Psychické reakcie u ľudí. Výhovorky. Chorobné stotožnenie s inou osobou. Preniesť lásku na inú osobu a objekt. Neodporovať zlu. Hrdina nikdy nerezignuje. Sebauplatnenie. Chuť bojovať. Emócie do montážnych predstáv.

Pokračujem v štúdiu a premosťovaniu psychiatrických a ezoterických poznatkov. Teda snažím sa o to, čo som si vytýčil v teoretickej časti ezoteriky a to je dôsledné zavádzanie psychiatrických pojmov do ezoterickej praxe. V tomto článku sa budem snažiť o to, aby som do ezoteriky a ezoterickej praxe vniesol rôzne psychické reakcie, ktoré sa môžu a musia za určitých okolností u daných osôb prejavovať.

Prvou psychickou reakciou je reakcia racionalizácie. Je to stav, keď človek hľadá vo svojej mysli určitú výhovorku, aby ospravedlnil svoj priestupok alebo nesplnenie sľubu. Je tu snaha zakryť svoju nezodpovednosť za každú cenu a nechuť niesť za nedodržanie sľubu aj následky.

Ďalšou psychickou reakciou je identifikácia s inou osobou, ktorá môže byť taká silná, že sa zjavujú príznaky choroby a niekedy prepuká choroba samotná. Často môže precitlivený manžel prežívať pôrod svojej manželky aj s pôrodnými bolesťami. Táto schopnosť sa dá vhodne využívať vo vešteckých výkonoch, kde sa veštec stotožňuje s dotyčnou osobou a vyciťuje všetky pohnútky jej duše. Ide často o schizofrenickú povahu.

Ďalšou psychickou reakciou je sublimačná reakcia, kde dotyčná osoba prenáša svoju nenaplnenú lásku na inú osobu alebo oblasť činnosti. Stav zamilovanosti prenesieme v ezoterickej praxi na určitú dobu na iný objekt, napríklad na vlastné orgány tela. Môže to byť aj určitá oblasť ezoteriky. Napríklad tak spravím teraz pri písaní tohto článku. Zamilovanosť voči určitej osobe prenesiem na psychiatrickú prax. Tým mám zrazu chuť písať tento článok a v hĺbke duše cítim aj spokojnosť.

Ďalšou psychickou reakciou je submisia a to je neodporovať žiadnemu zlu, dôsledne sa podriadiť a doslova sa zlu vzdať. Niekde niekoho bijú a vy namiesto toho, aby ste ho išli chrániť, tak ho začnete biť alebo útočníkov slovne podporujete.

Ďalšou psychickou reakciou je rezignácia, ktorú hrdina nemôže pripustiť, nech sa deje čo sa deje. Postoje hrdinu sú neoblomné. Zbabelec je opak hrdinu, sťahuje a uteká z bojiska.

Ďalšou psychickou rekciou je kompenzácia. Dotyčná osoba prekonáva svoj hendikep a nepriazeň osudu a dosahuje to, čo si vytýčil. Prípadne svoju nespokojnosť so sebou dokáže využiť na to, aby sa stal postupne najlepší. Niekto to môže mať aj za životnú filozofiu. Výhradne sa venuje tomu, v čom nevyniká a málo talentu od prírody nahradzuje silou vôle a húževnatosti.

Ďalšou psychickou reakciou je schopnosť preniesť rôzne druhy emócií či už pozitívnych, alebo negatívnych na vlastné predstavy alebo iné objekty okolo seba. Teda tu ide o emocionálnu ezoteriku a schopnosť jednoducho zmeniť negatívnu emóciu na pozitívnu emóciu a naopak. Môžete to využiť aj na to, aby ste sa premohli a išli robiť aj to, čo vám neprináša radosť, ale úspešnosť a prestíž.

Pridaj komentár