– Meditácia pre dvoch z 13.8.02

Viackrát sme meditovali a viedli debatu, ako ovládnuť psychopatickú povahu a ako ju ovládať u chorých ľudí za účelom vyzdravenia. To najpodstatnejšie na psychopatickej povahe je schopnosť rozumovo sledovať a to detailne návyky a rituály jednotlivých osôb. Zároveň je psychopat schopný vnímať aj vlastné rituály a kedykoľvek ich zmeniť. Výhodou psychopatickej povahy je ochota prijímať zmeny a vnútorná potreba robiť zmeny. Nevýhoda je, že silné psychopatické povahy nemajú ľudia radi, boja sa ich a potom ich často dôsledne vytláčajú zo svojho okolia. Z tohto dôvodu treba mať túto povahu dôsledne pod kontrolou. Podrobnejší výcvik fenoménu magického myslenia si nájdete v Magickej škole. Teda na jednej strane je psychopatická povaha a tá hemisféra mozgu, ktorá má rozumový prístup k rituálom ľudí, na druhej strane psychopatická povaha a hemisféra mozgu, ktorá je subjektívna, iracionálna, citová a zároveň magická. Až pri spoločnej súčinnosti sa psychopatickej povahe dostáva tej správnej sily. Zatiaľ sa snažíme aplikovať psychopatickú povahu do vonkajšieho života sledovaním rituálov jednotlivcov, skupín a komunít. Na druhej strane je to magické čarodejníctvo (Magická škola), ktoré dôsledne usiluje o obmedzenie negatívnych vplyvov na mňa samotného a meditujúcich okolo mňa. V ďalšej etape sa budeme usilovať o nasadenie magického spôsobu myslenia na zdravie vlastnej osoby, potom na psychické zdravie a v neskoršej fáze aj na samotnú meditačnú prax. Už sa teším, keď mágiu zanesieme do sveta špiritizmu, ktorá sa pestuje v Plazmatickej škole

Pridaj komentár