Vedomie dieťaťa hyperaktívnej matky. Vedomie kozmonauta po 4. mesiacoch v kozme. Nácvik kozmického vedomia. Labyrint. Koncentrácia spomienok okolo orgánov tela. Koncentrácia a presun sexuálnych spomienok do oblasti hormonálnych žliaz. Prienik do kozmu cez živú osobu s kozmickým vedomím. Prienik do kozmu cez pozostatky mŕtvej osoby s kozmickým vedomím. Prienik do kozmu cez spomienky mŕtvej osoby uložené po smrti v kozmickej dimenzii. Orientácia podľa slnka. Plastická predstava kozmického priestoru. Vedomie okolia planét slnečnej sústavy a samotných planét. Kozmické stavy rôzne ako kozmické lúče meteoritov. Kozmické vedomie pyramíd. Kozmické vedomie stigma. Kozmické vedomie Silva. Kozmické vedomie klinickej smrti. Kozmické vedomie joga. Kozmické vedomie seansa. Kozmické vedomie sny. Kozmické vedomie pravek. Kozmické vedomie šamanské. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi Nahrávkami.

Pokračujeme v nácviku psychického prenikania do kozmickej dimenzie. Aby ste vedeli, aká je to dimenzia, tak je vhodné sa na diaľku napojiť na osobu, ktorá má kozmické vedomie. Nemožno túto dimenziu prieniku do kozmického priestoru nijako slovami popísať. Nemáme na to vhodné prirovnanie a vhodné slová. Možno sa do tejto dimenzie dostať cez osoby, ktoré sa narodili hyperaktívnej matke. No predtým treba absolvovať špeciálne naladenie. Ide o predstavu labyrintu, koncentráciu na orgány a vloženie všetkých spomienok zo života okolo orgánov. Okolo hormonálnych žliaz koncentrácia sexuálnych spomienok. Túžba ísť do kozmu. Podrobnosti nácviku v predchádzajúcich príspevkoch.

Do kozmickej dimenzie sa možno dostať priamo a to nácvikom kozmického vedomia. Bežne ho majú ľudia s kozmickým vedomím ako patológiu z embryonálneho vývoja. Alebo boli v kozme na obežnej dráhe reálne 4 mesiace. Ostatní si to odcvičia a po určitom čase trpezlivého cvičenia sa dostanú do kozmického vedomia. Potom sa z ich tela uvoľní niečo ako psychická myšlienka. Nesmiete mať predstavu, že idete do kozmu v rakete, skôr predstava, že idete do kozmu ako myšlienky. Neustále sa musíte odpútavať od magnetických energií magmatického jadra Zeme. Musíte ich v tele neustále znižovať, aby ste do kozmu dostali aspoň jednu myšlienku obalenú energiou. Počas myšlienkového prieniku do kozmu sa pasujete s magmatickým jadrom a prerážate 100 000 km vzduchu nad povrchom Zeme.

Prípadne na transport do kozmického priestoru využijete kozmické vedomie živej osoby alebo pozostatky kozmickej osoby z kostí. No musíte dávať pozor, aby ste neputovali iba spomienkami živej alebo mŕtvej osoby. Musíte mať na mysli iba transport zo Zeme do kozmu a tu opustiť spomienky živej a mŕtvej osoby. Ako keby ste opustili výťah. Vyspelejšie osoby použijú ako výťah v celom kozme meteoritické lúče, ktoré sa po smrti uvoľnia do priestoru kozmu. Dá sa nimi účinne putovať a skracovať čas pohybu.

Nemajte ilúzie o tom, že tu niečo uvidíte. Potrebujete mať vycvičené veštecké zmysly vo Vešteckej škole, aby ste tu dokázali v kozme niečo vidieť. Treba sa to jednoducho naučiť. Potom je treba sa vedieť v kozmickom priestore tejto dimenzie pohybovať tak, aby ste chodili medzi info poliami mŕtvych ľudí s kozmickým vedomím. Mohlo by sa vám stať, že sa v týchto spomienkach mŕtvych ľudí zamotáte. Treba to dobre ovládať.

Tak isto na to, aby ste vedeli čítať info polia mŕtvych spomienok kozmických ľudí, je potrebné ovládať slušne rôzne stavy ako stigmatické, Silva, seansa stav, šamanstvo, praveké vedomie, pyramidálne vedomie a iné. To vám najlepšie dovolí čítať informačné polia v slnečnej sústave.

Zaujímavá je aj skutočnosť kozmického vedomia nahodeného na Zemi. Vtedy všetko milujete a vnímate kozmických anjelov Zeme 100 000 km veľkých od povrchu Zeme. Zvyčajne sprevádzajú úspešných ľudí v celosvetovom merítku. Teda kozmickí ľudia vnímajú kozmické vplyvy na Zemi inak ako cez bežné vedomie.

Pri každej planéte si nahadzujte reálne koordináty, kde sa v kozme reálne planéty slnečnej sústavy nachádzajú a ku kozmickému vedomiu pridáte určité vhodné predstavy, ktoré sme popísali v predošlých príspevkoch.

Nastupuje ďalšia fáza a to je fáza prieniku ľudských myšlienok až do súhvezdí našej Galaxie, ktorá má ramená ako chobotnica. Teda psychickými energiami opustíme slnečnú sústavu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.