Zdravie. Psychika. Povaha. Sexuálne podvedomie. Aký je to človek? Je medzi nimi láska? Aký vzťah vytvárajú? Aké väzby na seba majú? Ako pôsobia na seba psychicky a zdravotne? Vyhodnotenie vzťahu.

Venujem sa tu partnerským vzťahom za pomoci vešteckých výkonov, ktoré realizujem na diaľku bez fyzickej prítomnosti veštecky ošetrovaných osôb. Nepostupujem ako klasické veštice, ktoré najčastejšie na základe tarotových kariet hádajú a konštruujú niektoré skutočnosti o vzťahu dvoch ľudí.

Rozhodol som sa za iný postup a to študovať a praktizovať základy manželskej psychológie. Teda základom tu budú odborné skúsenosti a poznatky špecialistov na partnerské vzťahy a k nim je pridané veštecké umenie. To je základný rozdiel medzi vešteckým výkonom veštice a vzdelaným veštcom.

Veštecký výkon krytý odbornými poznatkami psychológie dovoľuje pozrieť sa na partnerské vzťahy omnoho hlbšie a definovať problémy z odbornejšieho uhla ako je to u veštíc. Veštecký výkon tu skôr slúži ako výborný prostriedok prekonania vedomostných bariér partnerov, ktorí nemusia o svojom vzťahu povedať vlastne nič okrem mena, priezviska a bydliska.

Psychologický veštecký výkon v prvom rade partnerov vyhodnotí z hľadiska zdravotného. Určuje sa rozsah chorobnosti partnerov. Je možné, že práve zlý zdravotný stav niektorého partnera naštrbí vzájomné vzťahy. Napríklad muž tajil svojej žene problémy s prostatou, žena tajila partnerovi neschopnosť otehotnieť. Ďalej sa posudzuje psychický stav partnerov. Niekedy jeden partner ani netuší, že ten druhý je už zrelý do rúk psychiatra a nedá sa s ním normálne komunikovať.

Po tomto základnom vešteckom ošetrení nasleduje ošetrenie psychického správania. Používa sa psychiatrický a nie psychologický kľúč. Podľa psychologického kľúča môže byť delenie na sangvinika, cholerika, melancholika, flegmatika. U mňa je kľúč odvodený od ťažkých psychiatrických stavov ako je epilepsia, schizofrénia, psychopatia a hystéria. Takýto kľúč dovoľuje hlbšie nahliadnutie do ľudskej duše. Aj tu existujú vhodné a nevhodné kombinácie partnerov. Vhodné sú schizofrenická a epileptická povaha; hysterická a psychopatická povaha. Menej vhodné je spojenie dvoch hysterických pováh, dvoch epileptických pováh. Úplne nevhodné je spolužitie dvoch schizofrenických pováh.

Následne posudzujem sexuálne podvedomie vytvorené počas raného detstva vplyvom výchovy rodičov alebo pestúnov. Ide o sexuálne podvedomie, aj tu vychádzam zo sexuologickej praxe na úrovni sexuálnych extrémnych úchyliek. Sexuálne podvedomie sa u človeka môže počas života meniť, hlavne u žien počas laktačného obdobia. Tu sa posudzuje určitá sexuálna normalita a prípadné odchýlky.

Pri ďalšom aplikovaní veštectva do partnerskej psychológie hľadám spoločné citové a rozumové väzby dvojice.

1. Obrázok naznačuje, že medzi partnermi je vzťah lásky a snažia sa cit lásky vytvorený na začiatku vzťahu neustále obnovovať.

2. Obrázok naznačuje, že v partnerskom vzťahu sa zamilovanosť a spolupatričnosť doslova pestujú a každá strana má záujem o zamilovanosť. Takéto dvojice sú výnimočnosťou.

3. Obrázok naznačuje pri vešteckom výkone, ž e partneri sa snažia o harmonický vzťah a zamilovanosť zo začiatku vzťahu už vyprchala.

4. Obrázok vyprodukovaný vešteckým výkonom automatickej kresby z chrbtice hovorí o tom, že vzťah je už narušený a partneri sa nedostatočne usilujú o vyšší stupeň harmónie. Tu už hrozia neustále konflikty a skĺznutie do spoločnej deštrukcie.

