– 2003-12-26

V tomto príspevku budem pojednávať o extrémnych cvičeniach v posilňovni, keď zámerne zdvíhate také váhy, na ktoré nemáte, musíte sa prekonávať, a nielen to. Pri tomto prekonávaní zámerne idete do bolesti a nepríjemných pocitov.
Už dávno som nepísal do tejto školy. Je pravdou, že sa snažím všetko cvičiť pozvoľna a opatrne. Tak sa snažím vyhnúť nepríjemným spätným reakciám. No keď chcem v posilňovni napredovať a zabezpečiť novú svalovú silu a rast svalov, nič iné mi ani nezostáva. Nechodím do posilňovne preto, aby som mal samoúčelne väčšiu silu alebo svaly. Do posilňovne som sa dostal z prozaického dôvodu a to je Osteopatická poradňa, ktorá sa snaží manipulovať s ľudským telom pomocou rôznych praktík. Keď som chcel v tejto poradni dobre pochopiť problematiku, tak som to musel vyskúšať aj na živo a na sebe. Nie som v posilňovni nováčikom a už som aktívne posilňoval. Posilňovanie spájam s autogénnym tréningom prieniku môjho vedomia do nervových platničiek vo svalovej hmote celého tela. Niektoré partie, a to hlavne prsného svalstva a svalstva rúk, mi neboli dostupné a ľudovo povedané nedokázal som sa vedome dostať do tohto nervstva ani pri niekoľkominútovej koncentrácii. Teda vždy po cvičení, ktoré unaví svalstvo, prenikám pravidelne do týchto svalov s cieľom získať vedomú kontrolu nad aktivitou nervových platničiek. Pri praktizovaní kulturistických cvičení vedome využívam tréning, pri ktorom v priebehu asi dvoch hodín cvičím iba jeden sval. Zámerne spravím s každou váhou toľko opakovaní, aby som po cvičení cítil vo svaloch bolesť a zároveň som mal nepríjemný pocit, že som to mierne prehnal. Je to extrémna technika, ale napredovanie v posilňovni ide rýchlejšie. Už technika cvičenia počas dvoch hodín iba jednej svalovej partie napríklad prsných svalov je nepríjemná a po cvičení mi je pekne špatne a musím sa niekoľko hodín premáhať, aby som premohol tlak prepracovaného svalu na psychické prejavy. Celkovo ma teší, že môžem cvičiť extrémne ozdravovacie techniky priamo na svalstvo môjho tela.

Pridaj komentár