– 2003-12-26

V tomto príspevku budem pojednávať o extrémnych cvičeniach v posilňovni, keď zámerne zdvíhate také váhy, na ktoré nemáte, musíte sa prekonávať, a nielen to. Pri tomto prekonávaní zámerne idete do bolesti a nepríjemných pocitov.
Už dávno som nepísal do tejto školy. Je pravdou, že sa snažím všetko cvičiť pozvoľna a opatrne. Tak sa snažím vyhnúť nepríjemným spätným reakciám. No keď chcem v posilňovni napredovať a zabezpečiť novú svalovú silu a rast svalov, nič iné mi ani nezostáva. Nechodím do posilňovne preto, aby som mal samoúčelne väčšiu silu alebo svaly. Do posilňovne som sa dostal z prozaického dôvodu a to je Osteopatická poradňa, ktorá sa snaží manipulovať s ľudským telom pomocou rôznych praktík. Keď som chcel v tejto poradni dobre pochopiť problematiku, tak som to musel vyskúšať aj na živo a na sebe. Nie som v posilňovni nováčikom a už som aktívne posilňoval. Posilňovanie spájam s autogénnym tréningom prieniku môjho vedomia do nervových platničiek vo svalovej hmote celého tela. Niektoré partie, a to hlavne prsného svalstva a svalstva rúk, mi neboli dostupné a ľudovo povedané nedokázal som sa vedome dostať do tohto nervstva ani pri niekoľkominútovej koncentrácii. Teda vždy po cvičení, ktoré unaví svalstvo, prenikám pravidelne do týchto svalov s cieľom získať vedomú kontrolu nad aktivitou nervových platničiek. Pri praktizovaní kulturistických cvičení vedome využívam tréning, pri ktorom v priebehu asi dvoch hodín cvičím iba jeden sval. Zámerne spravím s každou váhou toľko opakovaní, aby som po cvičení cítil vo svaloch bolesť a zároveň som mal nepríjemný pocit, že som to mierne prehnal. Je to extrémna technika, ale napredovanie v posilňovni ide rýchlejšie. Už technika cvičenia počas dvoch hodín iba jednej svalovej partie napríklad prsných svalov je nepríjemná a po cvičení mi je pekne špatne a musím sa niekoľko hodín premáhať, aby som premohol tlak prepracovaného svalu na psychické prejavy. Celkovo ma teší, že môžem cvičiť extrémne ozdravovacie techniky priamo na svalstvo môjho tela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.