Špecifickou prosbou na Vás je, aby ste sa na mňa “pozreli” ako na človeka, ktorý je rozhodnutý vydať sa po ceste praktizujúceho ezoterika, konkrétne so záujmom o kabalistickú teóriu a prax.

Požiadali ste ma, aby som vešteckými technikami nazrel do vášho podvedomia. Na jednej strane skvelý pocit jedinečného psychického stavu vnímania astronomického kozmu a na druhej strane úbohý ľudský program narcistického ega. Bohužiaľ, spadáte do kategórie ľudí, ktorí idú proti svojmu duchovnému založeniu. Nerád píšem takéto konštatovania. Verím, že budú výstrahou pred nerešpektovaním podvedomia a kategorizovania ľudského ega na prvé miesto.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav.

Psychický stav
Aurický obal je iba čiastočne mimo telo. Teda disharmonická psychika. Vyžaduje to vhodné psychoterapie, aby sa psychika vrátila do štandardného stavu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vlastne nechce do štandardu a je rada, keď sa cíti trochu inak ako bežné osoby. Odporúčam zmeniť prístup. Štandard a klasické reakcie sú nutné a z nich sa vychádza do neštandardných stavov. Prípadne robiť meditácie a duchovno tak, aby to psychiku stabilizovalo a nepoškodzovalo.

Povaha
Ste usadený v strednom mozgu. Vnímať, že operujete psychicky hlavne v snovom archíve vo vnútri stredného mozgu. Duchovno robíte na snovej báze a výhradne iba tam, čo nie je zrovna múdre. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je sústredená na svoje sny a vonkajší svet jej nič nehovorí. V podstate žijete v snoch.

Sexuálne podvedomie
Základ sexuality je znovu v snovom svete. Celková vzrušivosť: na sny. Povrchová vzrušivosť: ženy alebo snové symboly o ženách, čo sú vlastne u vás anjelské sféry šťastného osudu, ktoré ste si sám vytvorili a nie sú to snové anjelské sféry detských dyslektikov. Pohlavná vzrušivosť: sny. Citová vzrušivosť: vlastné pohlavie. Celkovo až príliš netradičné psychické založenie do sexuálnej oblasti. Asi budete mať problémy s partnerskými vzťahmi. Vnútorný snový narcizmus.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali anjelské sféry detských dyslektikov, tie ste zlikvidovali a vytvorili ste si v snoch akési vlastné náhrady. Takýto prístup bude mať následky na úspešnosť a dosahovanie cieľov. Vyzerá to tak, že čoho sa dotknete alebo realizujete, končí v rovine problémov. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Obal túžby obsahuje obrázok celkovo problémovej osobnosti. Obal mozoček obsahuje predstavy ako zničiť seba. Obal rodostrom obsahuje obrazy predkov, ktorí mali psychické problémy. Obal dieťa je prázdny. Zviera obal obsahuje záznamy o prehistórii planéty Zem. Eros obal obsahuje záznamy organického života v kozme. Šaman obal obsahuje psychické putovanie šamanov do kozmu. 7 obalov spolu obsahuje všetko o kozme a psychických prienikoch do kozmu.

Chromozómová história
Prevládajú u vás chromozómy, ktoré možno nájsť v Škótsku a idú cez Anglicko, kde sa trieštia na veľa línií a jedna ide cez Poľsko na Slovensko.

Génové predpoklady
Génové reťazce sú značne uvoľnené a mali by ste žiť kozmickým vedomím. Pokiaľ by boli zviazané, tak bežným životom. Pokiaľ by boli čiastočne zviazané, tak náboženským životom. Váš vzťah k podvedomiu v génových reťazcoch je vlažný a podvedomie vás prinútilo duchovnosť realizovať v snoch. A postará sa, aby sa vám v živote nie veľmi darilo. Skúste k podvedomiu zmeniť prístup.

Embryonálny vývoj
Bol poznamenaný množstvom neštandardných buniek a psychickými prienikmi k organickému životu v kozme. Počas detstva ste tieto kontakty strácali a presúvali sa do nočného režimu. Teda počas dňa žijete ľudským systémom a počas noci kozmické vedomie so strachom psychicky neprenikať do astronomického kozmu. Myslím si, že veľmi zlá stratégia duchovna.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. V zásade neznášate svoje duchovné smerovanie v sebe a tiež vaše podvedomie a rád by ste žili život bežných ľudí, čo je nebezpečná línia tlaku na podvedomie. Bohužiaľ, takíto ľudia dostávajú údery jednak z podvedomia, a potom z vonkajšieho sveta. Zmeňte prístup.

Astrológia ega
Ste pripravený spraviť čokoľvek, aby ste presadili svoj program a predstavu o živote bez toho, aby ste rešpektovali zvláštne podvedomie.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Vytvorili ste si tu vlastný svet podľa vašich želaní a dôsledne likvidujete všetko, čo súvisí s organickým životom v kozme, svetom mŕtvych a duchovnosťou ako takou. V snoch ste hrdina na svoj spôsob. Hrdina gréckej mytológie idúci k dôslednému narcizmu a kultu seba samého v sebe.

Hviezdy, šťastný osud
Keď sa vzdáte svojich predstáv o živote a budete rešpektovať podvedomie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.