V poslednej dobe pociťujem neustále šikanovanie zo strany susedov. Mohli by ste mi pomôcť?

Veštecky som sa pozrel najskôr na váš zdravotný stav. Základný problém, ktorý treba riešiť, je zlá bakteriálna flóra v celom tráviacom trakte. To spôsobuje ukladanie zvýšeného množstva železa do oblasti pľúc. Spomaľuje to dýchacie procesy a kyslík chýba na tvorbu psychických látok vo veľkom mozgu. Psychická únava môže nastúpiť rýchlejšie.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy, začínajúce disharmonické stavy. Kyvadlo neobkreslilo pľúca, možno odhadovať už bežiace chorobné stavy. Ďalej neobkreslilo nervstvo do určitých svalových partií tela, nervstvo k hormonálnym žľazám a k lymfatickým uzlinám.

Diagnostika silva objekty: veľké sivasté trojuholníky sa nachádzajú vo svaloch. Označujú na trvale poškodené svalstvo tváre, krku, ruky a brucha.

Diagnostika silva aktivita: celkovo je v organizme neporiadok a chaos. Nebeží údržba a opravy. Ticho a pasivita. Tento stav je dlhodobý.

Diagnostika energií: aurické energie sú dobré, aurický obal je rovnomerný a nachádza sa v ňom energetický objekt. To je spôsobené poškodením nervstva v tele. Objekt má zlatistú farbu. Magmatické energie slabo pretekajú organizmom. Magnetizované energie sú mimo tela. Sexuálne energie natekajú do kože a nedostatočne do tela. Dostatok energií v aure spôsobuje energetický objekt v aure, ktorý spôsobuje silné žiarenie. Keby nebol, tak aurický obal by bol rozpadnutý. Fyzický stav tela nezodpovedá stavu aurického obalu a tvorbe energie.

Diagnostika biochemická: celkovo je oslabená tvorba hormonálnych látok, slabá aktivita hormonálnych oblastí. Ani tuk tela ako tukový orgán nedopĺňa chýbajúce látky hormonálneho charakteru. V tele je nedostatok toxických látok pre činnosť hypofýzy a pečene. Nedobré stravovacie návyky. Toxínov v tele musí byť viac. Pľúca majú zlú biochémiu a dá sa odhadovať, že v tele je málo kyslíka. Chorobnosť pľúc. Biela hmota mozgová nedostatočne tvorí potrebné látky, namiesto 40 litrov sa produkuje menej ako 10 litrov. Možná psychická podráždenosť a čudné psychické stavy. Treba liečiť pľúca. Hrubé črevo je oslabené a nedodáva do tela látky v potrebnom množstve.

Diagnostika astrálna: okolo pľúc sa objavuje postava madony s dieťaťom a je ich tu viac. Možné riziká chorôb tejto oblasti sa zvyšujú.

Diagnostika totemovým zvieraťom: vytrháva pľúca a ide ich zahrabať. Treba sa začať zaoberať liečbou tejto oblasti.

Diagnostika prvkov tela: telo má dlhodobo nedostatok železa, pretože je ukladané do oblasti pľúc. Toto ukladanie spôsobuje zlá skladba baktérií v pľúcach. Treba pozmeniť črevnú flóru hrubého čreva.

Diagnostika vyživovacia: všetky časti tela nemajú dostatok výživy. Dlhodobo odchádza stolicou 60 – 80 % živín. Treba liečiť tráviace procesy.

Diagnostika bakteriálna: v celom tráviacom trakte je zlá mikroflóra. Imunitný systém nepôsobí dobre do oblasti trávenia. Baktérie v ňom sa bránia imunitným mechanizmom.

Pridaj komentár