Tento príspevok je komunikáciou medzi mnou a informačným poľom šamana Khara Gyrgäna. Informačné pole tohto mŕtveho šamana som zobudil pomocou techniky fantómového tela nacvičovaného v Plazmatickej škole.

Na začiatok som si vtiahol do seba informačné pole tohto šamana. Zároveň som si pred sebou predstavil svojho dvojníka a to ako trojrozmernú sochu. Zároveň som vytvoril ďalšieho dvojníka a do tejto predstavy pred sebou som umiestnil aktivovaného šamana. Pozrel som si jeho neurónové záznamy a ako som mohol čakať, všade som našiel obrázky hadov.

Na konci neurónov mozočku mal postavu muža s haďou hlavou. Zašiel som sa pozrieť aj to starých neurónov v spánkových lalokoch, tu mal svet horiaceho ohňa. Vo svojom živote sa posadnuto venoval všetkému, čo súviselo s hadmi. Choval ich, cvičil ich, nechával sa nimi štípať a dokázal akékoľvek uštipnutie prežiť. Dokonca hadím sérom aj liečil chorých ľudí. Požiadal som ho, aby ma zasvätil do jeho systému. Šaman ma natrel vlastnou krvou a v nej bol hadí jed. Po natretí celého tela som holý a pomätený behal po lese a ďalší šamani v hadích maskách ma neustále nútili behať v lesnom poraste, až kým som neodpadol. Potom ma zobrali do stanu a tu ma inými preparátmi prebrali k vedomiu.

Šaman si sadá oproti mne a zo šamana do mňa vstupuje hadí muž. Tento hadí boh sa vo mne usádza a v predstavách cítim, ako sa mi na čele otvára tretie oko. Z oka mi neustále vyteká po kvapkách krv. V tom momentne, ako sa začalo oko na čele pozerať, som pocítil otvorenie zvláštneho priestoru v hlave a dostal som sa do stavu ako v Kozmos škole. Otvorila sa mi psychika ako u ochrnutých ľudí, ktorí sa zaoberajú kozmom. Keď som si pozrel u šamana ten priestor, ktorý mám otvorený aj ja, tak som našiel postavy bohov. Ja si tu budujem reálny kozmos okolo nás a zemegule. Na záver som sa poďakoval za zasvätenie a mŕtve informačné pole šamana som utíšil a vrátil do sveta mŕtveho ticha.

Pridaj komentár