Ten, čo sa mentálne koncentruje. Asána v sede na stoličke. Prstové módy. Asánové dýchanie. Bioenergetická prána. Trvalá koncentrácia. Jogínske postoje mysle. Pozorovateľ. Magicky chápajúci. Rozumovo chápajúci. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Začíname ako zvyčajne precvičovaním stoličkových asán. Ide o asány, ktoré sa prevádzajú v sede na stoličke. Pri stoličkových asánach stačí meniť polohu trupu, rúk, nôh a hlavy. Neustále pretrváva sed na stoličke. Vyskúšajte si niekoľko pozícií iba tak, voľne a chvíľu sa v nej nehybne zdržte.

Pokračujte tak, že si precvičíte pri sedení na stoličke prstové módy. Ide o určité polohy rúk pri sedení. Môžu to byť pre začiatok jednoduché polohy ako pri modlení alebo pri gestikulácii. Môžu to byť polohy na stehnách nôh. Vyskúšajte si viaceré pozície jednej aj druhej ruky.

V ďalšom cvičení znovu sedíme na stoličkách a znovu budeme precvičovať určité prstové módy. Tentokrát sa budú prsty jednej a druhej ruky navzájom dotýkať na rôznych miestach. Niekedy to vyzerá ako dva zamotané pavúky, vytvárajte krkolomné kombinácie vzájomných pletencov. Vyskúšajte si ich viacero.

Nasleduje ďalšie jogínske cvičenie a to sú akupresúrne tlaky prstov na seba alebo na niektorú časť tela. Ide o techniku reflexných tlakov, ktoré sa prevádzajú tlakom nechta alebo tlakom mäkkého lôžka spodnej časti prsta.

Pokračujeme v ďalšom jogínskom nácviku a to je precvičenie spôsobu dýchania. Vyskúšajte si rôzne formy dýchania. Cez jednu nosnú dieru, cez dve nosné dierky, cez ústa, naraz cez všetky tri otvory. Krátke dýchanie. Dlhé dýchanie. Čiastočne naplnené pľúca. Úplne vyprázdnené pľúca. Rôzne tvary úst. Vydávanie zvukov z pľúc. Dýchanie iba určitou časťou pľúc.

Previedli sme základné fyzické cvičenia, ktoré budú súčasťou jogínskeho výcviku. K tejto fyzickej rozcvičke treba pridať aj rozcvičku mentálnu a to je koncentrácia na orgány tela a objekty okolo seba. Ide o schopnosť koncentrovanej pozornosti, ktorá vychádza zo zmyslových centier v šedej kôre mozgovej a nie z očných buliev, bubienkov podobne. Mentálna koncentrácia vizualizuje tvar orgánu alebo objektu v náznakoch. Bioenergeticky prenáša energiu do orgánu alebo objektu pred sebou. Koncentrácia je intenzívna a stupňovitá. Ku koncentrácii sa pridávajú určité ďalšie koncentračné techniky a to je oddelenie sa od koncentrácie vo vnútri mysle. Silné dvojité stotožnenie. Ja sa koncentrujem a niečo univerzálnejšie sa koncentruje. Koncentrácia sa stupňuje cez zvukové centrum v spánkových lalokoch. Koncentrácia sa stupňuje cez zrakové centrum v zadnom zrakovom mozgu. Koncentrácia sa stupňuje cez čuchové centrum v prednom mozgu. Koncentrácia sa stupňuje cez pohybové centrum v temennom mozgu. Teda ide tu o klasickú koncentráciu na objekty vlastného tela alebo objekty pred sebou.

Tak to by sme mali odcvičené základné techniky jogínskej praxe. Bude nasledovať skĺbenie týchto techník do spoločného celku. Rozhodnete sa, že sa chcete skoncentrovať do pľúc. Prevediete mentálnu koncentráciu do pľúc. Potom ju podporíte vhodnou pozíciou na soličke. Stoličková asána koncentráciu stupňuje. Keď ste zaujali správnu stoličkovú asánu, tak uvoľníte mentálnu koncentráciu a zostane trvalá koncentrácia z nehybnosti v stoličkovej asáne. Treba chvíľu vydržať a stupňovať koncentráciu, ktorá vznikla z pozície na stoličke. K tomu pridáte pozície rúk a to tak, aby sa koncentrácia do danej oblasti neoslabila, ale posilnila. Chvíľu počkáte a potom vytvoríte spletenec prstov. Znovu to iba posilní koncentráciu do danej oblasti. Nasleduje pripojenie tlaku prstov na seba, teda reflexné módy. Znovu ich realizujete tak, aby podporovali koncentráciu na danú oblasť tela. K tomu pridáte určitý vhodný spôsob dýchania, ktorý znovu podporí koncentráciu do danej oblasti.

K tejto koncentrovanej pozornosti do danej oblasti cez fyzickú pozíciu pribudne ešte bioenergetické dýchanie. Ide o pránickú tvorbu bioenergie vo vlastnom tele, ktorá sa hromadí v mieste koncentrovania. Tu je vhodné ovládať základy Reiki školy a práce s bioenergiami. V tomto prípade musí nastúpiť uvedomenie si tvorby bioenergie v tela a jej manipulácia počas dýchania. Dýchanie sa znovu zmení tak, aby vznikala bioenergia. Vo vnútri vás to pripomína pocit točiaceho sa dymu z cigariet. Nezabudnite, že fajčenie poškodzuje zdravie.

Nasleduje posledné cvičenie a to je vaša koncentrácia nezaujatého pozorovateľa na asánovú koncentráciu. Takýto spôsobom sa koncentrujete aj na spomienky v pamäťových záznamoch.

 

Pridaj komentár