Venujem sa tu problematike nácviku asi 80 zasvätení, ktoré sme počas niekoľkých rokov zrealizovali. Treba si uvedomiť, že ľudský mozog už nie je v normálnom spôsobe fungovania schopný riadiť takýto kolos zasvätení a vystal nám problém, ako cvičiť so všetkými zasväteniami naraz a naučiť sa s nimi pracovať pod kontrolou anjelských sfér ako poradcov, ktorí dovoľujú mimoriadnu úspešnosť. Zavolať ich, vypočuť a riadiť sa ich radou, aby sme boli pri meditácii čo najúspešnejší.

V prvom rade sme sa skoncentrovali do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Tu sme aktivizovali všetky znakové zasvätenia, ktorých základom je siamské zasvätenie. Zároveň sme si uvedomili, že mozoček, a hlavne neurónová vrstva na povrchu mozočku, pracuje na základe kombinácie veľkých, malých a rôznych druhov znakov. Mozoček je v podstate stavaný na to, aby skenoval, čo sa deje v organizme až na úroveň všetkých buniek tela. Dokonca sa dá mozoček otočiť do vonkajšieho sveta okolo nás. Treba sa naučiť mozočku prikázať a to vždy na základe poradenstva s anjelskými sférami, ktoré v tomto prípade odporúčali, že si máme v mozočku predstavovať ľudskú ruku, ako hrá na klavíri.

Potom sme mozočku prikázali, aby aktivizoval všetky zasvätenia do makrosveta. Ide o zasvätenia, ktoré sa venujú objektom väčším ako hrot špendlíka. Všetko tak, aby to podporovalo dobrý zdravotný stav, šťastný osud a psychické zdravie.

Následne sme mozoček žiadali, aby zaktivizoval všetko, čo ide do mikrosveta. Teda objekty menšie ako hrot ihly. Ide v tomto prípade hlavne o to, aby sme psychicky vedeli prenikať napríklad do jadier buniek v tele. Znovu všetko tak, aby to bolo na prospech zdravia a šťastného osudu.

K tomuto sme museli pridať ďalší druh zasvätenia a to je kozmické vedomie. Tak isto sme si uvedomili, že už stále viac sme psychicky mimo planétu Zem a skôr sa cítime na Zemi ako cudzinci. Jednoducho ezoterický potenciál a možnosti postupne vyčerpávame a do kozmického priestoru prenikáme stále viac a viac. Preto sme mozočku prikázali nainštalovať okolo orgánov kozmické zasvätenia a osobné skúsenosti so psychickým prenikaním.

Teda v podstate nám beží naplno mozoček, k tomu asi 80 zasvätení; mozoček miluje objemové systémy s množstvom položiek a detailov. Mozoček aktivizuje aj všetky anjelské sféry bielej šamanskej línie a je tu obrovský poradenský zbor, ktorý poslúchame z dôvodu vysokej úspešnosti. Tak isto necháme na mozoček, aby nám v tele a mysli nastavil vhodný stav, do ktorého sa potom psychicky dostavíme. Je dobré sa naučiť nezasahovať to toho, čo mozoček pripravuje a byť bokom. Počkať, a potom psychicky vstúpiť do stavu, ktorý sa vytvoril.

V zásade sme skoncentrovaní v mozočku a prikazujeme mu, aby nás dostal do kozmického vedomia, využil všetky zasvätenia a každý detail zasvätenia. Aby nás uvádzal do stavu meditácií mikrosveta a makrosveta. Aby všetko robil tak, aby to plne prospievalo fyzickému telu, psychike a šťastného osudu. Aby nás uvádzal do energií reiki alebo nízkoenergetických stavov pre veštecké výkony. To je základné naladenie. Aby pracoval v režime zvieracieho sveta, sveta pravekého človeka, sveta prírodných šamanov, náboženských ľudí a ľudí dnešného rozumového bádania sveta.

Začíname dávať príkazy mozočku k celkovej liečbe organizmu v súčinnosti s geriatrickým programom dlhovekosti. Potom po čase zase trváme na tom, aby bola aktívna poradenská služba s anjelskými sférami za účelom šťastného osudu.

Potom pokračujeme už v báze cvičení do šedej kôry veľkého mozgu kvôli otvoreniu a zdokonaleniu klinických sugeratívnych techník, ktoré smerujú do sveta mŕtvych. Potom prikazujeme mozočku otvoriť a zvládnuť ezoteriku stredného mozgu, ktorá smeruje do spánku a snových pochodov. Potom je príkaz pracovať na ezoterike miechy, ktorá je úzko spojená s veľkým pohybom tela, ale aj mikropohybom tváre a rúk. Potom je tu príkaz pracovať v brušnom mozgu, ktorý je v stene čriev. Tu pracujeme hlavne s pudom sebazáchovy, ktorý riadi geriatrický proces modifikácie buniek tela. Potom posielame mozoček, aby pracoval v gangliách kože, spracoval sexuálne energie, stigma stav, aurickú ezoteriku a zasvätenia do aury. Potom nakoniec trváme na prieniku do jadier buniek a to všetkých pomocou blikania a kmitania. Z bunkových jadier naspäť do orgánov a celého tela.

Pridaj komentár