Tento príspevok sa zaoberá problematikou vytvorenia nových poradní zameraných na diagnostiku a nápravu neštandardných psychických prejavov. Zároveň tu robím diaľkový prieskum uplatňovania týchto techník.Problematika liečby a terapií pomocou sexuálnych podnetov je značne tabuizovaná, a tak isto málo praktizovaná. Základom liečby pomocou sexuálneho vzrušenia je preladenie psychiky na to, že vzniknuté sexuálne vzrušenie sa bude využívať ako bioenergetický liek. Môžeme v zásade ísť dvomi cestami a to cestou fyzického vzrušovania a psychického vzrušovania. Pri fyzickom vzrušovaní sa môže jednať o autoerotiku. Autoerotika sa uplatňuje na erotogénne zóny, ktorých sa daná osoba dotýka sama a to tak, aby prišlo k vzrušivým podnetom. Vzrušivé podnety sa kontrolovateľne rozvádzajú po tele s cieľom dané oblasti odstresovať a vyvolať v nich rotáciu sexuálnej energie, a teda liečbu. V tomto prípade ide o povrchové vzrušovanie cez povrch kože. Z kože putuje vzruch do stredného mozgu, ktorý je 2 až 3 centimetre pod lebečnou kosťou. Teda postupne rozdráždite povrch kože a tým aj stredný mozog. Tento druh erotického dráždenia vyžaduje jemnosť a citlivosť. Ďalší druh erotického dráždenia je silnejší a ide o držanie a stláčanie. Vzruch ide do svalov v tele a odtiaľ putuje do ganglií v temennom mozgu. Pokiaľ je stisk ešte silnejší až bolestivý, tak môže prenikať do kostí a odtiaľ do brušného mozgu, ktorý je v stene žalúdka a čriev. Iný druh liečby nastáva vtedy, keď sú dráždené priamo pohlavné orgány a to penis, vagína a v niektorých prípadoch bradavky a análny otvor. Tu ide vlastne o masturbačnú techniku, pri ktorej sa vyvrcholenie čo najviac odďaľuje. Všetko sa skôr podobá prerušovanej súloži, kde idete tesne k bodu vyvrcholenia, ale ho neprekračujete. Takto robíte mnohokrát. Vzniknuté biosexuálne napätie akumulujete postupne v celom tele. Aj tu existujú určité osvedčené techniky vzrušovania a zároveň ťahania pohlavných orgánov u mužov alebo rozťahovania vagíny u žien. Pri tejto technike ide biosexuálna energia spravidla do svalstva tela. Keď vzrušujete pohlavné orgány a zároveň si spôsobujete rozumnú bolesť, tak biosexuálna energia ide nervstvom tak, ako prúdi bolesť. Tak isto je dôležité, čím vzrušujete povrch tela, či je to niečo chladivé, teplé, jemné a podobne. Iná situácia nastáva, keď sa eroticky vzrušujú dvaja partneri navzájom. V tomto prípade k vzrušeniu pomáhajú už aj zmysly. Zrak vníma obrysy tela a pohlavnú identifikáciu. Sluch počuje sexuálne vzdychy. Čuch vníma vôňu a pach sexuality. Vzrušovania sa zúčastňuje aj jazyk a k tomu sliny a mok z pohlavných orgánov. Na všetkom sa podieľajú aktívne senzory prstov a povrchu tela. Znovu cieľom nie je vyvrcholenie, ale akumulovanie biosexuálnej energie v celom systéme tela. Inou kapitolou je vytváranie biosexuálneho vzruchu na základe spomienok a určitých sexuálnych fantázií. Tentokrát sa sexuálny vzruch nebude tvoriť na povrchu tela alebo priamo v mozgu, kde sú uložené sexuálne spomienky a fantázie. Keby ste sexuálne objekty vnímali zmyslami napríklad pri pozeraní erotických obrázkov, tak sa biosexuálny vzruch bude vytvárať v zmyslových orgánoch. Sexuálny vzruch vytvorený na základe spomienok alebo sexuálnych vnútorných fantázií sa tiež musí postupne rozvádzať do všetkých systémov tela. Tiež pri tomto vnútornom vzrušovaní nejde o dosiahnutie orgazmu a ejakulácie.

Pridaj komentár