Slepec od narodenia. Blokovanie zrakových spomienok. Aktivita zvuk – hmat. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Počúvanie zvukov. Hlasivky. Bioenergia do hlasiviek. Vlastné a cudzie bio. Biomagnet. Sexus energia. Dýchanie cez hlasivky. Pránické točenie energie. Magmatické energie. Písmená a ich zvuková podoba do hlasiviek. Šamanské hlasivky. Pocity do hlasiviek. Teplo, chlad, ostré, tvrdé. Tóny, rytmus. Pocit farby a iné. Stiahnite si aj zvukovú MP3 nahrávku prednášky.

Slepecká ezoterika beží v plnom prúde. Uvedomujeme si náročnosť takto postavenej zvukovej ezoteriky mantier. Pri bežnom nácviku sa vychádza zo stavu slepca, ktorý oslepol počas života. Pri systéme, ktorý cvičíme v tejto škole, vychádzame zo stavu slepca, ktorý sa už tak narodil a nemal v žiadnom prípade možnosť vidieť čoby steblo trávy. To si vyžaduje počas nácviku potrieť každú obrazovú spomienku a mať stále zavreté oči. Bez celkovej blokácie obrazových spomienok sa skĺzne do menej náročného systému a to v žiadnom prípade nechceme.

Na začiatku je potrebné aktivizovať čo najviac zvukových a hmatových spomienok a neustále potláčať obrazové spomienky. Pre slepca svet obrazov a zrak neexistuje. Pre slepca existuje priestor a objekty vtedy, keď sa ozve alebo neustále ozýva zvuk. Slepec si kľudne obuje kolieskové korčule a ide sa korčuľovať do kruhu za podmienky, že v strede má trvalý zdroj zvuku. Ináč by to nezvládol. Musí si všetko ohmatať a oklepať paličkou a až na základe zvukového ohmatania rozozná, o aký objekt ide.

Keď sa vhodne naladíme na stav slepca od narodenia, tak sa skoncentrujeme do dvoch hlasiviek. Zároveň v hlasivkách začneme pracovať bioenergeticky. Použijeme na to Reiki systém precvičovaný v Reiki škole. V Reiki škole pre slepcov nemožno použiť obrazovú podobu znakov rúk, chodidiel, uší a oka. Treba použiť hmatové pocity prstov, ktoré sa dotýkali fyzických rúk, chodidiel, uší a k tomu zvuky, ktoré tieto časti tela môžu vydávať. Všetku takto vytvorenú vlastnú bioenergiu tlačíme cez hlasivky a odtiaľ do jednotlivých častí tela. Tak isto je to zo zosatou bioenergiou, pri ktorej použijeme pocity dotyku rastlín, stromov, zvierat a ľudí. K tomu pridáme zvuky, ktoré môžu tieto živé objekty vydávať. Vzdialenosť od vás nerozhoduje. Takto zosatú energiu tlačíme cez hlasivky do celého tela. Môžete zosatú aj vlastnú bioenergiu skoncentrovať v hlasivkách do pocitu biomagnetu. Do hlasiviek prisunieme pocity hmatové a zvukové okolo magnetu. V hlasivkách sa vytvára biomagnet a takúto energiu rozvádzame z hlasiviek do každej časti tela. Potom je možné do hlasiviek dostávať magmatické energie zemského jadra. Tak isto cez hlasivky je možné tlačiť sexuálne energie vlastné alebo cudzie. Cez hlasivky nakoniec môžu pretekať aj molekuly vzduchu z aurického obalu, ktoré v pocitoch rotujú ako prúdy vzduchu. Tento stav vyvoláva na hlasivkách pránické prúdenie bioenergie a zároveň molekuly vzduchu rozvibrujú membránky na hlasivkách. Do týchto energetických stavov je možné napúšťať z pamäte zvuky písmen celej abecedy. Treba precvičovať. Zároveň z hlasiviek vyteká určitý druh bioenergie s určitými zvukmi písmen abecedy. Mažete si vyskúšať skoro všetky. Tak isto si môžete vyskúšať rôzne intuitívne varianty zvuku písmen a typu bioenergií.

Toto sú základné cvičenia, ktoré treba dobre zvládnuť. Po kvalitnom zvládnutí je možné začať hlasivky precvičovať kvôli iným ezoterickými schopnostiam. Do hlasiviek dostávate rôzne hmatové a zvukové pocity ako je farba bez obrazu farby, pocity emocionálne, pocity chladu, tepla, ľahkosti, tiaže a podobne. Zároveň intuitívne pridávate rytmus cez vhodný spev. Ku všetkému vhodné bioenergie. Takto absolvujete náročný výcvik hlasiviek a schopností okolo zvukovej ezoteriky.

Pridaj komentár