Kultový objekt ako stabilizátor určitého psychického stavu. Kultový objekt ako nástroj na nahodenie vhodnej ezoterickej schopnosti. Pohybujúci sa kultový objekt. Jaskyňa ako kultový objekt. Kultový objekt pohár, v ňom paličky, špajdle a na paličkách kamienky alebo kúsky drievok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj Nahrávkach.

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali hlavne problematike pyramidálnych objektov. Bádali sme a skúmali rôzne vplyvy na ľudskú psychiku. Pyramidálnej kultovej stavbe sa budeme venovať pri nácviku kabaly v mozočku.

Začali sme tým, že sme si uvedomili, aké kultové objekty máme k dispozícii. V prvom rade je to ľudské telo a jeho kosti. Už správna pozícia pri meditácii môže cez kosti doslova fungovať ako kultový objekt. Pokiaľ nedokážete telo dostať do vhodnej fyzicky pozície, tak určité pokrivenie kostí dosiahnete cez sugeratívnu predstavu pokrivenia, ktorej aj uveríte. Funguje to ako bežná kultová stavba.

Ďalej kultové objekty môžeme podeliť na kultový objekt strom, kameň, socha, obraz, konštrukcia, dom, palác, cesta, plot, múr, hora, jaskyňa, odev osoby, zviera, znak, totem, špagát, skala, predstava v hlave. Energetická predstava v aure okolo tela. Niektoré kultové objekty sú pohybujúce a niektoré sú prísne statické. Niekedy sa naraz používa viacero kultových objektov, kde jeden objekt drží potrebný základný stav a druhý kultový objekt slúži na vyvolanie iných ezoterických stavov, ktoré ezoterik ovláda vďaka cvičeniam.

No treba sa naučiť byť pragmatický a vytvoriť si pre meditáciu vhodný kultový objekt a to sú dva väčšie poháre, do ktorých sa dá naliať asi pol litra vody. Je dobre na spodok takéhoto pohára dať závažie v podobe drobných kamienkov. Do takejto nádoby alebo nádob môžeme vkladať hrubšie 30 centimetrové paličky a špajdle. Na paličky možno priviazať ďalšie drievka a kamienky. Tento model kultového objektu je vhodný na meditačné účely.

Nasleduje naladenie do zasvätenia do kultových objektov, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení. Kto bol zasvätený do kultových objektov, u toho stačí, aby si na zasvätenie spomenul. K zasväteniu je možné si prizvať anjelské sféry, ktoré popisujem v Anjelskej škole. Tu anjelské sféry slúžia ako konzultanti a tiež kozmické inteligencie vo svete mŕtvych slúžia ako poradcovia.

Základným výcvikom sa budeme usilovať uvedomiť si v sebe vlastné energie, ktoré vytvoril organizmus a do týchto energií sa dostali spomienky a túžby. Toto sa napojí na magmatické energie Zeme, ktoré sú v tele. Nastupuje sugerácia duševnej choroby a uverenie tohto stavu. V tomto momente sa presúva psychika do priestoru okolo tela. No kultový objekt v pohári upravíte tak, aby ste psychiku dostali do pohára. Všetko treba veštecky preskúmať, či ste sa vhodne psychicky do pohára aj skutočne dostali.

Nasleduje ďalší postup, kde kultové paličky a špajdle v pohári upravíte tak, aby ste psychicky prenikali do seba a dovnútra fyzického tela, kde prevádzate napríklad veštectvo a liečenie.

Pod pohár ako kultovú stavbu dáte obrázok jaskyne. Jeden pohár využijete na to, aby ste sa psychicky posunuli do jaskyne a druhý pohár s paličkami využijete na riadenie spojenia psychiky s energiami daného miesta. Pohár upravujete dovtedy, kým sa s jaskyňou kompletne neprepojíte.

Ďalší výcvik vedie ku kozmickému vedomiu, ktorý opisujeme v Kozmos sekcii. Jeden pohár ako kultový objekt vyvoláva predstavy okolo orgánov tela o kozme. Drží psychiku v prieniku do kozmu a druhý pohár ako kultový objekt slúži na prienik do sfér Slnka v astronomickom kozme.

Potom sme si zobrali obrázok kultovej stavy pred seba a snažili sme sa cez kultový objekt pohára s paličkami dostať do miesta kultovej stavby, kde leží aj v skutočnosti. Zároveň sme cez kultový objekt druhého pohára s paličkami vyrábali vhodné energetické objekty a dali stavbu do vhodného naladenia prvých jedincov, ktorí tu robili určité obrady. Všetko sme si skontrolovali v magma záznamoch Zeme o živote vtedajších ľudí.

Je tu vnímať zásadný odklon od toho, že by sme do kultového objektu sťahovali spomienky mŕtvych osôb alebo spomienky v magma poliach Zeme, kultový objekt sme začali používať ako prostriedok kontroly psychických prienikov do seba, aj okolo planéty Zem, ale aj iných súhvezdí.

Pridaj komentár