Živý Boh. Neurónové schémy. Kosti brontosaurov. Kosti veľkých zvierat. Kosti ľudské. Skameneliny. Lastúry. Škrupiny vajec. Živá prítomnosť preniká do kostí. Svet živého Boha. Špiritizmus.

Pokračujeme v prieskume a hľadaní zákonitostí na ceste k živému Bohu v nás. Sugeratívnymi technikami patologických stavov pozmeňujeme na určitý časový moment činnosť neurónov hlavne veľkého mozgu. Pomáhame si tu medicínskym výrazom neuróny a patologickým výrazom poškodenia neurónov extrémnymi stavmi ako je potrasenie elektrickým prúdom, zasiahnutie bleskom, chorobou, silným emocionálnym stavom alebo inou nečakanou extrémnou situáciou. V našom prípade ide o sugeratívne techniky nácviku prepojenia neurónových schém tak, aby sa v nich dali pociťovať náboženské symboly. Dosahujeme to v prvom rade sugeráciou straty rodičov v detskom veku a náboženské symboly sa stávajú našimi rodičmi. Tak isto pomôže tento stav navodiť sugerácia zasiahnutia elektrickým prúdom. Základom je spomenúť si na potrasenie elektrickým prúdom. K tomu pridáme sugeráciu silného poškodenia prúdom. Sugerácia je tak dokonalá, že máte pocit, akoby sa to stalo skutočnosťou. Na miesta prepnutia neurónov pridáte z pamäte náboženské symboly. Teda k prepnutiu neurónov dochádza dočasne a po sugeratívnom otvorení Božieho sveta príde k rozumnému privretiu. Teda Božia prítomnosť je regulovaná a nedevastuje neuróny a v konečnom dôsledku mozog a celý organizmus. Ešte sme sa naučili zámerne posúvať prepájanie neurónov do miest, ktoré pôsobia negatívne na zdravotný stav. V tomto prípade prepnutie neurónových schém k Božiemu svetu môže viesť k liečbe, prípadne stlmeniu bolesti a uvoľneniu emocionálneho stavu. Napríklad spoveď a žiadosť o udelenie trestu zo strany Božieho sveta.

Keď máte základné cvičenia za sebou, tak do miest, v ktorých ste neuróny uviedli do adekvátnej Božej prítomnosti, umelo vkladáte rôzne náboženské symboly na základe skutočných náboženských symbolov. Ide o výcvikový zámer naučiť sa do tejto oblasti vkladať náboženské symboly. Nejde ešte o živého Boha, ale o nácvik k doladeniu neurónov na prijatie Božieho sveta.

Pokročíme ďalej a položíme si základnú otázku: Kde vlastne veriaci tieto náboženské symboly zobrali? Vymysleli si ich alebo sa dajú niekde získať? Pokiaľ by ste túto otázku riešili v rámci rozumového prístupu a hľadali by ste nejaký logický záver, tak nepochodíte. Musíte disponovať špiritistickými schopnosťami. Ide o schopnosť komunikovať s informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Až keď k špiritistickým schopnostiam pridáte racionálny rozum tak zistíte, že tieto symboly sa dajú získať z mŕtvych kostí. Treba špiritisticky aktivovať informačný záznam v kostiach, zároveň mať prepnuté neuróny na prijatie náboženského sveta. Potom zrazu zistíte, že informačné polia kostí dinosaurov a brontosaurov obsahujú všetky náboženské obrazy kresťanstva. Kosti zvierat obsahujú všetky obrazy budhizmu, postavy, ktoré majú mnoho rúk a mnoho hláv. Z fosílií získate hinduistické symboly a božstvá so zvieracími hlavami. Z ľudských kostí získate obrazy náboženského života ľudskej rasy. Z lastúrnikov získate egyptské náboženské symboly.

Na to, aby ste získali a overili tieto náboženské symboly, musíte mať špiritistické schopnosti a schopnosť prepnutia neurónov na náboženské vnímanie Božieho sveta. Tak isto je potrebné mať za sebou základné cvičenia s rituálnymi objektmi prírodných ľudí. Zároveň iba špiritistické schopnosti dovoľujú priamy kontakt s Božou realitou skrze kosti, ktoré sa stali mŕtvymi.

Neodporúčam, aby ste precvičovali špiritistické schopnosti. Tieto cvičenia sú plné rizík a nebezpečia. To nechcem plašiť ani odrádzať od týchto schopností. Vám bude stačiť, keď si pri prepnutí neurónov spomeniete, odkiaľ pramení Boží svet a do oblasti prepnutých neurónov vložíte vami vybraté náboženské obrazy. Kľudne si ich pozmeňte podľa vlastného uváženia. Takýto systém viac či menej funguje u náboženských svätcov. Takýmto spôsobom získate priamy kontakt s pôvodným Božím svetom. Cez upravené neuróny veľkého mozgu naväzuje kontakt na tieto Božie informačné zdroje.

V histórii náboženského života sa kosti všetkého druhu rôznym spôsobom upravovali a magicky kombinovali. Z týchto kombinácií vznikali rôzne náboženské smery. Bolo by na zamyslenie, keby sa v týchto magických rituáloch uplatnili univerzálne pravidlá na zjednotenie všetkých náboženských systémov práve v tejto rovine. Takéto zjednotenie ľudských kostí spravili v židovskom náboženskom systéme. Nakoniec ešte perlička o pravoslávnych systémoch, nájdete ich cez špiritisticko- náboženské schopnosti práve v kostiach mamutov. O náboženskej mágii a ritualistike v niektorom inom článku.

Pridaj komentár