V tomto príspevku sa zaoberám nácvikom duševných porúch a to tak, ako ich popisuje každá kvalitnejšia psychiatrická knižka. Ide o rôzne duševné stavy ako je migréna a čakrové tvary, fantómové telo a špiritizmus, hysterická, schizofrenická, epileptická a psychopatická povaha, nácvik sugerácie týfusu pri fenoméne dvojníka, násilná aktivita nervových platničiek posilňovaním a prútkarstvo, nácvik vnímania kmitajúcich obrazov a zvukov. Do tejto kategórie patria aj stavy násilného otvorenia snovej mysle počas dňa a denného vedomia počas noci. Sem patrí aj otvorenie zvieracieho echolokátora medzi perami a zubami.

V ezoterike a v získavaní zvláštnych schopností treba aj riskovať. Kto si vedome a zámerne neotvára rôzne psychické stavy, tak ten v oblasti ezoteriky nezájde ďaleko a využije iba ten potenciál, ktorý má od narodenia alebo ho získal nejako, hoci aj náhodne počas života. Ja osobne sa zaoberám zložitými psychickými stavmi a zároveň hľadám vhodné terapeutické postupy na zvládnutie rôznych duševných stavov u iných osôb. Je to forma liečby, kde sa duševná choroba premieňa na určitú mimoriadnu schopnosť a nedochádza k potlačeniu tejto duševnej choroby ako u psychiatricky ordinovaných liekoch. Niekedy je treba ovšem lieky použiť a to hlavne u pacientov, ktorých sila vôle je za hranicou vyvíjať vlastnú aktivitu pri vyliečení alebo ovládnutí psychických stavov. Priznávam, že takáto ezoterika je veľké dobrodružstvo, pri ktorom musí každý meditujúci prejsť vedomým vyvolaním určitého deštruktívneho stavu a postupným zvládnutím tohto nového fenoménu v jeho psychike. Je zrejmé, že vedomé vyvolanie duševnej poruchy nemá taký silný priebeh ako u osoby duševne chorej bez vlastnej vôle. Aj terapia zvládnutia vyvolanej duševnej choroby je rýchlejšia a menej strastiplná, pokiaľ sa zachovajú určité pravidla a postupy. Priznám, že je to úžasná droga zdolávať zákutia svojej duše a vytvárať základ geniálnych schopností. Napríklad nie vždy sú niektorí meditujúci ochotní ísť do určitých rizikových stavov cieleného ochorenia. Nikdy neviete, ako to vlastne dopadne. No zatiaľ všetky tieto duševné výlety dopadli dobre. Vždy pred započatím takéhoto duševného výletu dôsledne preskúmame tých, ktorí takéto duševné stavy deštrukcie vlastnia. Tak isto skúmame tých, ktorí na duševné deštrukcie podľahli a hlavne tých, ktorí sa z duševnej poruchy dostali. Niekedy pri vyvolaní duševného dobrodružstva musíme trpezlivo hľadať vhodné terapeutické techniky. Napríklad otvorenie špiritistických schopností nemôžu zvládnuť všetci meditujúci. Platí tu zásada, že s informačnými poliami mŕtvych ľudí sa môžete kontaktovať, ale sa musíte skoro každý druhý deň od tohto sveta čistiť. Tak isto vedomé spúšťanie migrenóznych stavov zaseknutím jedného sexuálneho obrázku v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu, môže znamenať aj zdravotné problémy rôzneho druhu. No bez migrenóznych stavov je nemysliteľné pestovať čakry ľudského tela podľa ázijskej ezoteriky. Napríklad k myšlienkovej genialite a mimoriadnemu abstraktnému mysleniu vedie cesta cez depresívne stavy. Vyvolanie depresií má za následok posunutie pohybových a statických spomienok na iné miesta v sieti neurónov celého tela. Ako keby sa informácie v mozočku, vo veľkom mozgu, hypotalamuse, mieche, brušnom mozgu a nervstve zubov posúvali. Na tieto posuny si treba zvykať. Napríklad je krkolomná technika prepojenia snového vedomia s denným vedomím a nechať otvorené obidva stavy snového a denného vedomia či už cez deň, alebo v noci. Mimoriadne náročný systém vzájomného pôsobenia, na ktorý si zvykám už skoro pol roka. Cez deň vás drapne mikrospánok a v noci je to spánok somanbulného človeka, ktorý prejavuje minimálne rôzne pohyby rukami , nohami a telom. Po pol roku sa už konečne buduje určitý regulačný mechanizmus. A tiež pripravované otvorenie psychiky dvojníka má svoje čaro a to čaro extatických stavov múdrosti, náboženskosti a blaženosti. Tu si treba vsugerovať, že máte týfus. V prípadoch ochorenia na týfus sa objavuje fenomén dvojníka. Tak isto reiki systém vyžaduje prienik do starých zvieracích neurónov, ktoré sú najviac koncentrované v spánkových lalokoch a tu sú aj najstaršie zvieracie neuróny. Kto chce pestovať astrológiu musí koncentračnými cvičeniami preniknúť do vývojovo mladších neurónov. Všetko toto vyžaduje, aby ste dokázali v oblakoch, vo zvuku vetra vidieť a počuť to, čo opisuje mytológia božstiev starých národov. V psychiatri sa tento stav opisuje ako stav ilúzie až halucinácie. Keď chcete mať hypnotické schopnosti, tak sa musíte dokázať totálne spochybniť a tento stav preniesť na druhú osobu. Aj toto všetko možno zahrnúť do psychického fakírstva. Každá oblasť ľudskej činnosti nesie určité riziká a ezoteriku nemožno nechať stranou. Nechcem tu nikoho zvádzať alebo navádzať na praktizovanie mojej duchovnej cesty, ktorá je nesporne riziková a často zachádza do Fakírskej školy, kde sa počíta s praktizovaním extrémnych techník a praktík, ktoré môžu a nemusia priniesť vytúžené plody. Treba si dobre zvážiť, či máte alebo nemáte neštandardné stavy mysle. Často sa v poslednom období stáva, že som doslova zberateľom psychicky zdevastovaných jedincov z rôznych ezoterických smerov. Musia sa na svojej duchovnej ceste zastaviť a stabilizovať svoju psychiku a až potom sa vydať na ďalšiu púť.

Pridaj komentár