Tento príspevok sa zaoberá problematikou špecializovaných poradní, ktoré pripravujeme uviesť do života. Tentokrát to je poradňa Kineziologická. V tejto poradni ide hlavne o kostru človeka, svalstvo a nervstvo vo svaloch. K tomuto prináleží aj koža a senzory kože.S kineziológiu sa stretávam okrajovo už dlhšiu dobu. Sem tam niekto príde, kto prešiel kineziologickým skúmaním. Poväčšine som mal šťastie iba na tých, ktorých vyšetrovali kineziologicky na spomienky z detstva a skúmali, ako návyky z detstva pôsobia na rozhodovanie a konanie človeka. V zásade sa nikto nevyjadroval nejako nadšene a pochvalne. No to ma neodradilo a začal som si zháňať podrobnejšie informácie o tejto technike, ktorá nesporne stojí na vzájomnej väzbe medzi kožou, svalmi, kĺbmi a kosťami a tiež ich prepojením na ostatné psychické a fyzické pochody v tele. Keď sa skoncentrujeme na techniku vplývania na kožu, svaly, kĺby a kosti tak zistíme, že sa sem pôsobí zvonka tlakom prstov a rúk, akupunktúrnymi ihlami, škrabaním, masírovaním, hladkaním a tiež masážou pomocou chodidiel. Na tieto časti sa pôsobí aj obkladmi, mastičkami, olejčekmi, minerálmi. Tak isto sa používa chlad, teplo, slabý elektrický prúd a magnetizmus. Možno sem zaradiť aj bioenergetické pôsobenie rúk liečiteľa alebo energiu reiki. V poslednom čase aj ultrazvuk a laser. V koži, svaloch, kĺboch a kostiach je nervový systém, lymfatický systém a krvný systém. Vo svaloch je špecialita a to nervové platničky na riadenie činnosti svalov. Špecialitou je aj vzťah medzi pohybom svalov a činnosťou svalov. Teda lymfatický mok sa pohybuje v tejto časti aj za pričinenia svalovej aktivity. Keď budeme pôsobiť na senzory kože, ktoré tvoria senzory tepla, chladu, vánku, bolesti a tlaku, tak sa pri dlhšom časovom pôsobení prepracujeme až do oblasti stredného mozgu a snovej pamäti. Tu je skrytá možnosť liečby stredného mozgu / limbický mozog alebo čuchový mozog /. Keď budeme pôsobiť na svalstvo, tak sa prepracujeme do ganglií v oblasti temenného mozgu. Keď budeme hĺbkovo pôsobiť na kosti, tak sa prepracujeme do brušného mozgu uloženého v stene žalúdka a čriev. Keď liečenú osobu uvedieme do určitej polohy alebo pohybovej aktivity, tak budeme pôsobiť do motorickej časti predného mozgu. Ide o koncovú časť susediacu s temenným mozgom. Keď liečená osoba bude musieť niečo tlačiť a ťahať a to dlhší čas, budeme blahodárne pôsobiť na činnosť lymfatického systému. Keď napicháme do svalov akupunktúrne ihly, tak budeme priaznivo pôsobiť na činnosť miechy, predĺženej miechy a hypotalamusu na konci predĺženej miechy v hlave človeka. Keď budeme kožu škrabať dlhšie hore dole na jednom mieste, tak budeme pozitívne vplývať na túlavé nervstvo idúce z hlavy, na túlavé nervstvo za chrbticou v oblasti žalúdka, na túlate nervstvo z kostrče idúce do oblasti podbrušia. Domnievam sa, že kto si prečíta tieto aplikácie, tak určite dostatočne pochopí účinky týchto metód.

Pridaj komentár