorú mienite veštecky ošetriť. Dovnútra nakreslíte orgány. Necháte sa inšpirovať anatomickým atlasom. Pomocou virgule obkresľujte jednotlivé orgány po ich obvode. Pokiaľ sa nedá orgán obkresliť, tak je veľká pravdepodobnosť jeho chorobného stavu. Postavičku ošetrovanej osoby neustále držíte v oblasti mozočku. Tu k postavičke pridáte predstavu chorého orgánu a zisťujete, či sa dá do postavičky vložiť chorý orgán. Keď áno, tak je veľká pravdepodobnosť o chorobnosti.

Pokračovali sme v ďalšej vešteckej technike a to priradiť k postavičke v hlave vhodnú tarotovú kartu podľa náhodného výberu. Zároveň sme žiadali, aby nám tarotová karta prisúvala ďalšie vhodné obrazy o dotyčnej osobe. Takto vyskúšate rôzne tarotové karty.

Nasledovala ďalšia veštecká technika, kde sme sa snažili vyharmonizovať ľavú aj pravú hemisféru a do rozhrania jednej aj druhej časti sme prisunuli postavičku veštecky ošetrovanej osoby. Na veštecky ošetrovanú osobu sme nakreslili všade štvorčeky a kolieska. Zároveň sme k postavičke prisúvali rôzne myšlienky, napr. je to slušná osoba. Keď váš hlas prenikol do vnútra, tak je to dobrá osoba. Keď sa slová v podobe myšlienok odrazili, tak to nebola pravda.

Pridaj komentár