Tento príspevok sa zaoberá problematikou nácviku a otvorenia ďalšej schopnosti umožňujúcej účinnejšie prehlbovanie meditácií. Ide o schopnosť vytvoriť si pri sebe dvojníka a tak isto schopnosť zrušiť tento pocit a vrátiť sa do normálneho duševného stavu, keď nevidíme a ani necítime vedľa seba svojho dvojníka.Znovu sa vraciam k problematike autogénneho tréningu. Dovolím si tvrdiť, že táto technika je základnou nácvikovou technikou v ezoterike ako takej. Autogénny tréning vlastne nie je nič prevratného, ide o techniku, pri ktorej svoju pozornosť upriamujeme na určité časti tela ako je hlava, hruď, brucho, podbrušie, ruky, a nohy. Takto robíme vtedy, keď v týchto oblastiach cítime bolesť alebo sa tam jednoducho niečo deje. Viem, že nás viac naučili koncentrovať sa na vonkajšie objekty okolo nás. Napríklad sa skoncentrujte na reálnu ceruzku pred vami. Potom sa skoncentrujte na predstavu ceruzky vo vašej hlave. Potom sa skoncentrujte na svoj jazyk a skúmajte, akú chuť práve cítite. To už vlastne robíte autogénny tréning. Ide iba o to, kam je koncentrácia a vaša pozornosť nasmerovaná. Ezoterika je hlavne o koncentrácii do svojej mysle a svojho tela. Autogénny tréning môže mať rozmer liečiteľský a to vtedy, keď do koncentrácie vkladáte predstavy z anatomického atlasu s pocitom dokonalého fungovania. Autogénny tréning môže slúžiť aj ako psychologický prostriedok na upokojenie rôznych stavov a to vtedy, keď do koncentrácie vložíte predstavy a pocity pohody a láskavosti. Autogénny tréning môže slúžiť aj na nácvik mimoriadnych schopností. Napríklad, keď pri koncentrácii do jednotlivých častí tela vkladáte mytologické predstavy. Vtedy otvárate zvieraciu myseľ a vedomie pračloveka v sebe samotnom. Autogénny tréning môže slúžiť aj na nácvik iných schopností, ako je schopnosť tvoriť dvojníka. Stačí koncentrácia do jednotlivých častí tela a predstava, že tu sídli váš dvojník. Autogénny tréning slúži aj na nácvik fantómového tela. Znovu koncentrácia do jednotlivých častí tela a predstava, že tu nič nie je. Na týchto príkladoch vidieť, že autogénny tréning je základná technika v celej ezoterike. Keď sa takto pozrieme aj na schopnosť tvoriť vlastného dvojníka, tak toto je rozhodujúca schopnosť, ktorú by mal rozvinúť každý ezoterik ako prvoradú a prioritnú. Priznávam, že som niekoľkokrát obišiel túto schopnosť a cvičil som ju len tak bez vážneho nasadenia. Až keď som začal v Šaman sekcii skúmať informačné polia mŕtvych šamanov, tak sa mi táto schopnosť otvorila. Samozrejme, že som ju už predtým nacvičoval mnohokrát. Pri otvorení tejto schopnosti som mal pocit, že v zadnom zrakovom centre sa niečo uvoľnilo a do hlavy vstupovala bioenergia a vytvárala dvojníka predo mnou. Takéto pocity mali aj ďalší meditujúci. Je to zvláštny stav psychiky, ktorý dovoľuje ezoterikovi určité nevšedné schopnosti. Predstava dvojníka môže mať podobu oka a toto oko môžete poslať preskúmať napríklad vaše orgány v tele. Môžete ho poslať do svojich spomienok. Môžete ho poslať a poveriť preskúmať rôzne udalosti. Z dvojníka pred vami môžu vystupovať ďalší dvojníci a vtedy sa výborne preniká do vlastných a cudzích neurónov. A tu vlastne prenikáte do astrálneho alebo astrologického sveta. Skúmali sme na diaľku ľudí, ktorí majú túto schopnosť spontánne otvorenú a hľadali sme patologické následky tejto schopnosti. V literatúre sa opisujú tieto prípady hlavne u spisovateľov. Možno preto, že o dvojníkovi sami písali. U niektorých dvojník prevzal vedenie a núti ich, aby robili niečo, čo on chce. Treba teda dávať pozor, aby vás dvojník nekomandoval. Tak isto si treba dávať pozor na vaše túžby. Keď máte dvojníka, tento sa snaží vaše túžby napĺňať. Možno dvojníka kľudne spojiť s Goetheho predstavou diabla a pokušiteľa, ktorý nakoniec človeka zničí. Tento dvojník je až diabolsky a možno až pekelne talentovaný a vynaliezavý. Prečo je to tak, to je ťažko povedať. Túto patológiu si treba uvedomiť a dvojníka ezotericky poriadne precvičovať. Odvtedy, ako som si túto schopnosť otvoril, akosi ináč premýšľam. Všetko premýšľanie je hlbšie a akosi geniálnejšie. Keď som na diaľku kontroloval tie prípady, kedy dvojník prevzal kontrolu, tak to vnímam ako úplnú pasivitu človeka a zurvalectvo dvojníka. Zároveň som skúmal tých, ktorí tento stav zvládli. Títo ľudia svojho dvojníka nedržia pri sebe, ale vo svojom fyzickom tele. Máte pocit, ako keby ho vo vnútri svojo tela držali násilne ako v reťaziach. Ale to je iba pocitové vyjadrenie. Tento dvojník z nich nevychádza, ale dokáže z fyzického vnútra vplývať na všetko cez silu dvojníkových myšlienok. Lepšia a bezpečnejšia bude technika prvého dvojníka držať vo vnútri ako vo väzení a iba z neho vytvárať pomocných duchov na určité účely. Tak isto Goethe dokázal diabolského dvojníka uzavrieť vo svojom tele a tam ho aj dôsledne skúmať a doslova vypočúvať. Goethe sa snažil pochopiť fungovanie tohto fenoménu tak typického pre spisovateľov. Tohto dvojníka nazval Faust. Aj o Bardonovi jasnovidné osoby hovoria, že za života mal tohto diabolského dvojníka uväzneného a zaliateho v predstave veľkého minerálu. Tento dvojník bol takto úplne pasívny a uspatý. Ináč to nešlo, keď sa prebral k životu, bol totálne nekontrolovateľný. Skutočne pre neznalých ľudí môže mať ľudská genialita aj rozmer diabla. No pohľad psychiatra na tento problém už nie je emocionálny, ale pragmatický. Napríklad ezoterický román Zanoni pojednáva práve o tomto fenoméne dvojníka. Je to zaujímavá ezoterická technika, pri ktorej si predstavíte tie najťažšie chorobné stavy a tie potom zhmotňujete do predstavy dvojníka. Teda vo vnútri mysle si spomeniete na chorobné stavy a tieto pred sebou sformujete do pocitu živej osoby. Je samozrejme každému jasné, že sa nebudete chovať nezodpovedne a tieto psychické stavy si nebudete bez dlhodobého 10 ročného výcviku otvárať. Pretože tu ide nielen o to, otvoriť tento fenomén ezoteriky, ale potom ho aj zvládnuť a psychicky skonzumovať.

Pridaj komentár