Tento príspevok pojednáva o joge a jej rozporuplnosti v mojej mysli. Tieto rozporuplnosti vznikli na základe praktizovania jogy, ale aj pozorovania jogínov, ktorí jogu dlhodobo a mimoriadne aktívne prevádzajú.

Skutočne mám celkovo s jogou a jej systémami stále akési nejasno zastreté určitými pochybnosťami, s ktorými som sa stretol počas mojej ezoterickej praxe. Chápem, že joga je hlavne systém určitých špeciálnych fyzických pozícií, pri ktorých sa meditujúci jogín mimoriadne utišuje a skľudňuje nielen fyzicky, ale aj psychicky. Niekoľkokrát som cvičil sedenie v nehybnosti niektorých jednoduchších asán, a to často aj viac než pol hodinu. Na niečo to bolo dobré, teraz dokážem v nehybnosti vydržať počas meditácie dosť dlho. Je čudné, že práve jogíni nedokážu udržať dlhšie fyzické telo v kľude a počas meditácie a nácviku rôznych techník sa prepadajú do snových stavov.

S niektorými jogínmi osobne meditujem a tak viem, o čom hovorím. Keď sa im otvorí snové vedomie, tak nedokážu v ňom pracovať. Jednoducho zaspia. Tak isto som nestretol alebo nepoznám jogína, ktorý dokáže vyžarovať dostatok bioenergie a stáva sa pre okolie doslova bioenergetický upír. Na druhej strane je nehybnosť v asanách vhodná pre preenergetizovaných reikistov, ktorí sú ako atómové elektrárne. Skutočnosťou je, že u vrcholových jogínov som nenašiel stopercentný stav tela. Našiel som dobre zakonzervované chorobné stavy. Ako keby ste mohli dobre fungovať aj s chorobou, ktorú jogínske cvičenie akosi zakonzervuje. Je tu asi možný náznak nie liečby, ale intenzívneho spomalenia práve nevyliečiteľných chorôb, alebo možná terapia pre ľudí vo vyššom veku. Liečba je nemožná, ale zablokovanie choroby možné.

Poznám osudy niektorých špičkových jogínov aj na Slovensku. Nazývame ich pracovným názvom sušené slivky z Nosferatu. Nikoho týmto výrazom nechcem urážať, iba chcem vystihnúť podstatu jogy a jej skrytého mechanizmu utišovania a doslova umŕtvovania všetkých fyzických a psychických funkcií. Napriek týmto negatívnym skúsenostiam som pátral ďalej a neustále som si hovoril, že môj postoj k joge musí byť konštruktívny a pozitívny, ináč sa nedostanem z toho začarovania okolo jogy von. Tento konštruktívny prístup priniesol prvé plody.

Začal som nacvičovať techniku umŕtvenia a zníženia činnosti nervstva na minimum. Vsugerovával som si, že som ochrnutý, a tak isto som sa na diaľku napájal na takýchto ľudí. A čuduj sa svete, v mojej psychike sa otvoril obrovský priestor a mohol som nacvičovať Kozmos sekciu, pri ktorej si predčítavam o jednotlivých planétach a galaxiách kozmu a tu to všetko ukladám. Pri znovuumŕtvení a vsugerovaní si ochrnutia nervovej sústavy sa tento priestor s planétami otvorí a ja s v ňom môžem potulovať. No je dôležité dokázať sa odsugerovať a vrátiť činnosť nervovej sústavy do normálneho stavu. Dovolím si tvrdiť, že tu je pes v joge zakopaný.

Z každého nadšeného jogína cítiť, že je jogín skrz na skrz. Jogíni sa zabúdajú vrátiť do normálneho stavu bez umŕtvenia. Až keď ich dostanem do starostlivosti, tak sa ich stav umŕtvovania zastaví a postupne sa dokážu dostávať do normálneho fungovania. A tu asi bude rozmer tajomstva celej jogínskej praxe. Niektoré druhy umŕtvenia určitých častí tela a mysle vedú k určitým mimoriadnym schopnostiam. Joga je opakom Reiki, ktorá je ako atómová elektráreň a joga je ako niečo nepočuteľné, neviditeľné a nehmatateľné. A týmto smerom pôjde môj ezoterický výskum.

Položím si základnú otázku: Aký stav v mojom tele vyvolá utíšenie srdcovej činnosti na minimum? Aký stav mysle vznikne, keď utíšim niektorý iný orgán v tele, niektorý systém v tele? Čo dosiahnem, keď úplne stlmím činnosť niektorej hormonálnej žľazy? Čo dosiahnem, keď si vsugerujem odkrvenie a utíšenie niektorých svalov? Čo dosiahnem, keď umŕtvim sugeráciou niektorú časť kože?

Konečne máme tajomstvá jogy na dosah ruky. Tak isto sa ku mne dostavila určitá jogínska liečivá terapia, ktorá je založená na usadení chorej osoby do vhodnej asány, ktorá bola intuitívne vybratá. Liečená osoba sa dlhším sedením čo najviac utíši a potom liečiteľ jogín použije liečivú terapiu silným úderom do určitej oblasti liečenej osoby. Zatiaľ som to praktizoval na sebe a pokúsim sa nájsť rozumové vysvetlenie takýchto terapií. Som rád, že som mal dostatok trpezlivosti na prieskum jogínskych tajomstiev a nestratil pozitívny a konštruktívny prístup joge. Osobne je mi ľúto všetkých jogínov, ktorí na cvičenia jogy doplatili psychicky alebo aj fyzicky.

Jednoznačne za to nemôže systém jogy, ale neznalosť problematiky umŕtvovania v starých ezoterických systémoch. Je jednoznačné, že pokiaľ sa joga nepreháňa a cvičí sa striedmo, tak má blahodárny vplyv na rozdivočené fyzické a psychické funkcie moderného človeka. Joga nelieči, ale vo väčšine prípadov utišuje a spomaľuje chorobné stavy.

Pridaj komentár