A 353 – Bolesti svalov, únava, teploty – 2005-03-16 19:35:42


Som na smrt unavena, uz 10 rokov mam neznesitelne bolesti svalov, klbov, kosti. Najviac v nohach – krce. Zapcha. Teploty – opakovane.

Saša Pueblo – Bolesti svalov, únava, teploty – 2005-03-16 19:36:56


 

Zdravotný profil

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel celkovo na vašu osobu. Nachádzam netradičné bioenergetické vyžarovanie z vášho tela. Bolo by vhodné venovať sa vašej psychike, ktorá je mimoriadne neštandardná.

Diagnostika Silva objekty: nenachádzam žiadne objekty, všetko v poriadku.

Diagnostika reiki bioenergia: zisťujem netradičné bioenergetické pomery na povrchu tela, ale aj na povrchu orgánov. Ide o bioelektrické výboje. Je to zvláštny stav psychiky, ktorý ide do pocitov únavy a celkovej slabosti. U vás cítiť, že výboje sú mimoriadne silné a neštandardne intenzívne.

Diagnostika kyvadlom: obkresľuje orgány v poriadku.

Diagnostika Silva údržba: všetko je v poriadku, všade beží údržba a opravy.

V organizme nie sú závažnejšie choroby okrem netradičného vyžarovania bioenergie na povrchu tela a povrchu orgánov. Dá sa hovoriť v lekárskom žargóne o zvláštnych ketanáznych stavoch. Podobné sú stavy klimakterické.

Psychický profil

Psychický stav
Aurický obal je vzdialený od fyzického tela, treba zvážiť vhodnosť psychoterapií. Treba stabilizovať psychiku.

Povaha
Ste schizofrenická povaha bioenergeticky usadená v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Charakterizuje to obrázok so silnou náboženskou charizmou.

Sexualita povahy
Je bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok náboženských predstáv dobra a zla.

Pred narodením
Tieto stavy mala vaša matka počas tehotenstva a preniesli sa na vašu psychiku.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v hlave a naznačuje na určité mužské ambície a prvky správania. Charakterizuje to obraz náboženských výjavov.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku. Náboženské predstavy a ich väzba na vašu sexualitu a sexuálne energie. Spätosť sexuálnych a náboženských predstáv, ktoré vytvárajú zvláštne bioenergie na povrchu tela. V terapii treba toto spojenie oddeliť.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť šedej kôry veľkého mozgu. Aj tu je spojenie náboženských a sexuálnych predstáv.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Je tu astrologická schéma Venuše, pozitívna polarita, ale všetko je pospájané so sexuálnymi výjavmi.

Snová astrológia
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu počas spánku. V snoch sú bohužiaľ pomiešané sexuálne a náboženské výjavy. Dobro a zlo. Démonické a božské.

Rodová karma
V rode predok, ktorý bohužiaľ zabíjal a vraždil ženy, okrádal ich. Deštrukcia jeho psychiky je vo vás. Psychoterapie nutné.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv rodičov počas detstva na vaše sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na náboženské a sexuálne obrazy. Povrchová vzrušivosť: na negatívne princípy. Živočíšna sexualita. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Citová vzrušivosť: na náboženské. Celkovo mimoriadne komplikované sexuálne podvedomie.

Traumatické udalosti
Okolo vašej osoby je plno čiernych bodiek. Traumu vám robí každý zlý ľudský skutok.

Duchovná úroveň
Morálka a etika je na vysokom stupni. Dalo by sa povedať, že až premrštená a vytvárajúca konfliktnosť a problémovosť. Drobné prehrešenie voči morálke je pre vás traumatické.

Joga osud
Potrebujete niekoho, kto vám pomôže.

Náboženské vedomie
Máte silne otvorené náboženské vedomie. Náboženské obrazy sa objavujú medzi neurónmi. Máte náboženské vedomie svätcov, treba sa ho naučiť ovládať.

Špiritistické vedomie
Máte psychiku nastavenú na komunikáciu s mŕtvymi informačnými poliami. Vo vás je informačné pole inej osoby. Negatívne vplýva na váš život.

Saša Pueblo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.