5. Obrázok naznačuje na vzťah, ktorý sa stal po všetkých stránkach devastáciou jedného aj druhého partnera. Jedná sa o fyzickú, psychickú a osudovú devastáciu. Takýto vzťah nemá žiadny zmysel a je lepšie ho definitívne ukončiť.

6. Obrázok naznačuje, čo prebieha medzi partnermi vo vzájomnom vzťahu. Snažia sa mať rovnaké práva aj povinnosti. Teda dobre sú si vedomí, kto čo môže a kedy to môže.

7. Obrázok naznačuje vo vešteckom výkone, že dvojica sa snaží podobať na seba ako jednovaječné dvojčatá. Niet čo dodať.

8. Obrázok naznačuje, že partneri majú k sebe vzťah ako matka k synovi alebo otec k dcére. Jeden si toho druhého privlastňuje ako dieťa a stavia ho do pozície dieťaťa.

9. Obrázok získaný a základe intuitívnych výkonov naznačuje, že jeden z partnerov si toho druhého privlastňuje, je to vzťah dozorca a väzeň, aj keď často je väzenie vydláždené zlatými tehličkami.

10. Obrázok naznačuje na vojenské spolužitie, kde sú síce partneri do seba zamilovaní, ale ako dvaja úhlavní nepriatelia. Spoločne si dokazujú, kto toho druhého viac miluje. A dokazujú si to s poriadnymi guľometmi. Možno to nazvať aj „nikdy a za žiadnych okolností mier“.

11. Obrázok vo vešteckom slangu vykresľuje vzťah, v ktorom vládne poriadok a rovnoprávnosť. Každý môže prehovoriť, každý musí diskutovať, každý má svoje sexuálne nároky. Rovný s rovným s tým, že každý má aj povinnosť slušne sa chovať.

12. Obrázok naznačuje, že partneri sa usilujú vo vzťahu udržiavať romantiku a nesnažia sa vidieť partnera úplne realisticky. Hovorí sa tomu „mať nasadené ružové okuliare“. Partneri majú osemdesiat rokov a po ulici sa držia za ruky. On ju potľapkáva po zadočku.

13. Obrázok naznačuje, že partneri alebo jeden partner sa chce chovať nezodpovedne a chce byť na večné časy ako dieťatko. On má osemdesiat a neustále ráno dostane kakavko do kojeneckej fľaše. Večer pred spaním potrebuje prečítať rozprávku.

14. Obrázok naznačuje na vzťah, pri ktorom prevláda racio. On zarobí peniaze, ona navarí a upečie. On sa postará o dom, ona sa postará o deti. Vzťah je nutné zlo, ale lepšie sa to ťahá vo dvoch. Samota je nanič.

15. Obrázok hovorí o tom, že vzťah je kamarátsky. Každý si žije svoje a v domácnosti sa stretávajú ako kamaráti v krčme na pivo alebo ženičky pri koňačiku.

16. Obrázok hovorí o snahe mať s partnerom čo najmenej závislých aktivít. Jeden alebo druhý partner si chce vo vzťahu robiť nezávisle a bez súhlasu toho druhého. Musia sa dohodnúť, keď chcú niečo robiť spoločne.

17. Obrázok naznačuje, že vo vzťahu je žiarlivosť či už oprávnená, alebo neoprávnená. Vzťah je dramatický, výbušný a konfliktný.

18. Obrázok veštecky vyjadruje v automatickej kresbe, ktorá vychádza z miechy, že je mimoriadne symbiotický, jeden pomáha druhému. Vzájomne duchovne a odborne rastú. Všestranná starostlivosť.

19. Obrázok naznačuje, že vo vzťahu sa snažia partneri všetko posudzovať triezvo a reálne. Dokážu si uznať chybu a požiadať o prepáčenie. Vo vzťahu panuje korektnosť. Ospravedlň sa a sám sa potrestaj. Ja som sa už ospravedlnil a potrestal som sa. Tu máš môj odrezaný prst.

20. Obrázok hovorí, že v partnerskom vzťahu je sebectvo a zneužívanie druhého partnera. Jeden robí kariéru na úkor druhého. Partnerka odíde za kariérou a nehľadí na partnera.

Záverom len toľko, že vo vešteckej praxi sa budem usilovať rozvinúť poznatky z partnerskej psychológie čo najviac. Verím, že mnohým pomôžem sa na vlastný vzťah pozrieť triezvymi očami.

Pridaj komentár