Tento príspevok sa zaoberá prienikom ľudského vedomia do vnútra neurónov do oblasti zvanej hypotalamus, ktorá sa nachádza na konci predĺženej miechy asi v strede hlavy. Pozri obrázky v tejto sekcii.

Na začiatok si precvičím základnú techniku a tou je vytvorenie vnútornej predstavy môjho tela v zmenšenej mierke a pocitu, že z tejto predstavy môjho tela vystupuje biele telo prvé a z toho bieleho tela ďalšie biele telo, toto druhé telo preniká do vnútra hypotalamusu. Tu ma zaujímajú hlavne vývojovo mladšie neuróny. Keď preniknem do neurónov tejto oblasti, tak na začiatok musím použiť techniku hľadenia do oblakov, aby som v nich sformoval určité predstavy.

Túto techniku použijem aj vo vnútri neurónov. To, čo vo vnútri vyžarujú, formujem do určitých predstáv. Najčastejšie tu formujem predstavy planét našej planetárnej sústavy, teda určité guľovité objekty. Keď skúmam neuróny tejto oblasti u iných ľudí, tak okolo planét stoja rôzne postavy, prípadne sa tu nachádzajú rôzne znaky vo forme určitých individuálnych znakov alebo písmenok rôznych svetových písiem. Keď skúmam túto oblasť u prírodných ľudí, tak sa tu spravidla nachádzajú postavičky zvierat. U niektorých tu namiesto planét nachádzam budovy, kostoly a chrámy. U niektorých deštruktívnych ľudí tu nachádzam planéty a čierne deštruktívne postavičky božstiev. U ľudí konštruktívnych zase planéty a biele postavičky božstiev.

U niektorých geniálnych ľudí tu nachádzam planéty a postavičky božstiev, ktoré niečo kreslia a vysvetľujú. U ľudí nadaných vojenskými schopnosťami tu nachádzam dominovať božstvo v zbroji nápadne pripomínajúce dominanciu sféry božstva Marsu z astrológie. Mimoriadne výnimočný človek v náboženskej sfére tu má božstvo Slnka ako dominantné. Geniálny liečiteľ má v tejto oblasti úplne niečo iné, vzdialený galaktický priestor s čiernymi bodmi navzájom pospájanými. Jedinec s geniálnymi vešteckými schopnosťami tu má jednu planétu a to Jupiter aj s božstvami. Jedinec nadaný finančnými operáciami tu má jedinú planétu a to Venušu aj s božstvom. Jedinec nadaný magickými schopnosťami má všetky planéty usporiadané do vodorovnej úsečky a božstvo Pluta z astrológie. To je taká malá exkurzia do vnútorných svetov v neurónoch významných osobností ľudskej histórie. Určite by hlbší a rozsiahlejší prieskum priniesol mnoho zaujímavého, no domnievam sa, že z hľadiska praxe je takýto prieskum zatiaľ dostatočný.

Pridaj komentár